Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Archiwum:

rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013


Rok szkolny 2018/2019

 

 


do gory

Zapisy na rok szkolny 2018/2019

 • Zdjęcie: 0862.jpg
 • Zdjęcie: 0815.jpg
 • Zdjęcie: 0865.jpg
 • Zdjęcie: 0817.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0816.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0877.jpg
 • Zdjęcie: 0880.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg


do gory

Ogłoszenie list uczestników przyjętych na zajęcia

 • Zdjęcie: 5826.jpg
 • Zdjęcie: 5886.jpg
 • Zdjęcie: 5802.jpg
 • Zdjęcie: 5813.jpg
 • Zdjęcie: 5791.jpg
 • Zdjęcie: 5865.jpg
 • Zdjęcie: 5804.jpg
 • Zdjęcie: 5846.jpg
 • Zdjęcie: 5782.jpg
 • Zdjęcie: 5781.jpg
 • Zdjęcie: 5890.jpg
 • Zdjęcie: 5828.jpg


do gory

Młodzi-mądrzy - 20.09.2018

Spotkanie w ramach programu „Młodzi-mądrzy” adresowane było do młodzieży z Gimnazjum 27 w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka. Nastepnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Natalia Pulczyńska – terapeuta pedagogiczny, trener psychoedukacyjny; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, logopeda, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy.

 • Zdjęcie: img_20180920_093303.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105718.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105243.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105702.jpg

 


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 19-20.09.2018

(podsumowanie pierwszej tury warsztatów)

19 i 20 września 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW oraz w Zakładzie Hydrobiologii UKW odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Adresatami przedsięwizięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia skierowane były do uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Zajęcia w piętnastoosobowych grupach miały charakter warsztatowy i dotyczyły przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w naszym regionie.
Uczniowie zapoznali się z ogólną terminologią dotyczącą ekologii i ochrony przyrody. Poznali gatunki raków występujące w wodach naszego województwa, wykonywali rysunek muszli ślimaka czy szczegółową ilustrację wskazanych fragmentów raka. Podczas zajęć terenowych u brzegów Brdy uczestnicy zajęć próbowali zidentyfikować takie organizmy, jak pijawki, skorupiaki czy owady. W Ogrodzie Botanicznym UKW natomiast poznali różne gatunki drzew i krzewów.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_21_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2751.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_09_24_52_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_51_54_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2718.jpg
 • Zdjęcie: 0707.jpg
 • Zdjęcie: 0721.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_11_09_01_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_48_13_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_00_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2743.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_35_29_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0710.jpg
 • Zdjęcie: 04_43_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2811.jpg
 • Zdjęcie: 39_28_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0714.jpg
 • Zdjęcie: 40_11_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2775.jpg
 • Zdjęcie: 40_04_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2761.jpg
 • Zdjęcie: 2820.jpg
 • Zdjęcie: 2785.jpg
 • Zdjęcie: 2806.jpg

 

 

 

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 21-09-2018