Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Pałac Młodzieży to samorządowa placówka oświatowo-wychowawcza, powstała 22 lipca 1974 roku, zajmująca ważne miejsce w systemie edukacji narodowej. Od połowy lat siedemdziesiątych pełni rolę centrum kulturalnego dzieci i młodzieży, na stałe wpisując się w mapę kulturalną Bydgoszczy, regionu kujawsko-pomorskiego oraz kraju.

Naszą ambicją i nadrzędnym celem jest:

W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organizacyjny - Dział Animacji Kulturalnej. W ich planach i programach ważne miejsce zajmują:

Pałac Młodzieży prowadzi również szeroką współpracę i wymianę międzynarodową. Jesteśmy organizatorami imprez międzynarodowych: Bydgoskich Impresji Muzycznych czyli Międzynarodowych Spotkań Muzykującej Młodzieży.

Rozwijamy wymianę młodzieży z krajami takimi jak: Belgia, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Gruzja, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Rocznie skupiamy ponad 4 000 uczestników zajęć stałych oraz kilkadziesiąt tysięcy okazjonalnych.

Od momentu powstania Pałac Młodzieży prowadzi swoją działalność w oparciu o budynek przy ul. Jagiellońskiej 27, wybudowany i ofiarowany przez mieszkańców Bydgoszczy oraz stanicę wodną "Kopernik" przy ul. Babia Wieś 7.


do góry

The Youth Centre "Pałac Mlodzieży" in Bydgoszcz is:

The Youth Centre "Pałac Młodzieży" is a municipal institution of extracurricular education. It was established on 22nd July 1974. It is one of the important institutions of this kind in the national education system. For 43 years The Youth Centre has been the cultural centre for children and youth. It has become an important organiser of cultural life in Bydgoszcz, in Kujawsko-Pomorskie Province and in the whole country.

We tend towards:

There are four main educational departments: Artistic, Fine- Arts, Sports and Recreation, Educational and the Department of Different Events Organisation.

There are significant ideas in their plans and programmes:

Pałac Młodzieży widely provides an international exchange of groups and widely co-operates with different foreign organizations.

It organises an international music festival "Bydgoszcz Musical Impressions, i.e. International Meetings of Young Musicians"

It develops teenager's exchange with following countries: Belgium, China, Czech Republic, France, Georgia, Great Britain, Hungary, Italy, Latvia, Germany, Slovakia, Sweden, Turkey, Ukraine, U.S.A., The White Russia.

It gathers about 3500 participants of regular classes and several dozen thousand of occasional ones.

Since the very beginning all activities has been taking place at Jagiellońska street - the building built by citizens, and at Babia Wieś 7 - where the boat-house "Kopernik" is.

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 6-06-2019