Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Archiwum:

rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013


Rok szkolny 2018/2019

 

 


do gory

Zapisy na rok szkolny 2018/2019

 • Zdjęcie: 0862.jpg
 • Zdjęcie: 0815.jpg
 • Zdjęcie: 0865.jpg
 • Zdjęcie: 0817.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0816.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0877.jpg
 • Zdjęcie: 0880.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg


do gory

Ogłoszenie list uczestników przyjętych na zajęcia

 • Zdjęcie: 5826.jpg
 • Zdjęcie: 5886.jpg
 • Zdjęcie: 5802.jpg
 • Zdjęcie: 5813.jpg
 • Zdjęcie: 5791.jpg
 • Zdjęcie: 5865.jpg
 • Zdjęcie: 5804.jpg
 • Zdjęcie: 5846.jpg
 • Zdjęcie: 5782.jpg
 • Zdjęcie: 5781.jpg
 • Zdjęcie: 5890.jpg
 • Zdjęcie: 5828.jpg


do gory

Młodzi-mądrzy - 20.09.2018

Spotkanie w ramach programu „Młodzi-mądrzy” adresowane było do młodzieży z Gimnazjum 27 w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka. Nastepnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Natalia Pulczyńska – terapeuta pedagogiczny, trener psychoedukacyjny; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, logopeda, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy.

 • Zdjęcie: img_20180920_093303.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105718.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105243.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105702.jpg

 


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 19-20.09.2018

(podsumowanie pierwszej tury warsztatów)

19 i 20 września 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW oraz w Zakładzie Hydrobiologii UKW odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Adresatami przedsięwizięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia skierowane były do uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Zajęcia w piętnastoosobowych grupach miały charakter warsztatowy i dotyczyły przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w naszym regionie.
Uczniowie zapoznali się z ogólną terminologią dotyczącą ekologii i ochrony przyrody. Poznali gatunki raków występujące w wodach naszego województwa, wykonywali rysunek muszli ślimaka czy szczegółową ilustrację wskazanych fragmentów raka. Podczas zajęć terenowych u brzegów Brdy uczestnicy zajęć próbowali zidentyfikować takie organizmy, jak pijawki, skorupiaki czy owady. W Ogrodzie Botanicznym UKW natomiast poznali różne gatunki drzew i krzewów.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_21_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2751.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_09_24_52_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_51_54_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2718.jpg
 • Zdjęcie: 0707.jpg
 • Zdjęcie: 0721.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_11_09_01_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_48_13_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_00_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2743.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_35_29_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0710.jpg
 • Zdjęcie: 04_43_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2811.jpg
 • Zdjęcie: 39_28_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0714.jpg
 • Zdjęcie: 40_11_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2775.jpg
 • Zdjęcie: 40_04_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2761.jpg
 • Zdjęcie: 2820.jpg
 • Zdjęcie: 2785.jpg
 • Zdjęcie: 2806.jpg


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 17-18.10.2018

(podsumowanie drugiej tury warsztatów)

17 i 18 października 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, w Zakładzie Hydrobiologii UKW oraz w terenie odbyła się druga tura warsztatów dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”.
Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z rezerwatami i pomnikami przyrody. Poznali różnorodne formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, takie jak m.in.: obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, parki narodowe czy parki krajobrazowe i wiele innych. W Ogrodzie Botanicznym UKW nauczyli się natomiast rozpoznawać gatunki drzew poprzez obserwację budowy i ustawienia liści, ich nasady, szczytu, brzegu oraz poprzez rozpoznanie ich pierzastej lub dłoniastej złożoności.
Nad brzegiem rzeki Brdy, podczas zajęć terenowych z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, uczestnicy dokonywali oceny stanu jakości wód rzecznych z wykorzystaniem zestawów odczynników i terenowych urządzeń pomiarowych, samodzielnie pobierali z rzeki próbki biologiczne, a z pomocą prowadzącego identyfikowali znalezionych przedstawicieli fauny bezkręgowej wraz z określeniem ich preferencji ekologicznych. Uczniowie ustalili również poziom zanieczyszczenia wód na terenie zurbanizowanym.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 

 • Zdjęcie: 0749.jpg
 • Zdjęcie: 0330.jpg
 • Zdjęcie: 0395.jpg
 • Zdjęcie: 0480.jpg
 • Zdjęcie: 0751.jpg
 • Zdjęcie: 0754.jpg
 • Zdjęcie: 0744.jpg
 • Zdjęcie: 0746.jpg
 • Zdjęcie: 0741.jpg
 • Zdjęcie: 0747.jpg
 • Zdjęcie: 0750.jpg
 • Zdjęcie: 0748.jpg
 • Zdjęcie: 0399.jpg
 • Zdjęcie: 0742.jpg
 • Zdjęcie: 0336.jpg
 • Zdjęcie: 0306.jpg
 • Zdjęcie: 0734.jpg
 • Zdjęcie: 0735.jpg
 • Zdjęcie: 0348.jpg
 • Zdjęcie: 0478.jpg
 • Zdjęcie: 0444.jpg
 • Zdjęcie: 0295.jpg
 • Zdjęcie: 0752.jpg
 • Zdjęcie: 0310.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - 18.10.2018

18 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach zadania „Oblicza uzależnień”. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK Marka Jurgowiaka oraz wziąc udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Monika Karska – pedagog, pracownik Miejskiej Komendy w Bydgoszczy ds. nieletnich; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny. W spotkaniu gościliśmy młodzież z ZS 19 z Bydgoszczy oraz SP z Dobrcza. Na każdego uczestnika, oprócz dawki wiedzy, czekał także słodki poczęstunek i napoje. Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomysł i koordynacja: Krzysztofa Jagła. Współkoordynacja: Beata Przybojewska.


 • Zdjęcie: IMG_20181018_110442.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_110459.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_093616.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_110813.jpg

 


do gory

Czytadełko - 22.10.2018

22 października 2018 roku Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przeprowadził kolejne spotkanie dla przedszkolaków z cyklu „Czytadełko”. Głównym celem imprezy jest zachęcanie do słuchania i poznawania literatury dziecięcej oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania książek w przyszłości. Ze względu na to, że są to spotkania czytelniczo-animacyjne, nie zabrakło również zabawy, konkursów i tańca.
Pani Dorota Tomaszewska wprowadziła uczestników w świat literatury przygodami Reksia i jego przyjaciół z podwórka. Dzieci uważnie słuchały tekstu, a następnie chętnie rozmawiały na temat wysłuchanych fragmentów książki. Przedszkolaki miały także okazję pochwalić się wiedzą przyrodniczą, spróbować sił w konkursach zręcznościowych czy też wziąć udział w tańcach – zarówno samodzielnych, jak i polegających na naśladowaniu ruchów z piosenek z animacjami. Na zakończenie każdy otrzymał portret Reksia do pokolorowania w wolnym czasie oraz słodki poczęstunek. Pomysł i koordynacja: Krzysztofa Jagła. Współprowadzenie i głośne czytanie: Dorota Tomaszewska.

 • Zdjęcie: 0533.jpg
 • Zdjęcie: 0555.jpg
 • Zdjęcie: 0585.jpg
 • Zdjęcie: 0565.jpg
 • Zdjęcie: 0544.jpg
 • Zdjęcie: 0621.jpg
 • Zdjęcie: 0562.jpg
 • Zdjęcie: 0595.jpg
 • Zdjęcie: 0541.jpg
 • Zdjęcie: 0527.jpg
 • Zdjęcie: 0617.jpg
 • Zdjęcie: 0497.jpg
 • Zdjęcie: 0487.jpg
 • Zdjęcie: 0522.jpg
 • Zdjęcie: 0610.jpg
 • Zdjęcie: 0483.jpg

 


do gory

"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - 24.11.2018

 • Zdjęcie: 0851.jpg
 • Zdjęcie: 0802.jpg
 • Zdjęcie: 0670.jpg
 • Zdjęcie: 0902.jpg
 • Zdjęcie: 0680.jpg
 • Zdjęcie: 0743.jpg
 • Zdjęcie: 0916.jpg
 • Zdjęcie: 0806.jpg
 • Zdjęcie: 0909.jpg
 • Zdjęcie: 0746.jpg
 • Zdjęcie: 0755.jpg
 • Zdjęcie: 0720.jpg
 • Zdjęcie: 0653.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0809.jpg
 • Zdjęcie: 0795.jpg
 • Zdjęcie: 0869.jpg
 • Zdjęcie: 0846.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0841.jpg
 • Zdjęcie: 0791.jpg
 • Zdjęcie: 0838.jpg
 • Zdjęcie: 0885.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg

 


do gory

Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie - 25.10.2018

 • Zdjęcie: 1165.jpg
 • Zdjęcie: 1000.jpg
 • Zdjęcie: 0978.jpg
 • Zdjęcie: 1016.jpg
 • Zdjęcie: 1010.jpg
 • Zdjęcie: 1153.jpg
 • Zdjęcie: 0918.jpg
 • Zdjęcie: 1059.jpg
 • Zdjęcie: 1021.jpg
 • Zdjęcie: 1106.jpg
 • Zdjęcie: 0988.jpg
 • Zdjęcie: 1002.jpg
 • Zdjęcie: 0997.jpg
 • Zdjęcie: 1125.jpg
 • Zdjęcie: 1047.jpg
 • Zdjęcie: 1075.jpg

 


do gory

Salon Językowy - 26.10.2018

 • Zdjęcie: 1205.jpg
 • Zdjęcie: 1175.jpg
 • Zdjęcie: 1195.jpg
 • Zdjęcie: 1198.jpg
 • Zdjęcie: 1213.jpg
 • Zdjęcie: 1251.jpg
 • Zdjęcie: 1254.jpg
 • Zdjęcie: 1181.jpg

 


do gory

38. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - 26-28.10.2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. Krystyna Stańczak-Pałyga
2. prof. Dariusz Dyczewski – przewodniczący
3. prof. Przemysław Pałka
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 27 października 2018 r. 16 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

 • Nagrodę główną GRAND PRIX XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pianino cyfrowe YAMAHA YDP 143R z ławą) oraz nominację do udziału w pierwszej edycji Konkursu „Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza” w Poznaniu otrzymuje Chór „La Musica” – grupa starsza ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar.

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

 • ZŁOTY KAMERTON - za zdobycie 90,00 pkt., otrzymuje Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, dyrygentka: Katarzyna Pisera.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 89,00 pkt. otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, dyrygentka: Jolanta Drużyńska.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 86,20 pkt. otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, dyrygentka: Aleksandra Janus.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 85,80 pkt. otrzymuje Chór „Cantiamo” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku, dyrygentka: Barbara Kuczek.
 • BRĄZOWY KAMERTON - za zdobycie 76,60 pkt. otrzymuje Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygentka: Urszula Bobrowska.
 • BRĄZOWY KAMERTON - za zdobycie 71,20 pkt. otrzymuje Chór Dziecięcy „Viva” ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku, dyrygentka: Jolanta Gwiazdowska.

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

 • ZŁOTY KAMERTON – za zdobycie 96,80 pkt., Puchar Stowarzyszenia Musica Choralis za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego („Ubi caritas” Łukasza Urbaniaka), nagrodę rzeczową ufundowaną przez Przewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszego chóru z województwa kujawsko-pomorskiego, nominację do udziału w konkursie 42. Bydgoskich Impresji Muzycznych otrzymuje Chór żeński „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, dyrygentka: Monika Wilkiewicz.
  Dyrygentka Monika Wilkiewicz otrzymuje nagrodę finansową organizatora w wysokości 1.000,- zł.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 86,00 pkt. otrzymuje Chór Dziewczęcy „Ars Longa” Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, dyrygentka: Joanna Górska.

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

 • ZŁOTY KAMERTON – za zdobycie 93,20 pkt., nagrodę ufundowaną przez Miasto Bydgoszcz – statuetkę Łuczniczki – za wyróżniającą kulturę brzmienia otrzymuje Międzyszkolny Chór ,,Canzona” ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański.

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 83,40 pkt. otrzymuje Chór Miasta Białegostoku z XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego, dyrygentka: Anna Stankiewicz.

 • Maskotkę ufundowaną przez Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dla najmłodszego uczestnika Konkursu otrzymuje ośmioletnia Aniela Frąszczak z Chóru Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

Jury składa podziękowanie i wyrazy uznania dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury z zadowoleniem zauważa, że tegoroczne prezentacje konkursowe wyróżniały się wyrównanym, wysokim poziomem artystycznym. Godnym odnotowania jest także fakt, że w tym roku zadebiutowało z powodzeniem aż pięć chórów (w kategoriach I i II), które, zaistniały i rozwijają się dzięki programowi Akademii Chóralnej – „Śpiewająca Polska”.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury składa podziękowania władzom Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, która bezpłatnie udostępniła swe pomieszczenia, a także dyrekcji i pracownikom Filharmonii Pomorskiej, w której gościnnych progach konkurs odbył się już po raz kolejny.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży za perfekcyjną organizację (pomimo remontu głównej siedziby) oraz okazaną serdeczność chórom, dyrygentom, jurorom i zaproszonym gościom.
Bydgoszcz, dnia 28.10.2018 r.

 • Zdjęcie: 1771.jpg
 • Zdjęcie: 8784.jpg
 • Zdjęcie: 3588.jpg
 • Zdjęcie: 3626.jpg
 • Zdjęcie: 3375.jpg
 • Zdjęcie: 3254.jpg
 • Zdjęcie: 2618.jpg
 • Zdjęcie: 3549.jpg
 • Zdjęcie: 8930.jpg
 • Zdjęcie: 3071.jpg
 • Zdjęcie: 3647.jpg
 • Zdjęcie: 2951.jpg
 • Zdjęcie: 3526.jpg
 • Zdjęcie: 2839.jpg
 • Zdjęcie: 1627.jpg
 • Zdjęcie: 8737.jpg
 • Zdjęcie: 2172.jpg
 • Zdjęcie: 3500.jpg
 • Zdjęcie: 3563.jpg
 • Zdjęcie: 3346.jpg
 • Zdjęcie: 3093.jpg
 • Zdjęcie: 8866.jpg
 • Zdjęcie: 2422.jpg
 • Zdjęcie: 8801.jpg
 • Zdjęcie: 8858.jpg
 • Zdjęcie: 3030.jpg
 • Zdjęcie: 1262.jpg
 • Zdjęcie: 3529.jpg
 • Zdjęcie: 2904.jpg
 • Zdjęcie: 1303.jpg
 • Zdjęcie: 3581.jpg
 • Zdjęcie: 2916.jpg
 • Zdjęcie: 2331.jpg
 • Zdjęcie: 3037.jpg
 • Zdjęcie: 3051.jpg
 • Zdjęcie: 1499.jpg
 • Zdjęcie: 3057.jpg
 • Zdjęcie: 8916.jpg
 • Zdjęcie: 2701.jpg
 • Zdjęcie: 3641.jpg
 • Zdjęcie: 3653.jpg
 • Zdjęcie: 2991.jpg
 • Zdjęcie: 1508.jpg
 • Zdjęcie: 3596.jpg
 • Zdjęcie: 1612.jpg
 • Zdjęcie: 3184.jpg
 • Zdjęcie: 3318.jpg
 • Zdjęcie: 1478.jpg
 • Zdjęcie: 3463.jpg
 • Zdjęcie: 2958.jpg
 • Zdjęcie: 3238.jpg
 • Zdjęcie: 1539.jpg
 • Zdjęcie: 2516.jpg
 • Zdjęcie: 3443.jpg
 • Zdjęcie: 1339.jpg
 • Zdjęcie: 3518.jpg
 • Zdjęcie: 200539.jpg
 • Zdjęcie: 3478.jpg
 • Zdjęcie: 3279.jpg
 • Zdjęcie: 1616.jpg
 • Zdjęcie: 2070.jpg
 • Zdjęcie: 3630.jpg
 • Zdjęcie: 3592.jpg
 • Zdjęcie: 3003.jpg
 • Zdjęcie: 2427.jpg
 • Zdjęcie: 2956.jpg
 • Zdjęcie: 3055.jpg
 • Zdjęcie: 1274.jpg
 • Zdjęcie: 1700.jpg
 • Zdjęcie: 2907.jpg
 • Zdjęcie: 3428.jpg
 • Zdjęcie: 2988.jpg
 • Zdjęcie: 1832.jpg
 • Zdjęcie: 2103.jpg
 • Zdjęcie: 3064.jpg
 • Zdjęcie: 2784.jpg
 • Zdjęcie: 3643.jpg
 • Zdjęcie: 1676.jpg
 • Zdjęcie: 1297.jpg
 • Zdjęcie: 3435.jpg
 • Zdjęcie: 3609.jpg
 • Zdjęcie: 1929.jpg
 • Zdjęcie: 1620.jpg

Zdjęcia: Sandra Wróblewska, Maja Wiącek, Julia Wrońska, Wera Zielińska, Szymon Makowski, Marcel Kwiatkowski, Jarosław Pabijan.

 


do gory

"Instrumenty aktywności ucznia zdolnego" - 7.11.2018

Za nami pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”. Spotkanie adresowane było do nauczycieli języków obcych bydgoskich placówek, a odbyło się 7 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych pn. „Praca z uczniem zdolnym językowo na lekcjach języków obcych" zorganizowane zostały w celuwzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym, a poprowadziła je Pani Joanna Dąbrowska (doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w MOEN). Ekspertka przedstawiła kilka wypróbowanych sposobów, jakimi można zachęcić uczniów do wykorzystania i rozwijania swoich umiejętności, m.in.: mini-referat, gazetka, lekcje prowadzone przez uczniów, biblioteczka klasowa, wycieczki przedmiotowe czy koła zainteresowań. Podczas warsztatów nauczyciele poznali wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym językowo na różnych poziomach edukacyjnych, dowiedzieli się, jak rozpoznawać ucznia uzdolnionego, poznali wiele propozycji sposobów pracy oraz ćwiczeń z uczniem zdolnym. Na zakończenie uczestnicy zajęć wymienili się doświadczeniami. Warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: WP_20181107_15_33_20_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_25_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_31_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_50_Pro.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - 8.11.2018

Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nauczyciele/pedagodzy potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż bowiem rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze. Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie. Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym młodzież rozmawiała z prowadzącymi spotkanie.
Wykład pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Warsztaty w małych grupach poprowadzili doświadczeni socjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, w tym również kurator zawodowy.
Koordynacja: Beata Przybojewska i Krzysztofa Jagła.

 • Zdjęcie: 3870.jpg
 • Zdjęcie: 3910.jpg
 • Zdjęcie: 3814.jpg
 • Zdjęcie: 3845.jpg
 • Zdjęcie: 3903.jpg
 • Zdjęcie: 3888.jpg
 • Zdjęcie: 3946.jpg
 • Zdjęcie: 3806.jpg
 • Zdjęcie: 3895.jpg
 • Zdjęcie: 3781.jpg
 • Zdjęcie: 3950.jpg
 • Zdjęcie: 3889.jpg

 


do gory

Kultura Niepodległej. Polska i Bydgoszcz w latach 1918-1920 - 15.11.2018

Celami spotkania, które odbyło się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wskazanie kulturowych kontekstów tego wydarzenia. Refleksja nad literackimi, językowymi i filmowymi okolicznościami odzyskania niepodległości przez Polskę oraz powrotu Bydgoszczy do macierzy oparta była na dwóch wykładach. Pierwszy - "O tym, jak w 20. roku w Bydgoszczy tak nagle a radośnie wybuchła nasza Polska" - wygłosił prof. zw. Andrzej S. Dyszak (UKW). W drugim wystąpieniu dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW opowiedział "O niepodległości na filmowo". Koordynatorami organizowanego przez Pałac Młodzieży spotkania byli Krystyna Bujak i dr Dominik Wierski. 

 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0059.jpg
 • Zdjęcie: 0083.jpg
 • Zdjęcie: 0039.jpg
 • Zdjęcie: 0098.jpg
 • Zdjęcie: 0101.jpg
 • Zdjęcie: 0063.jpg
 • Zdjęcie: 0091.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 15-11-2018