Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Archiwum:

rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013


Rok szkolny 2018/2019

 

 

 


do gory

Zapisy na rok szkolny 2018/2019

 • Zdjęcie: 0862.jpg
 • Zdjęcie: 0815.jpg
 • Zdjęcie: 0865.jpg
 • Zdjęcie: 0817.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0816.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0877.jpg
 • Zdjęcie: 0880.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg


do gory

Ogłoszenie list uczestników przyjętych na zajęcia

 • Zdjęcie: 5826.jpg
 • Zdjęcie: 5886.jpg
 • Zdjęcie: 5802.jpg
 • Zdjęcie: 5813.jpg
 • Zdjęcie: 5791.jpg
 • Zdjęcie: 5865.jpg
 • Zdjęcie: 5804.jpg
 • Zdjęcie: 5846.jpg
 • Zdjęcie: 5782.jpg
 • Zdjęcie: 5781.jpg
 • Zdjęcie: 5890.jpg
 • Zdjęcie: 5828.jpg


do gory

Młodzi-mądrzy - 20.09.2018

Spotkanie w ramach programu „Młodzi-mądrzy” adresowane było do młodzieży z Gimnazjum 27 w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka. Nastepnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Natalia Pulczyńska – terapeuta pedagogiczny, trener psychoedukacyjny; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, logopeda, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy.

 • Zdjęcie: img_20180920_093303.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105718.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105243.jpg
 • Zdjęcie: img_20180920_105702.jpg

 


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 19-20.09.2018

(podsumowanie pierwszej tury warsztatów)

19 i 20 września 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW oraz w Zakładzie Hydrobiologii UKW odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Adresatami przedsięwizięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia skierowane były do uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Zajęcia w piętnastoosobowych grupach miały charakter warsztatowy i dotyczyły przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w naszym regionie.
Uczniowie zapoznali się z ogólną terminologią dotyczącą ekologii i ochrony przyrody. Poznali gatunki raków występujące w wodach naszego województwa, wykonywali rysunek muszli ślimaka czy szczegółową ilustrację wskazanych fragmentów raka. Podczas zajęć terenowych u brzegów Brdy uczestnicy zajęć próbowali zidentyfikować takie organizmy, jak pijawki, skorupiaki czy owady. W Ogrodzie Botanicznym UKW natomiast poznali różne gatunki drzew i krzewów.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_21_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2751.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_09_24_52_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_51_54_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2718.jpg
 • Zdjęcie: 0707.jpg
 • Zdjęcie: 0721.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_11_09_01_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_48_13_pro.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_52_00_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2743.jpg
 • Zdjęcie: wp_20180919_10_35_29_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0710.jpg
 • Zdjęcie: 04_43_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2811.jpg
 • Zdjęcie: 39_28_pro.jpg
 • Zdjęcie: 0714.jpg
 • Zdjęcie: 40_11_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2775.jpg
 • Zdjęcie: 40_04_pro.jpg
 • Zdjęcie: 2761.jpg
 • Zdjęcie: 2820.jpg
 • Zdjęcie: 2785.jpg
 • Zdjęcie: 2806.jpg


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 17-18.10.2018

(podsumowanie drugiej tury warsztatów)

17 i 18 października 2018 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, w Zakładzie Hydrobiologii UKW oraz w terenie odbyła się druga tura warsztatów dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”.
Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z rezerwatami i pomnikami przyrody. Poznali różnorodne formy ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, takie jak m.in.: obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, parki narodowe czy parki krajobrazowe i wiele innych. W Ogrodzie Botanicznym UKW nauczyli się natomiast rozpoznawać gatunki drzew poprzez obserwację budowy i ustawienia liści, ich nasady, szczytu, brzegu oraz poprzez rozpoznanie ich pierzastej lub dłoniastej złożoności.
Nad brzegiem rzeki Brdy, podczas zajęć terenowych z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, uczestnicy dokonywali oceny stanu jakości wód rzecznych z wykorzystaniem zestawów odczynników i terenowych urządzeń pomiarowych, samodzielnie pobierali z rzeki próbki biologiczne, a z pomocą prowadzącego identyfikowali znalezionych przedstawicieli fauny bezkręgowej wraz z określeniem ich preferencji ekologicznych. Uczniowie ustalili również poziom zanieczyszczenia wód na terenie zurbanizowanym.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW.
Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 

 • Zdjęcie: 0749.jpg
 • Zdjęcie: 0330.jpg
 • Zdjęcie: 0395.jpg
 • Zdjęcie: 0480.jpg
 • Zdjęcie: 0751.jpg
 • Zdjęcie: 0754.jpg
 • Zdjęcie: 0744.jpg
 • Zdjęcie: 0746.jpg
 • Zdjęcie: 0741.jpg
 • Zdjęcie: 0747.jpg
 • Zdjęcie: 0750.jpg
 • Zdjęcie: 0748.jpg
 • Zdjęcie: 0399.jpg
 • Zdjęcie: 0742.jpg
 • Zdjęcie: 0336.jpg
 • Zdjęcie: 0306.jpg
 • Zdjęcie: 0734.jpg
 • Zdjęcie: 0735.jpg
 • Zdjęcie: 0348.jpg
 • Zdjęcie: 0478.jpg
 • Zdjęcie: 0444.jpg
 • Zdjęcie: 0295.jpg
 • Zdjęcie: 0752.jpg
 • Zdjęcie: 0310.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - 18.10.2018

18 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach zadania „Oblicza uzależnień”. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK Marka Jurgowiaka oraz wziąc udział w warsztatach w grupach, które poprowadziła wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Monika Karska – pedagog, pracownik Miejskiej Komendy w Bydgoszczy ds. nieletnich; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny. W spotkaniu gościliśmy młodzież z ZS 19 z Bydgoszczy oraz SP z Dobrcza. Na każdego uczestnika, oprócz dawki wiedzy, czekał także słodki poczęstunek i napoje. Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomysł i koordynacja: Krzysztofa Jagła. Współkoordynacja: Beata Przybojewska.


 • Zdjęcie: IMG_20181018_110442.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_110459.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_093616.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20181018_110813.jpg

 


do gory

Czytadełko - 22.10.2018

22 października 2018 roku Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przeprowadził kolejne spotkanie dla przedszkolaków z cyklu „Czytadełko”. Głównym celem imprezy jest zachęcanie do słuchania i poznawania literatury dziecięcej oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania książek w przyszłości. Ze względu na to, że są to spotkania czytelniczo-animacyjne, nie zabrakło również zabawy, konkursów i tańca.
Pani Dorota Tomaszewska wprowadziła uczestników w świat literatury przygodami Reksia i jego przyjaciół z podwórka. Dzieci uważnie słuchały tekstu, a następnie chętnie rozmawiały na temat wysłuchanych fragmentów książki. Przedszkolaki miały także okazję pochwalić się wiedzą przyrodniczą, spróbować sił w konkursach zręcznościowych czy też wziąć udział w tańcach – zarówno samodzielnych, jak i polegających na naśladowaniu ruchów z piosenek z animacjami. Na zakończenie każdy otrzymał portret Reksia do pokolorowania w wolnym czasie oraz słodki poczęstunek. Pomysł i koordynacja: Krzysztofa Jagła. Współprowadzenie i głośne czytanie: Dorota Tomaszewska.

 • Zdjęcie: 0533.jpg
 • Zdjęcie: 0555.jpg
 • Zdjęcie: 0585.jpg
 • Zdjęcie: 0565.jpg
 • Zdjęcie: 0544.jpg
 • Zdjęcie: 0621.jpg
 • Zdjęcie: 0562.jpg
 • Zdjęcie: 0595.jpg
 • Zdjęcie: 0541.jpg
 • Zdjęcie: 0527.jpg
 • Zdjęcie: 0617.jpg
 • Zdjęcie: 0497.jpg
 • Zdjęcie: 0487.jpg
 • Zdjęcie: 0522.jpg
 • Zdjęcie: 0610.jpg
 • Zdjęcie: 0483.jpg

 


do gory

"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - 24.11.2018

 • Zdjęcie: 0851.jpg
 • Zdjęcie: 0802.jpg
 • Zdjęcie: 0670.jpg
 • Zdjęcie: 0902.jpg
 • Zdjęcie: 0680.jpg
 • Zdjęcie: 0743.jpg
 • Zdjęcie: 0916.jpg
 • Zdjęcie: 0806.jpg
 • Zdjęcie: 0909.jpg
 • Zdjęcie: 0746.jpg
 • Zdjęcie: 0755.jpg
 • Zdjęcie: 0720.jpg
 • Zdjęcie: 0653.jpg
 • Zdjęcie: 0813.jpg
 • Zdjęcie: 0809.jpg
 • Zdjęcie: 0795.jpg
 • Zdjęcie: 0869.jpg
 • Zdjęcie: 0846.jpg
 • Zdjęcie: 0873.jpg
 • Zdjęcie: 0841.jpg
 • Zdjęcie: 0791.jpg
 • Zdjęcie: 0838.jpg
 • Zdjęcie: 0885.jpg
 • Zdjęcie: 0881.jpg

 


do gory

Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie - 25.10.2018

Podczas kolejnego spotkania pt. „Zamieszanie, czyli mali artyści na wielkiej scenie” młodzi aktorzy z Teatrzyku „Witraż” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 zaprezentowali dwa spektakle: „A niech to gęś kopnie” i „Bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach”. Przedstawienia zostały przygotowane przez panią Wioletę Górską-Nowik.
Zasiadające na widowni dzieci z bydgoskich szkół podstawowych chętnie uczestniczyły w rozmowach po spektaklach. Opowiadały o swoich wrażeniach i o tym jak odebrały przedstawienia. Po scenicznych prezentacjach dzieci brały udział w rozmowach dotyczących terminologii  teatralnej, a także uczestniczyły w zabawach muzycznych i tanecznych.

 • Zdjęcie: 1165.jpg
 • Zdjęcie: 1000.jpg
 • Zdjęcie: 0978.jpg
 • Zdjęcie: 1016.jpg
 • Zdjęcie: 1010.jpg
 • Zdjęcie: 1153.jpg
 • Zdjęcie: 0918.jpg
 • Zdjęcie: 1059.jpg
 • Zdjęcie: 1021.jpg
 • Zdjęcie: 1106.jpg
 • Zdjęcie: 0988.jpg
 • Zdjęcie: 1002.jpg
 • Zdjęcie: 0997.jpg
 • Zdjęcie: 1125.jpg
 • Zdjęcie: 1047.jpg
 • Zdjęcie: 1075.jpg

 


do gory

Salon Językowy - 26.10.2018

W ramach nowej formuły Salonu Jezykowego odbyły się aż dwa spotkania przy pełnej sali, a część chętnych o mowie obowiązującej na salonach  będzie mogła dowiedzieć się następnym razem. Ci, którym udało się skorzystać z porad prowadzącej zajęcia prof. Iwony Benenowskiej (UKW), nie tylko wysłuchali wykładu, ale także chętnie włączali się do rozmowy, pokazując, że nauka nie poszła w las. Pani Profesor w  wystąpieniu na temat: „Nie zawsze wszystko musi być tylko fajne. Bogate słownictwo twoim atutem”  pokazała bogactwo słownictwa, które może zastąpić w różnych kontekstach, stylach i okolicznościach wypowiedzi to bardzo pojemne, ale mało wyraziste i zbyt ogólne (a niestety nadużywane) słowo fajne. Żywe i bliskie młodzieży przykłady użycia tego określenia prowadząca zajęcia wzbogaciła dużą ilością przykładów zastąpienia go i ubogacenia przez to języka. Problem ten jest nie tylko sprawą estetyki, ale także dotyczy pragmatyki językowej – dzięki szerokiemu słownictwu, oddającemu rozmaite odcienie znaczeniowe wyrazów, możemy lepiej wyrazić istotę naszych myśli i uczuć, a tym samym lepiej komunikować się z innymi. Zwieńczeniem spotkania było podanie propozycji korzystania z rozmaitych, nowych - często mało znanych słowników, bardzo pomocnych w poszukiwaniu słów bliskoznacznych. Celem projektu jest promowanie używania pięknej i bogatej polszczyzny na co dzień. Na pewno pierwsze spotkanie doskonale przysłużyło  się  tej idei. Ogromne zainteresowanie tym projektem pokazało, że warto mierzyć wysoko.

 • Zdjęcie: 1205.jpg
 • Zdjęcie: 1175.jpg
 • Zdjęcie: 1187.jpg
 • Zdjęcie: 1195.jpg
 • Zdjęcie: 1213.jpg
 • Zdjęcie: 1251.jpg
 • Zdjęcie: 1254.jpg
 • Zdjęcie: 1181.jpg

 


do gory

38. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - 26-28.10.2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. Krystyna Stańczak-Pałyga
2. prof. Dariusz Dyczewski – przewodniczący
3. prof. Przemysław Pałka
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 27 października 2018 r. 16 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

 • Nagrodę główną GRAND PRIX XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (pianino cyfrowe YAMAHA YDP 143R z ławą) oraz nominację do udziału w pierwszej edycji Konkursu „Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza” w Poznaniu otrzymuje Chór „La Musica” – grupa starsza ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar.

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

 • ZŁOTY KAMERTON - za zdobycie 90,00 pkt., otrzymuje Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, dyrygentka: Katarzyna Pisera.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 89,00 pkt. otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, dyrygentka: Jolanta Drużyńska.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 86,20 pkt. otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, dyrygentka: Aleksandra Janus.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 85,80 pkt. otrzymuje Chór „Cantiamo” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku, dyrygentka: Barbara Kuczek.
 • BRĄZOWY KAMERTON - za zdobycie 76,60 pkt. otrzymuje Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygentka: Urszula Bobrowska.
 • BRĄZOWY KAMERTON - za zdobycie 71,20 pkt. otrzymuje Chór Dziecięcy „Viva” ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku, dyrygentka: Jolanta Gwiazdowska.

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

 • ZŁOTY KAMERTON – za zdobycie 96,80 pkt., Puchar Stowarzyszenia Musica Choralis za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego („Ubi caritas” Łukasza Urbaniaka), nagrodę rzeczową ufundowaną przez Przewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszego chóru z województwa kujawsko-pomorskiego, nominację do udziału w konkursie 42. Bydgoskich Impresji Muzycznych otrzymuje Chór żeński „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, dyrygentka: Monika Wilkiewicz.
  Dyrygentka Monika Wilkiewicz otrzymuje nagrodę finansową organizatora w wysokości 1.000,- zł.
 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 86,00 pkt. otrzymuje Chór Dziewczęcy „Ars Longa” Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, dyrygentka: Joanna Górska.

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

 • ZŁOTY KAMERTON – za zdobycie 93,20 pkt., nagrodę ufundowaną przez Miasto Bydgoszcz – statuetkę Łuczniczki – za wyróżniającą kulturę brzmienia otrzymuje Międzyszkolny Chór ,,Canzona” ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański.

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

 • SREBRNY KAMERTON - za zdobycie 83,40 pkt. otrzymuje Chór Miasta Białegostoku z XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego, dyrygentka: Anna Stankiewicz.

 • Maskotkę ufundowaną przez Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dla najmłodszego uczestnika Konkursu otrzymuje ośmioletnia Aniela Frąszczak z Chóru Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

Jury składa podziękowanie i wyrazy uznania dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury z zadowoleniem zauważa, że tegoroczne prezentacje konkursowe wyróżniały się wyrównanym, wysokim poziomem artystycznym. Godnym odnotowania jest także fakt, że w tym roku zadebiutowało z powodzeniem aż pięć chórów (w kategoriach I i II), które, zaistniały i rozwijają się dzięki programowi Akademii Chóralnej – „Śpiewająca Polska”.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury składa podziękowania władzom Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, która bezpłatnie udostępniła swe pomieszczenia, a także dyrekcji i pracownikom Filharmonii Pomorskiej, w której gościnnych progach konkurs odbył się już po raz kolejny.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży za perfekcyjną organizację (pomimo remontu głównej siedziby) oraz okazaną serdeczność chórom, dyrygentom, jurorom i zaproszonym gościom.
Bydgoszcz, dnia 28.10.2018 r.

 • Zdjęcie: 1771.jpg
 • Zdjęcie: 8784.jpg
 • Zdjęcie: 3588.jpg
 • Zdjęcie: 3626.jpg
 • Zdjęcie: 3375.jpg
 • Zdjęcie: 3254.jpg
 • Zdjęcie: 2618.jpg
 • Zdjęcie: 3549.jpg
 • Zdjęcie: 8930.jpg
 • Zdjęcie: 3071.jpg
 • Zdjęcie: 3647.jpg
 • Zdjęcie: 2951.jpg
 • Zdjęcie: 3526.jpg
 • Zdjęcie: 2839.jpg
 • Zdjęcie: 1627.jpg
 • Zdjęcie: 8737.jpg
 • Zdjęcie: 2172.jpg
 • Zdjęcie: 3500.jpg
 • Zdjęcie: 3563.jpg
 • Zdjęcie: 3346.jpg
 • Zdjęcie: 3093.jpg
 • Zdjęcie: 8866.jpg
 • Zdjęcie: 2422.jpg
 • Zdjęcie: 8801.jpg
 • Zdjęcie: 8858.jpg
 • Zdjęcie: 3030.jpg
 • Zdjęcie: 1262.jpg
 • Zdjęcie: 3529.jpg
 • Zdjęcie: 2904.jpg
 • Zdjęcie: 1303.jpg
 • Zdjęcie: 3581.jpg
 • Zdjęcie: 2916.jpg
 • Zdjęcie: 2331.jpg
 • Zdjęcie: 3037.jpg
 • Zdjęcie: 3051.jpg
 • Zdjęcie: 1499.jpg
 • Zdjęcie: 3057.jpg
 • Zdjęcie: 8916.jpg
 • Zdjęcie: 2701.jpg
 • Zdjęcie: 3641.jpg
 • Zdjęcie: 3653.jpg
 • Zdjęcie: 2991.jpg
 • Zdjęcie: 1508.jpg
 • Zdjęcie: 3596.jpg
 • Zdjęcie: 1612.jpg
 • Zdjęcie: 3184.jpg
 • Zdjęcie: 3318.jpg
 • Zdjęcie: 1478.jpg
 • Zdjęcie: 3463.jpg
 • Zdjęcie: 2958.jpg
 • Zdjęcie: 3238.jpg
 • Zdjęcie: 1539.jpg
 • Zdjęcie: 2516.jpg
 • Zdjęcie: 3443.jpg
 • Zdjęcie: 1339.jpg
 • Zdjęcie: 3518.jpg
 • Zdjęcie: 200539.jpg
 • Zdjęcie: 3478.jpg
 • Zdjęcie: 3279.jpg
 • Zdjęcie: 1616.jpg
 • Zdjęcie: 2070.jpg
 • Zdjęcie: 3630.jpg
 • Zdjęcie: 3592.jpg
 • Zdjęcie: 3003.jpg
 • Zdjęcie: 2427.jpg
 • Zdjęcie: 2956.jpg
 • Zdjęcie: 3055.jpg
 • Zdjęcie: 1274.jpg
 • Zdjęcie: 1700.jpg
 • Zdjęcie: 2907.jpg
 • Zdjęcie: 3428.jpg
 • Zdjęcie: 2988.jpg
 • Zdjęcie: 1832.jpg
 • Zdjęcie: 2103.jpg
 • Zdjęcie: 3064.jpg
 • Zdjęcie: 2784.jpg
 • Zdjęcie: 3643.jpg
 • Zdjęcie: 1676.jpg
 • Zdjęcie: 1297.jpg
 • Zdjęcie: 3435.jpg
 • Zdjęcie: 3609.jpg
 • Zdjęcie: 1929.jpg
 • Zdjęcie: 1620.jpg

Zdjęcia: Sandra Wróblewska, Maja Wiącek, Julia Wrońska, Wera Zielińska, Szymon Makowski, Marcel Kwiatkowski, Jarosław Pabijan.

 


do gory

"Instrumenty aktywności ucznia zdolnego" - 7.11.2018

Za nami pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”. Spotkanie adresowane było do nauczycieli języków obcych bydgoskich placówek, a odbyło się 7 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych pn. „Praca z uczniem zdolnym językowo na lekcjach języków obcych" zorganizowane zostały w celuwzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym, a poprowadziła je Pani Joanna Dąbrowska (doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w MOEN). Ekspertka przedstawiła kilka wypróbowanych sposobów, jakimi można zachęcić uczniów do wykorzystania i rozwijania swoich umiejętności, m.in.: mini-referat, gazetka, lekcje prowadzone przez uczniów, biblioteczka klasowa, wycieczki przedmiotowe czy koła zainteresowań. Podczas warsztatów nauczyciele poznali wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym językowo na różnych poziomach edukacyjnych, dowiedzieli się, jak rozpoznawać ucznia uzdolnionego, poznali wiele propozycji sposobów pracy oraz ćwiczeń z uczniem zdolnym. Na zakończenie uczestnicy zajęć wymienili się doświadczeniami. Warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: WP_20181107_15_33_20_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_25_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_31_Pro.jpg
 • Zdjęcie: WP_20181107_15_32_50_Pro.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - 8.11.2018

Program został dofinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nauczyciele/pedagodzy potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż bowiem rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze. Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie. Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym młodzież rozmawiała z prowadzącymi spotkanie.
Wykład pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Warsztaty w małych grupach poprowadzili doświadczeni socjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, w tym również kurator zawodowy.
Koordynacja: Beata Przybojewska i Krzysztofa Jagła.

 • Zdjęcie: 3870.jpg
 • Zdjęcie: 3910.jpg
 • Zdjęcie: 3814.jpg
 • Zdjęcie: 3845.jpg
 • Zdjęcie: 3903.jpg
 • Zdjęcie: 3888.jpg
 • Zdjęcie: 3946.jpg
 • Zdjęcie: 3806.jpg
 • Zdjęcie: 3895.jpg
 • Zdjęcie: 3781.jpg
 • Zdjęcie: 3950.jpg
 • Zdjęcie: 3889.jpg

 


do gory

Kultura Niepodległej. Polska i Bydgoszcz w latach 1918-1920 - 15.11.2018

Celami spotkania, które odbyło się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wskazanie kulturowych kontekstów tego wydarzenia. Refleksja nad literackimi, językowymi i filmowymi okolicznościami odzyskania niepodległości przez Polskę oraz powrotu Bydgoszczy do macierzy oparta była na dwóch wykładach. Pierwszy - "O tym, jak w 20. roku w Bydgoszczy tak nagle a radośnie wybuchła nasza Polska" - wygłosił prof. zw. Andrzej S. Dyszak (UKW). W drugim wystąpieniu dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW opowiedział "O niepodległości na filmowo". Koordynatorami organizowanego przez Pałac Młodzieży spotkania byli Krystyna Bujak i dr Dominik Wierski. 

 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0059.jpg
 • Zdjęcie: 0083.jpg
 • Zdjęcie: 0039.jpg
 • Zdjęcie: 0098.jpg
 • Zdjęcie: 0101.jpg
 • Zdjęcie: 0063.jpg
 • Zdjęcie: 0091.jpg

 


do gory

Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski - 13, 15, 16.11.2018

Za nami trzecia i ostatnia tura warsztatów, której adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych (klasy VII i VIII) z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Odbywające się w ramach projektu warsztaty zatytułowano „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Na kolejnych warsztatach z „Podstaw ekologii” uczniowie zapoznali się z formami ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim. Prowadząca przedstawiła uczniom problematykę poruszaną na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, przykładowe pytania z etapu podstawowego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, rozpoznawanie symboli i oznaczeń stosowanych w ekologii. Natomiast w Ogrodzie Botanicznym UKW uczniowie poznali pokrój drzew w jesiennej szacie i wykonywali rysunki schematyczne.
Podczas zajęć z cyklu „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” uczestnicy dokonywali obserwacji biologicznych z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego (m.in. lupy binokularowe i zaawansowane mikroskopy świetlne). Uczniowie nauczyli się rozpoznawać pospolite gatunki zwierząt wód Bałtyku w oparciu o posiadane informacje (np. odróżnianie krewetki atlantyckiej i pospolitej, wybranych gatunków ryb - wężynka, iglicznia, dobijak, motela, ciernik, cierniczek - oraz małż - omułek, sercówka, rogowiec, piaskołaz) oraz wykonywać rysunki jako formy notatek biologicznych z zachowaniem odpowiedniej skali i elementów anatomicznych.
Na warsztaty przybyło 90 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Łącznie odbyły się 3 warsztaty pn. „Podstawy ekologii”, które poprowadziła dr Magdalena Trojankiewicz, oraz 3 warsztaty pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, poprowadzone przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego, prof. UKW. Warsztaty w ramach projektu „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: fghfh.jpg
 • Zdjęcie: jkjk.jpg
 • Zdjęcie: jjk.jpg
 • Zdjęcie: ghf.jpg
 • Zdjęcie: ttr.jpg
 • Zdjęcie: dsc0807.jpg
 • Zdjęcie: dsc0799.jpg
 • Zdjęcie: dsc0800.jpg
 • Zdjęcie: hjkhj.jpg
 • Zdjęcie: klii.jpg
 • Zdjęcie: dsc0803.jpg
 • Zdjęcie: ilili.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: dsc0796.jpg
 • Zdjęcie: fgdfg.jpg
 • Zdjęcie: dsc0795.jpg
 • Zdjęcie: iiiilil.jpg
 • Zdjęcie: dsc0793.jpg
 • Zdjęcie: lilil.jpg
 • Zdjęcie: jkhky.jpg

 


do gory

Weekendowy plac zabaw - 18.11.2018

Podczas kolejnego Weekendowego Placu Zabaw wspólnie śpiewaliśmy, tańczyliśmy i próbowaliśmy swoich sił w dyscyplinach zręcznościowych. Niewątpliwie miano największych atrakcji zdobyły tym razem zabawy z chustą animacyjną. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, rodzinne konkursy i Waszą radość.

 • Zdjęcie: 115653.jpg
 • Zdjęcie: 114349.jpg
 • Zdjęcie: 111030.jpg
 • Zdjęcie: 112204.jpg

 


do gory

AFF-Erka Filmowa - "Mała stopa" - 19.11.2018

W ramach AFF-Erki Filmowej w Kinie Helios odbył się specjalny pokaz filmu "Mała stopa", w którym udział wzięło około 100 uczniów szkół podstawowych. Prelekcję przed filmem wygłosił dr Łukasz Kosiński (MOEN), który przygotował również scenariusze lekcji dla nauczycieli, natomiast po seansie rozmowę o specyfice zawodu dziennikarza poprowadziła Beata Korzeniowska (Radio Złote Przeboje). Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali torby z upominkami przygotowane przez Dyrekcję i Pracowników Kina Helios.

Wydarzenie koordynowali Dominika Kosińska i dr Dominik Wierski.

 • Zdjęcie: 0042.jpg
 • Zdjęcie: 0035.jpg
 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0055.jpg
 • Zdjęcie: 0074.jpg
 • Zdjęcie: 0019.jpg
 • Zdjęcie: 0009.jpg
 • Zdjęcie: 0070.jpg
 • Zdjęcie: 0002.jpg
 • Zdjęcie: 0003.jpg
 • Zdjęcie: 0040.jpg
 • Zdjęcie: 0058.jpg
 • Zdjęcie: 0031.jpg
 • Zdjęcie: 0077.jpg
 • Zdjęcie: 0038.jpg

 


do gory

Czytadełko - 19.11.2018

Na "Czytadełku" odwiedziły nas dzieci z Przedszkola pn. Królestwo Króla Maciusia I i Radość. Podczas spotkania czytaliśmy o przygodach Reksia, rozmawialiśmy na temat prezentowanych treści oraz wspólnie tańczyliśmy, braliśmy udział w konkursach i śpiewaliśmy. Kolejny raz podczas naszych spotkań czytelniczo-animacyjnych na buziach przedszkolaków zagościło zarówno zainteresowanie, ekscytacja, jak i uśmiech. Dziękujemy Wam za Waszą energię, ciekawość i radość. Pomysł i prowadzenie: Krzysztofa Jagła. Współrealizacja: Dorota Tomaszewska i Łukasz Nowak.

 • Zdjęcie: 112039.jpg
 • Zdjęcie: 111512.jpg
 • Zdjęcie: 111645.jpg
 • Zdjęcie: 104829.jpg

 

 


do gory

AFF-Erka Filmowa - Warsztaty fotograficzne - 20.11.2018

Warsztaty fotograficzne poprowadził pan Marek Noniewicz z Muzeum Fotografii w Bydgoszczy - i właśnie tam odbyło się spotkanie, podczas kórego uczestnicy m.in. wykonywali zdjęcia przy użyciu dawnych technik fotografii.

 • Zdjęcie: 112102.jpg
 • Zdjęcie: 111700.jpg
 • Zdjęcie: 121238.jpg
 • Zdjęcie: 111710.jpg
 • Zdjęcie: 110044.jpg
 • Zdjęcie: 111542.jpg
 • Zdjęcie: 111547.jpg
 • Zdjęcie: 110327.jpg

 


do gory

AFF-Erka Filmowa - Warsztaty „Pozdrawiamy z Polski - Składamy życzenia dzieciom z całego świata” - 21.11.2018

Warsztaty prowadziła pani Klaudia Wiechecka z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Dzieci wykonały radosne i kolorowe kartki pocztowe z pozdrowieniami dla rówieśników z całego świata.

 • Zdjęcie: 0042.jpg
 • Zdjęcie: 0006.jpg
 • Zdjęcie: 0014.jpg
 • Zdjęcie: 0033.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0054.jpg
 • Zdjęcie: 0046.jpg
 • Zdjęcie: 0024.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0027.jpg
 • Zdjęcie: 0052.jpg
 • Zdjęcie: 0005.jpg
 • Zdjęcie: 0061.jpg
 • Zdjęcie: 0023.jpg
 • Zdjęcie: 0031.jpg
 • Zdjęcie: 0004.jpg
 • Zdjęcie: 0017.jpg
 • Zdjęcie: 0034.jpg
 • Zdjęcie: 0041.jpg
 • Zdjęcie: 0038.jpg

 


do gory

Oblicza uzależnień - 22.11.2018

Nauczyciele, pedagodzy i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Otrzymujemy informacje, że po naszych spotkaniach część młodzieży rezygnuje z eksperymentowania z narkotykami, a nawet nakłania rówieśników do zajęcia się problemem. Jednym z efektów tych działań jest przykład młodego chłopaka, który dał przekonać się do odbycia odwyku, a tym samym dał sobie szansę na powrót do zdrowia, nauki, przyjaciół i rodziny.
O tym, co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska, czym tak właściwie jest uzależnienie, czym tak naprawdę są dopalacze, jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia i gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach rozmawiają z młodzieżą przygotowani do tego tematu instruktorzy. Wykład pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Warsztaty w małych grupach poprowadzili: Monika Karska – pedagog, pracownik Miejskiej Komendy Policji w Bydgoszczy ds. nieletnich; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynacja: Krzysztofa Jagła i Beata Przybojewska.

 • Zdjęcie: 0085.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0073.jpg
 • Zdjęcie: 0011.jpg
 • Zdjęcie: 0007.jpg
 • Zdjęcie: 0019.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0020.jpg

 


do gory

Koncert – Gala z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Pluszowy Miś przypomina: tu mieszka jeż, jerzyk i jego rodzina!” - 23.11.2018

Fotografowali Marcel Kwiatkowski i Szymon Makowski.

 • Zdjęcie: 69.jpg
 • Zdjęcie: 85.jpg
 • Zdjęcie: 146.jpg
 • Zdjęcie: 176.jpg
 • Zdjęcie: 18pmkopia.jpg
 • Zdjęcie: 156.jpg
 • Zdjęcie: 188.jpg
 • Zdjęcie: 16.jpg
 • Zdjęcie: 61.jpg
 • Zdjęcie: 29.jpg
 • Zdjęcie: 153.jpg
 • Zdjęcie: 149.jpg
 • Zdjęcie: 21.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 13pmkopia.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 35.jpg
 • Zdjęcie: 94.jpg
 • Zdjęcie: 89.jpg

 


do gory

„OGARNIĘCI”? Diagnozy współczesności - 23.11.2018

Tym razem prowadząca spotkanie dr Katarzyna Marszałek (Wydział Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW) przygotowała bardzo ciekawe wystąpienie poparte prezentacją multimedialną na temat: Selfie - autoportret narcyzów czy obywateli wirtualnej wioski?. Przybliżyła ona historię autoportretu w fotografii, która sięga (!) 1839 roku, gdy to Robert Cornelius wykonał go pierwszy raz w historii, jak sam opisał swoje dzieło. Pokazała też ewolucję telefonu - począwszy od różnic technicznych po funkcjonalne, od tego na korbkę po dzisiejsze smartfony. Na tym tle pani doktor przybliżyła rozmaite sposoby życia online oraz  potrzeby, które realizują poszczególne pokolenia za pomocą bycia w sieci, także poprzez „wrzucanie” selfie. Wyświetliła też katalog mód obowiązujących w portretach wirtualnych oraz podjęła próbę określenia wrażeń i impulsów realizowanych poprzez upublicznianie zdjęć w sieci. Nie wszystko w tej sferze zostało naukowo opisane, gdyż rzeczywistość ta zmienia się w tempie, które nie pozwala na pogłębione badania i na nabranie dystansu. Na pewno dzisiaj przekazuje się w sieci nie opowieści, ale informacje - także poprzez selfie. Jednak z oczekiwaniem na komunikat zwrotny - laiki. Ostatecznie życie w sieci, to znak naszych czasów, to tylko współczesna technologia (jest kilka form tego bytowania; współczesne pokolenie żyje w jednej rzeczywistości – real i online, to dla nich jeden świat: miejscowo, czasowo i mentalnie). Kiedyś szokowali poprzednie generacje młodzi epoki parowej, później motoryzacyjnej. Tak to już jest. Nic nowego pod słońcem. Świat się zmienia, tempo przemian jest coraz większe, a niektórzy przewidują, że zjawisko transhumanizmu sprawi, że człowiek coraz bardziej będzie wykorzystywał możliwości związane z postępem. Trzeba jednak znać zagrożenia, które niesie ta dominacja techniki, nad którą człowiek traci kontrolę. W odniesieniu do selfie i funkcjonowania na portalach społecznościowych powstaje pytanie o zatracanie granic intymności, dysponentów przekazywanymi danymi, o ichwieczne życie, o bezpieczeństwo w sieci i, jak pokazują liczne tragedie podczas wykonywania i udostępniania zdjęć na rozmaitych portalach, także bezpieczeństwo w realu. Bowiem, jak podają media, tysiące osób traci życie wykonując często w ekstremalnych warunkach swój ostatni kadr. Jednak trudno ten fenomen, który bardzo wiele mówi o kondycji emocjonalnej współczesnych młodych ludzi, o ich potrzebach, mentalności i o zrośnięciu z technologią, jednoznacznie ocenić. Pytanie zadane na początku spotkania, o przyczyny i źródła nieustannego utrwalania siebie i prezentowania innym, pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi. Czy robienie autoportretów w każdej sytuacji życiowej i prezentowanie ich innym w sieci, to przejaw narcyzmu czy niskiej samooceny, samotności?  Na pewno to moda odzwierciedlająca epokę – łatwość wykonania, dostępność aparatu i miejsca publikacji, rezygnacje z prywatności, wstydu, mała świadomość skutków otwartości. Podczas spotkania dr Katarzyna Marszałek przybliżyła złożoność tego zjawisko, pokazała je w szerokim kontekście i zaprosiła do dyskusji na jego temat. Funkcjonujące w Internecie porównanie manii selfowania do postawy macochy z baśni braci Grimm o Królewnie Snieżce, która nieustannie pytała lusterko, kto jest najpiękniejszy na świecie, daje wiele do myślenia także o uniwersalizmie tej postawy, ubranej dzisiaj w nową technologię. Czyżby był to ten sam syndrom? Nawet jeżeli nie padły ostateczne definicje, spotkanie pozwoliło poznać wielorakie przejawy i przyczyny zjawiska . Wiadomo, że świat online kreuje tzw. inteligentny tłum, ale i rozmaite psychozy, o czym ciekawie opowiedziała pani pedagog, są tam więc lansowane  mody ogarniające cały glob, masowo powielane postawy i zachowania, ale rodzą się też indywidualne wybory. Trudno je zdiagnozować, a tym bardziej oceniać. Na pewno jednak uczestnicy debaty mogli lepiej zrozumieć rzeczywistość, która ich dotyczy i jest dla nich pozornie oczywista. Może tak naprawdę motywy zachowań ludzi są niezmienne. Przecież prawie sto lat temu księżniczka Anastazja przesłała (oczywiście listownie) swoje lustrzane selfie. Może rzeczywiście wciąż jesteśmy tacy sami, a tylko świat się zmienia. Ale to już temat na kolejną debatę.

 


do gory

"Zygzakomazaki" - 25.11.2018

Misiowe spotkanie w ramach Zygzakomazaków - było misiowo, bajkowo, kolorowo a i przygody nie brakowało... wszak spotkaliśmy się w niedzielę, 25 listopada, czyli Światowy Dzień Pluszowego Misia! Dziękujemy za pomoc Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju!

 • Zdjęcie: 46855642_759649047720278_5608947656140259328_n.jpg
 • Zdjęcie: 46961846_1955505457899513_4671561066579230720_n.jpg
 • Zdjęcie: 46820709_2463069803707762_4276758417076387840_n.jpg
 • Zdjęcie: 2222.jpg


do gory

"Zabawa w rymy i rytmy" - 28.11.2018

WERDYKT JURY Konkursu wiersza i piosenki przedszkolnej „ZABAWA W RYMY I RYTMY”
Pałac Młodzieży, 28.11.2018

JURY KONKURSU W SKŁADZIE:
Beata Przybojewska
Patrycja Cywińska-Gacka
Dorota Tomaszewska
po wysłuchaniu w dniu 28.11.2018 - wszystkich wykonawców, postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:
W kategorii – piosenka
Wyróżnienie - Wiktoria Janiak z Przedszkola Przedszkolna Chatka        
i Franciszek Jędrzejczyk z Przedszkola Niepublicznego Bajka
III miejsce -  Bianca Nowakowska z Przedszkola Niepublicznego Buziaczek
II miejsce -  Martyna Lewandowska z Przedszkola Niepublicznego Promyczek
I miejsce - Dominika Kuras z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”         
W kategorii - wiersz
Wyróżnienie – Hanna Chełstowska z Przedszkola Niepublicznego Borowik        
i Urszula Piotrowska z Przedszkola Niepublicznego Borowiki      
III miejsce -    Zuzanna Słowinska z Przedszkola Niepublicznego Fantazja
II miejsce – Sonia Górska z Przedszkola Dzieciątka Jezus
I miejsce – Marcelina Żmijewska z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 64

 • Zdjęcie: 2723.jpg
 • Zdjęcie: 2525.jpg
 • Zdjęcie: 2868.jpg
 • Zdjęcie: 2871.jpg
 • Zdjęcie: 2830.jpg
 • Zdjęcie: 2538.jpg
 • Zdjęcie: 2899.jpg
 • Zdjęcie: 2910.jpg
 • Zdjęcie: 2649.jpg
 • Zdjęcie: 2563.jpg
 • Zdjęcie: 2625.jpg
 • Zdjęcie: 2612.jpg
 • Zdjęcie: 2796.jpg
 • Zdjęcie: 2621.jpg
 • Zdjęcie: 2589.jpg
 • Zdjęcie: 2755.jpg
 • Zdjęcie: 2834.jpg
 • Zdjęcie: 2701.jpg
 • Zdjęcie: 2672.jpg
 • Zdjęcie: 2619.jpg
 • Zdjęcie: 2905.jpg
 • Zdjęcie: 2740.jpg
 • Zdjęcie: 2750.jpg
 • Zdjęcie: 2849.jpg

 


do gory

Koncert Mikołajkowy: Jazz Big Band ’75 i gość - Bernard Maseli (wibrafon) - 4.12.2018

Zespół Jazz Big Band ’75 pod dyrekcją dr. Piotra Dąbrowskiego z gościnnym udziałem wybitnego jazzowego wibrafonisty Bernarda Maseli zaprezentował się w programie złożonym ze standardów jazzowych w aranżacjach big bandowych. Koncert odbył się w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który był współorganizatorem wydarzenia.

 • Zdjęcie: 5232.jpg
 • Zdjęcie: 4930.jpg
 • Zdjęcie: 4907.jpg
 • Zdjęcie: 4958.jpg
 • Zdjęcie: 5215.jpg
 • Zdjęcie: 5112.jpg
 • Zdjęcie: 4851.jpg
 • Zdjęcie: 5091.jpg
 • Zdjęcie: 5180.jpg
 • Zdjęcie: 5079.jpg
 • Zdjęcie: 4913.jpg
 • Zdjęcie: 5043.jpg
 • Zdjęcie: 4888.jpg
 • Zdjęcie: 5297.jpg
 • Zdjęcie: 5162.jpg
 • Zdjęcie: 5376.jpg
 • Zdjęcie: 5326.jpg
 • Zdjęcie: 5005.jpg
 • Zdjęcie: 5095.jpg
 • Zdjęcie: 4970.jpg

 


do gory

Mikołaj zaprasza - 6.12.2018

 • Zdjęcie: 0470.jpg
 • Zdjęcie: 0517.jpg
 • Zdjęcie: 0582.jpg
 • Zdjęcie: 0360.jpg
 • Zdjęcie: 0414.jpg
 • Zdjęcie: 0391.jpg
 • Zdjęcie: 0526.jpg
 • Zdjęcie: 0404.jpg
 • Zdjęcie: 0476.jpg
 • Zdjęcie: 0377.jpg
 • Zdjęcie: 0610.jpg
 • Zdjęcie: 0350.jpg
 • Zdjęcie: 0594.jpg
 • Zdjęcie: 0432.jpg
 • Zdjęcie: 0491.jpg
 • Zdjęcie: 0620.jpg

 


do gory

Wykład dr hab. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek (UKW): Wiwisekcja tekstów kultury. Analiza i interpretacja (film, reklama , poezja) - 7.12.2018

W ramach cyklu: "W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kultury. Jak czytać dzieła?" grupa młodzieży zainteresowana profilem  humanistycznym uczestniczyła w zajęciach na temat: "Obraz współczesnej kobiety w różnych tekstach kultury (przysłowia, reklama, poezja i teksty w Internecie)". Spotkanie poprowadziła teoretyk literatury dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek (UKW). Gimnazjaliści najpierw w skupieniu wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną, później aktywnie włączyli się do rozmowy, zadając liczne pytania. Mimo, iż tematyka nie była zbyt łatwa  i wykraczała poza ramy szkolnego programu – młodzież  wykazywała zainteresowanie sylwetkami prezentowanych poetek. Uczniowie doskonale dostrzegali różnice stylu, języka i konwencji w różnych tekstach kultury. Zapewne wynieśli z zajęć umiejętność pogłębionego odbioru literatury oraz innych tekstów.  Być może częściej będą sięgać po poezję, a ich czytanie będzie podbudowane wiedzą teoretyczną dotyczącą analizy i interpretacji dzieła.

 • Zdjęcie: 702.jpg
 • Zdjęcie: 0687.jpg
 • Zdjęcie: 0718.jpg
 • Zdjęcie: 0713.jpg
 • Zdjęcie: 0725.jpg
 • Zdjęcie: 0692.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 0658.jpg
 • Zdjęcie: 0676.jpg

 


do gory

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - 7.12.2018

Zdjęcia: Szymon Makowski

 • Zdjęcie: 0006.jpg
 • Zdjęcie: 0007.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0002.jpg

 


do gory

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych - 12.12.2018

12 grudnia 2018 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego, z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności”, tym razem zatytułowane „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się”. Adresatami spotkania byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy. Celem warsztatów było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik uczenia się.  Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę, jak korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się. Poznali style uczenia się, strategie organizowania procesu nauki czy techniki pamięciowe: łańcuchowa metoda skojarzeń, system cyfrowo-literowy, zakładki liczbowe, graficzne notatki, słowa-klucze, mapa myśli i inne. Dzięki ćwiczeniom praktycznym uczniowie nabyli umiejętności m.in. tworzenia skojarzeń przy zapamiętywaniu, wyboru najważniejszych informacji z tekstu czy aktywnej pracy z tekstem. Na warsztaty przybyło 20 uczniów z bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół Gastronomicznych. Liceum Ogólnokształcącego nr 8 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Bydgoszczy. Spotkanie poprowadzili pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy: Katarzyna Tłok i Edyta Szott. Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 0738.jpg
 • Zdjęcie: 0802.jpg
 • Zdjęcie: 0793.jpg
 • Zdjęcie: 0784.jpg
 • Zdjęcie: 0740.jpg
 • Zdjęcie: 0756.jpg
 • Zdjęcie: 0786.jpg
 • Zdjęcie: 0790.jpg
 • Zdjęcie: 0798.jpg
 • Zdjęcie: 0727.jpg
 • Zdjęcie: 0735.jpg
 • Zdjęcie: 0791.jpg

 


do gory

Oblicza uzależnień - 13.12.2018

13 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie w ramach programu „Oblicza uzależnień”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejna grupa młodzieży miała okazję wysłuchać wykładu pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" wygłoszonego przez dr. nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka, a także wziąć udział w warsztatach w grupach. Poprowadziła je wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą: Natalia Stańko – pedagog i psycholog; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny. W spotkaniu gościliśmy młodzież z ZS 19 oraz  SP 32 z Bydgoszczy. Na każdego uczestnika, oprócz dawki wiedzy, czekał także słodki poczęstunek i napoje. Koordynacja: Beata Przybojewska i Krzysztofa Jagła.  

 • Zdjęcie: 0991.jpg
 • Zdjęcie: 0942.jpg
 • Zdjęcie: 0981.jpg
 • Zdjęcie: 0939.jpg
 • Zdjęcie: 0962.jpg
 • Zdjęcie: 0935.jpg
 • Zdjęcie: 0921.jpg
 • Zdjęcie: 0996.jpg
 • Zdjęcie: 0839.jpg
 • Zdjęcie: 0870.jpg
 • Zdjęcie: 0987.jpg
 • Zdjęcie: 0877.jpg
 • Zdjęcie: 0901.jpg
 • Zdjęcie: 0973.jpg
 • Zdjęcie: 0984.jpg
 • Zdjęcie: 0833.jpg
 • Zdjęcie: 0946.jpg
 • Zdjęcie: 0849.jpg
 • Zdjęcie: 0953.jpg
 • Zdjęcie: 0957.jpg

 


do gory

Forum Edukacji Humanistycznej Paideia - 14.12.2018

14 grudnia, w przedświątecznej atmosferze odbyło się spotkanie zatytułowane: I ty możesz być oratorem, czyli retoryka w teorii i praktyce, w ramach Forum edukacji humanistycznej Paideia.  Licealiści z IV LO kolejny raz skorzystali z okazji, by rozwijać sztukę krasomówstwa. Piękne mówienie - to nie tylko forma, ale i treść. We wstępnej części wykładu prof. Małgorzata  Święcicka - dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, pokazała związek sztuki oratorskiej z humanistyką. Przypomniała starożytnych mistrzów mowy,  reguły retoryki, jako sztuki wypowiadania słów zgodnych z prawdą. Pokazała etapy przygotowania wystąpień – podkreślając, że nie ma tam miejsca na improwizację. Wreszcie przyszedł czas na przećwiczenie zdobytej wiedzy w ramach części warsztatowej. Młodzież  w skupieniu wysłuchała wystąpienia Pani Profesor. Uczniowie także skrzętnie notowali, więc chętnie współpracowali z prowadzącą także w części ćwiczeniowej. Zapewne docenią znaczenie posługiwania się piękną polszczyzną i bycia dobrym, przekonywającym mówcą w wielu sytuacjach życiowych, o których mówiła prowadząca spotkanie. Na pewno wynieśli z niego narzędzia i motywację do dalszej samodzielnej pracy nad bogaceniem słownictwa, planowaniem wypowiedzi czy dykcją. Przede wszystkim jednak spotkanie w ramach Forum edukacji humanistycznej Paideia  uświadomiło im to, że aby móc porywająco mówić, trzeba mieć o czym mówić. A więc fundamentem pięknego mówienia jest wiedza. Dobrze, iż takie wnioski pozostaną ze spotkania, które stanowiło także  formę obchodów jubileuszu 50-lecia UKW, a także Wydziału Humanistycznego, który od lat patronuje imprezom humanistycznym organizowanym w Pałacu Młodzieży.

 • Zdjęcie: 1108.jpg
 • Zdjęcie: 1155.jpg
 • Zdjęcie: 1161.jpg
 • Zdjęcie: 1092.jpg
 • Zdjęcie: 1102.jpg
 • Zdjęcie: 1112.jpg
 • Zdjęcie: 1123.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 1116.jpg

 


do gory

Świąteczne Zygzakomazaki, czyli rodzinna niedziela z Gwiazdorem! - 16.12.2018

W niedzielne przedpołudnie spotkaliśmy się z Mikołajem. Zanim jednak do nas dotarł z dalekich krain, zdążyliśmy wspólnie się pobawić i potańczyć. Rozmawialiśmy również o świątecznych zwyczajach,  symbolach oraz plusach zimy. Za oknem pojawił się pierwszy śnieg, a u nas radość i energia. Życzymy wszystkich pięknych, rodzinnych, pogodnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Do zobaczenia 13 stycznia 2019 roku na Weekendowym Placu Zabaw :-)

 • Zdjęcie: 1401.jpg
 • Zdjęcie: 1252.jpg
 • Zdjęcie: 1228.jpg
 • Zdjęcie: 1262.jpg
 • Zdjęcie: 1187.jpg
 • Zdjęcie: 1211.jpg
 • Zdjęcie: 1202.jpg
 • Zdjęcie: 1261.jpg
 • Zdjęcie: 1192.jpg
 • Zdjęcie: 1291.jpg
 • Zdjęcie: 1412.jpg
 • Zdjęcie: 1416.jpg

 


do gory

Gwiazdka z sercem - 18.12.2018

Zdjęcia: Sandra Wróblewska i Jarek Pabijan.

 • Zdjęcie: 2840.jpg
 • Zdjęcie: 2899.jpg
 • Zdjęcie: 2929.jpg
 • Zdjęcie: 2850.jpg
 • Zdjęcie: 3030.jpg
 • Zdjęcie: 2739.jpg
 • Zdjęcie: 3056.jpg
 • Zdjęcie: 2706.jpg
 • Zdjęcie: 2605.jpg
 • Zdjęcie: 3025.jpg
 • Zdjęcie: 2676.jpg
 • Zdjęcie: 2828.jpg
 • Zdjęcie: 3246.jpg
 • Zdjęcie: 2771.jpg
 • Zdjęcie: 3332.jpg
 • Zdjęcie: 2875.jpg
 • Zdjęcie: 2879.jpg
 • Zdjęcie: 3314.jpg
 • Zdjęcie: 2933.jpg
 • Zdjęcie: 3131.jpg
 • Zdjęcie: 3292.jpg
 • Zdjęcie: 3258.jpg
 • Zdjęcie: 3361.jpg
 • Zdjęcie: 3239.jpg
 • Zdjęcie: 3062.jpg
 • Zdjęcie: 3001.jpg
 • Zdjęcie: 3134.jpg
 • Zdjęcie: 3284.jpg

 


do gory

Porannik muzyczny, czyli interaktywna audycja muzyczna dla grup zorganizowanych - 19.12.2018

 • Zdjęcie: 3375.jpg
 • Zdjęcie: 3422.jpg
 • Zdjęcie: 3372.jpg
 • Zdjęcie: 3378.jpg
 • Zdjęcie: 3458.jpg
 • Zdjęcie: 3452.jpg
 • Zdjęcie: 3423.jpg
 • Zdjęcie: 3405.jpg
 • Zdjęcie: 3445.jpg
 • Zdjęcie: 3428.jpg
 • Zdjęcie: 3415.jpg
 • Zdjęcie: 3432.jpg

 


do gory

Finał akcji "Listy do św. Mikołaja" oraz koncert pt. „Świąteczne dedykacje” - 19.12.2018

19 grudnia 2018 r. odbył się finał akcji "Listy do św. Mikołaja" oraz koncert pt. „Świąteczne dedykacje” przygotowany przez uczestników Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej "Promyczek". „Listy do Świętego Mikołaja” to cykliczna akcja organizowana z uczniami  i nauczycielami VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Polega ona na spełnianiu dziecięcych życzeń zawartych w listach. Akcję kończy wspólna impreza połączona z kolędowaniem i spotkaniem ze Świętym Mikołajem. Młodzież z VIII LO od wielu lat angażuje się zarówno w akcję „Listy do Świętego Mikołaja”, jaki i pracę Wolontariatu „Zielony Parasol”. Za wieloletnią pomoc i współpracę serdecznie dziękujemy Pomocnikom Mikołaja z VIII LO. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Katarzyny Cegielskiej (koordynator przedsięwzięcia w VIII LO), która inspiruje młodzież do czynienia dobra.

 • Zdjęcie: IMG165138.jpg
 • Zdjęcie: IMG165413.jpg
 • Zdjęcie: IMG170918.jpg
 • Zdjęcie: IMG173320.jpg

 


do gory

Koncert kolęd - 5.01.2019

 • Zdjęcie: 3505.jpg
 • Zdjęcie: 3515.jpg
 • Zdjęcie: 3591.jpg
 • Zdjęcie: 3546.jpg
 • Zdjęcie: 3509.jpg
 • Zdjęcie: 3563.jpg
 • Zdjęcie: 3532.jpg
 • Zdjęcie: 3554.jpg
 • Zdjęcie: 3540.jpg
 • Zdjęcie: 3499.jpg
 • Zdjęcie: 3577.jpg
 • Zdjęcie: 3616.jpg
 • Zdjęcie: 3596.jpg
 • Zdjęcie: 3571.jpg
 • Zdjęcie: 3583.jpg
 • Zdjęcie: 3503.jpg
 • Zdjęcie: 3525.jpg
 • Zdjęcie: 3579.jpg
 • Zdjęcie: 3551.jpg
 • Zdjęcie: 3513.jpg

 


do gory

Poradnia Rozwoju Zdolności – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych - 9.01.2019

Drugie w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności” odbyły się 9 stycznia 2019 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Adresatami spotkania „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się” byli uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy V-VI SP). Celem warsztatów było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznali style i zasady uczenia się, strategie organizowania procesu nauki, techniki pamięciowe oraz higienę pracy umysłowej. Dzięki dyskusji i ćwiczeniom praktycznym uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy przygotować swoje miejsce do nauki oraz w jakiej kolejności uczyć się przedmiotów (najlepiej przeplatając treści trudne z łatwiejszymi). Podkreślono również, że w nauce ważna jest systematyczność, powtarzanie materiału, stosowanie właściwego wypoczynku, odpowiedniej ilości snu, ale też zdrowego odżywiania. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały różnorodne metody pracy: m.in. pogadanka, dyskusja czy metoda praktycznego działania. W warsztatach „Jak szybciej i efektywniej się uczyć ..." uczestniczyło 30 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych: SP 28, 30, 36, 58 oraz 65. Spotkanie poprowadziły panie Katarzyna Tłok i Edyta Szott - pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 3620.jpg
 • Zdjęcie: 3624.jpg
 • Zdjęcie: 3622.jpg
 • Zdjęcie: 3632.jpg
 • Zdjęcie: 3627.jpg
 • Zdjęcie: 3630.jpg
 • Zdjęcie: 3644.jpg
 • Zdjęcie: 3636.jpg

 


do gory

Salon językowy - 11.01.2019

Wykład z elementami warsztatowymi: Czy dzisiaj warto być dobrym mówcą, czyli retoryka na co dzień. Nieco teorii i nieco praktyki przeprowadziła prof. Małgorzata Święcicka (UKW). Młodzież z klasy o profilu związanym z reklamą, mająca podbudowę teoretyczną i praktyczną w tym zakresie, mogła poznać klasyczne reguły sztuki retoryki, dowiedzieć się, jak posługiwać się piękną i poprawną polszczyzną, by być dobrym i przekonującym mówcą, który potrafi porwać słuchaczy, przekazać im wiedzę zgodnie z regułami etyki. Na sali byli też wprawieni w prowadzeniu szkolnych uroczystości młodzi ludzie, którzy bez oporów podjęli próbę zaprezentowania swoich umiejętności związanych z oficjalnym powitaniem gości. Prowadząca podkreślała w swoim wystąpieniu znaczenie etyki słowa, a także fakt, iż w wystąpieniach publicznych nie powinno być miejsca na improwizację. Sztuka oratorska wymaga przygotowań i utrwalonych umiejętności, które Pani Profesor kolejno przybliżała. Osiągnięcie wprawy i poziomu w tej dziedzinie wymaga stałych ćwiczeń i udoskonalania warsztatu oraz wiedzy. W ożywionej dyskusji jeden z uczniów stwierdził, iż znajomość sztuki retoryki pozwala swobodnie i w każdej sytuacji, bez przygotowania, wypowiadać się. Odpowiadając prof. Małgorzata Święcicka wyjaśniła, iż z pewnością znawca  sztuki retoryki potrafi sprawnie posługiwać się polszczyzną i może to spożytkować w wielu wypowiedziach, ale planowane wystąpienie publiczne (np. laudacja, wykład, przemówienie) wymaga wcześniejszego przygotowania – także merytorycznego. Stąd ten, kto systematycznie ćwiczy sprawność językową, bogaci słownictwo, uczy się komponować wystąpienie , pracuje nad dykcją, emisją głosu i poszerza wiedzę z różnych dziedzin, z pewnością mówi na co dzień i w każdej sytuacji pięknie, poprawnie, ciekawie i na temat. Jednak szacunek dla odbiorców i dbałość o poziom własnego publicznego wystąpienia, a także jego skuteczność wymagają przemyślenia i przygotowania. Spotkanie stanowiło kolejną okazję do świętowania jubileuszu UKW oraz będącego patronem wielu imprez organizowanych przez PM -Wydziału Humanistycznego, którego dziekanem jest prof. Święcicka. Stąd młodzież mogła usłyszeć także kilka zdań na temat historii bydgoskiej uczelni i znaczenia humanistyki w edukacji i życiu.

 • Zdjęcie: 3662.jpg
 • Zdjęcie: 3667.jpg
 • Zdjęcie: 3651.jpg
 • Zdjęcie: 3653.jpg
 • Zdjęcie: 3649.jpg
 • Zdjęcie: 3673.jpg
 • Zdjęcie: 3657.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 3670.jpg

 


do gory

Weekendowy Plac Zabaw - 13.01.2019

W niedzielę spotkaliśmy się na karnawałowym Weekendowym Placu Zabaw. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne tańce, energię, stroje i radość. Kolejne spotkanie odbędzie się 10 lutego o godz. 11:00. Już dziś zapraszamy!

 • Zdjęcie: img_20190113_113535.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_111108.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_112319.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_115901.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_113546.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_105051.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_112127.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_122034.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_115748.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_120407.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_112121.jpg
 • Zdjęcie: img_20190113_114250.jpg

 


do gory

Rockowe warsztaty wokalne podczas WOŚP - 13.01.2019

 • Zdjęcie: 0vspectrum-bydziacom-5137.jpg
 • Zdjęcie: 0vspectrum-bydziacom-4849.jpg
 • Zdjęcie: vspectrum-bydziacom-4652.jpg
 • Zdjęcie: vspectrum-bydziacom-4778.jpg
 • Zdjęcie: 0vspectrum-bydziacom-5163.jpg
 • Zdjęcie: vspectrum-bydziacom-4903.jpg

 


do gory

Półkolonie - 14.01.2019

 • Zdjęcie: 3684.jpg
 • Zdjęcie: 3700.jpg
 • Zdjęcie: 3689.jpg
 • Zdjęcie: 3761.jpg
 • Zdjęcie: 3756.jpg
 • Zdjęcie: 3739.jpg
 • Zdjęcie: 3679.jpg
 • Zdjęcie: 3721.jpg
 • Zdjęcie: 3723.jpg
 • Zdjęcie: 3703.jpg
 • Zdjęcie: 3706.jpg
 • Zdjęcie: 3728.jpg

 


do gory

Półkolonie - 15.01.2019

 • Zdjęcie: 3987.jpg
 • Zdjęcie: 4225.jpg
 • Zdjęcie: 3896.jpg
 • Zdjęcie: 3966.jpg
 • Zdjęcie: 4119.jpg
 • Zdjęcie: 3880.jpg
 • Zdjęcie: 4027.jpg
 • Zdjęcie: 3773.jpg
 • Zdjęcie: 3978.jpg
 • Zdjęcie: 4184.jpg
 • Zdjęcie: 3902.jpg
 • Zdjęcie: 3930.jpg
 • Zdjęcie: 3845.jpg
 • Zdjęcie: 4118.jpg
 • Zdjęcie: 4187.jpg
 • Zdjęcie: 4067.jpg
 • Zdjęcie: 4136.jpg
 • Zdjęcie: 3906.jpg
 • Zdjęcie: 4091.jpg
 • Zdjęcie: 3879.jpg
 • Zdjęcie: 4051.jpg
 • Zdjęcie: 4218.jpg
 • Zdjęcie: 4134.jpg
 • Zdjęcie: 4087.jpg
 • Zdjęcie: 4085.jpg
 • Zdjęcie: 3828.jpg
 • Zdjęcie: 3949.jpg
 • Zdjęcie: 3807.jpg
 • Zdjęcie: 3909.jpg
 • Zdjęcie: 4167.jpg
 • Zdjęcie: 4044.jpg
 • Zdjęcie: 4221.jpg
 • Zdjęcie: 4130.jpg
 • Zdjęcie: 3849.jpg
 • Zdjęcie: 4154.jpg
 • Zdjęcie: 3852.jpg
 • Zdjęcie: 4095.jpg
 • Zdjęcie: 4214.jpg
 • Zdjęcie: 4016.jpg
 • Zdjęcie: 3794.jpg
 • Zdjęcie: 4026.jpg
 • Zdjęcie: 3887.jpg
 • Zdjęcie: 4191.jpg
 • Zdjęcie: 4107.jpg
 • Zdjęcie: 3969.jpg
 • Zdjęcie: 4049.jpg
 • Zdjęcie: 4243.jpg
 • Zdjęcie: 3776.jpg
 • Zdjęcie: 4072.jpg
 • Zdjęcie: 3860.jpg
 • Zdjęcie: 3990.jpg
 • Zdjęcie: 3788.jpg
 • Zdjęcie: 3996.jpg
 • Zdjęcie: 3872.jpg
 • Zdjęcie: 3873.jpg
 • Zdjęcie: 4174.jpg
 • Zdjęcie: 4171.jpg
 • Zdjęcie: 4080.jpg
 • Zdjęcie: 4158.jpg
 • Zdjęcie: 3848.jpg
 • Zdjęcie: 4207.jpg
 • Zdjęcie: 3960.jpg

 


do gory

Dziecko i jego świat - ocena prac konkursowych - 15.01.2019

 • Zdjęcie: 4248.jpg
 • Zdjęcie: 4304.jpg
 • Zdjęcie: 4294.jpg
 • Zdjęcie: 4314.jpg
 • Zdjęcie: 4309.jpg
 • Zdjęcie: 4275.jpg
 • Zdjęcie: 4257.jpg
 • Zdjęcie: 4299.jpg

 


do gory

Sterowanie robotami poprzez programowanie w grze COLOBOT - 16.01.2019

 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 13.jpg
 • Zdjęcie: 12.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg

 

do gory

Półkolonie - 16.01.2019

 • Zdjęcie: 4370.jpg
 • Zdjęcie: 4571.jpg
 • Zdjęcie: 4585.jpg
 • Zdjęcie: 4435.jpg
 • Zdjęcie: 4398.jpg
 • Zdjęcie: 4624.jpg
 • Zdjęcie: 4344.jpg
 • Zdjęcie: 4332.jpg
 • Zdjęcie: 4506.jpg
 • Zdjęcie: 4648.jpg
 • Zdjęcie: 4576.jpg
 • Zdjęcie: 4397.jpg
 • Zdjęcie: 4596.jpg
 • Zdjęcie: 4380.jpg
 • Zdjęcie: 4503.jpg
 • Zdjęcie: 4490.jpg
 • Zdjęcie: 4390.jpg
 • Zdjęcie: 4340.jpg
 • Zdjęcie: 4632.jpg
 • Zdjęcie: 4609.jpg
 • Zdjęcie: 4600.jpg
 • Zdjęcie: 4446.jpg
 • Zdjęcie: 4614.jpg
 • Zdjęcie: 4456.jpg
 • Zdjęcie: 4427.jpg
 • Zdjęcie: 4393.jpg
 • Zdjęcie: 4412.jpg
 • Zdjęcie: 4476.jpg
 • Zdjęcie: 4376.jpg
 • Zdjęcie: 4341.jpg
 • Zdjęcie: 4482.jpg
 • Zdjęcie: 4498.jpg
 • Zdjęcie: 4639.jpg
 • Zdjęcie: 4377.jpg
 • Zdjęcie: 4627.jpg
 • Zdjęcie: 4395.jpg
 • Zdjęcie: 4517.jpg
 • Zdjęcie: 4542.jpg
 • Zdjęcie: 4384.jpg
 • Zdjęcie: 4479.jpg

 


do gory

Ferie z tańcem - 19-21.01.2018

 • Zdjęcie: 6289.jpg
 • Zdjęcie: 5985.jpg
 • Zdjęcie: 6133.jpg
 • Zdjęcie: 6209.jpg
 • Zdjęcie: 6316.jpg
 • Zdjęcie: 6253.jpg
 • Zdjęcie: 6326.jpg
 • Zdjęcie: 6158.jpg
 • Zdjęcie: 5981.jpg
 • Zdjęcie: 5997.jpg
 • Zdjęcie: 6321.jpg
 • Zdjęcie: 6081.jpg

 


do gory

Półkolonie - drugi turnus: 21-25.01.2019

 • Zdjęcie: 28309811_2011564818873133_862247219_o.jpg
 • Zdjęcie: 50799466_377257146383524_213184477013213184_n.jpg
 • Zdjęcie: 50792652_2296491247232825_3936734733949468672_n.jpg
 • Zdjęcie: 28311963_2011565105539771_1456822416_o.jpg
 • Zdjęcie: 28236521_2011564835539798_365148782_n.jpg
 • Zdjęcie: 50401023_534605567049098_910819446581362688_n.jpg
 • Zdjęcie: 50485394_2234618446600094_8565115663918563328_n.jpg
 • Zdjęcie: 28309872_2011565272206421_890899067_o.jpg
 • Zdjęcie: 28308292_2011564888873126_1160767123_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101023.jpg
 • Zdjęcie: 28310137_2011565232206425_307114521_o.jpg
 • Zdjęcie: 50908596_575280536230896_7385302342574276608_n.jpg
 • Zdjęcie: 28312922_2011564875539794_1035395924_o.jpg
 • Zdjęcie: img_20190122_101823.jpg
 • Zdjęcie: 50652016_312016952779373_7928409035986960384_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101327_1.jpg
 • Zdjęcie: 28341012_2011565062206442_1506540944_o.jpg
 • Zdjęcie: 16.jpg
 • Zdjęcie: 50866817_982721158591422_9134441805528432640_n.jpg
 • Zdjęcie: 50843489_524071844743652_4367049487315632128_n.jpg
 • Zdjęcie: 50609316_2745226348821173_843986946546991104_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_100849.jpg
 • Zdjęcie: 50259900_888384258036042_6372957673071050752_n.jpg
 • Zdjęcie: 50518197_791316147867845_3622729249737146368_n.jpg
 • Zdjęcie: img_20190122_101750.jpg
 • Zdjęcie: 14.jpg
 • Zdjęcie: 50240864_279157999433926_7871954031638216704_n.jpg
 • Zdjęcie: 28343010_2011565085539773_1419670725_o.jpg
 • Zdjęcie: 50614968_2264427613781034_6363112783394897920_n.jpg
 • Zdjęcie: 50924393_311640139466874_6900851441997447168_n.jpg
 • Zdjęcie: 28310150_2011565172206431_85523015_o.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 51078348_278047542865144_5085722362045792256_n.jpg
 • Zdjęcie: 28235861_2011564792206469_196615943_n.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 49241497_364987057661091_7137926975242371072_n.jpg
 • Zdjęcie: 50542021_2390725437667650_160708300302712832_n.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101319.jpg
 • Zdjęcie: 28309708_2011565205539761_1111811588_o.jpg
 • Zdjęcie: 50787753_239121757016788_2151081335945428992_n.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 50524986_471739273357577_5246029228935217152_n.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 28311973_2011564948873120_1813595486_o.jpg
 • Zdjęcie: 15.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: img_20190125_121438.jpg
 • Zdjęcie: 50519276_596596054096977_4741872782181138432_n.jpg
 • Zdjęcie: 50599232_821398441534855_2706862731251679232_n.jpg
 • Zdjęcie: 50397929_257003861864482_2455595698347835392_n.jpg
 • Zdjęcie: 50676823_140101466922250_8384079562576756736_n.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: img_20190124_101601.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg

 


do gory

Wszechnica, czyli spotkania młodych z nauką - 31.01.2019

W ramach imprezy z cyklu Wszechnica, czyli spotkania młodych z nauką odbyły się zajęcia z pedagogiem dr Katarzyną Marszałek (Wydział Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW). Podjęła ona bardzo aktualny w debacie na stulecie niepodległości temat: O kobietach obecnych i nieobecnych w historii i społeczeństwie? Młodzież dowiedziała się podczas wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną, jak kształtowały się dzieje wolności kobiet. Rys historyczny i współczesna sytuacja, w różnych miejscach świata i różnych dziedzinach życia, uświadomiła młodym ludziom, iż dopiero w dwudziestym wieku  pozycja kobiet uległa  korzystnej zmianie w wielu  sferach życia. Równo z niepodległością Polski panie w naszym kraju uzyskały prawa wyborcze i szeroką dostępność do edukacji, chociaż pełne zrównanie praw w tym  zakresie dokonało się dopiero w… 2013 roku, gdy mogły one podejmować naukę na kierunkach mundurowych. Także w zakresie obyczajowym, zawodowym, dotyczącym roli społecznej i wielu praw miały miejsce znaczące przemiany, jednak jak pokazała w swoim wystąpieniu dr Katarzyna Marszałek w dalszym ciągu pozycja kobiet nie jest równoprawna w wielu dziedzinach. Na przykład zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn, w wielu innych  sytuacjach pozycja panów jest uprzywilejowana. Na wstępie spotkania prowadząca przeprowadziła krótką sondę dotyczącą znajomości wybitnych kobiet w dziejach. Okazało się, że uczestnicy zajęć, podobnie do adresatów wielu innych badań, potrafili wskazać niewiele więcej znanych kobiet ponad sztandarową Marię Skłodowską-Curie, Irenę Sendlerową, kilka pań  polityk i pisarek doby pozytywizmu. Tę wiedzę bardzo wzbogacili dzięki przybliżeniu sylwetek licznych kobiet, które nie doczekały się szerszego uznania  u współczesnych i pamięci u potomnych, a były postaciami, które wyróżniły się w rozmaitych dziedzinach nauki, kultury, sztuki, życia społecznego, politycznego, bohaterki wojen – równe dokonaniami i talentami mężczyznom, często współpracujące z nimi ale mniej znane lub nieznane zupełnie. Taki był cel kolejnego spotkania z cyklu Wszechnica. Wagę zagadnienia podkreśliła ożywiona dyskusja. Na pewno dotąd nieobecne w świadomości  młodzieży wybitne kobiety staną się obecne, podobnie jak sam problem roli i statusu kobiet – nie tylko 8 marca.

 • Zdjęcie: 5002.jpg
 • Zdjęcie: 5036.jpg
 • Zdjęcie: 5060.jpg
 • Zdjęcie: 5022.jpg
 • Zdjęcie: 4979.jpg
 • Zdjęcie: 5028.jpg
 • Zdjęcie: 5069.jpg
 • Zdjęcie: logo_1969-201950latyczelni_CMYK.jpg
 • Zdjęcie: 5062.jpg
 • Zdjęcie: 4992.jpg
 • Zdjęcie: 5050.jpg
 • Zdjęcie: 5039.jpg

 


do gory

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - 8.02.2019

Trzecie w tym roku szkolnym warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zatytułowane zostały „Mały, wielki człowiek, czyli jak budować zdrowe poczucie własnej wartości u naszych dzieci?”. Spotkanie odbyło się 8 lutego 2018 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. "Niezwykły umysł..." ma na celu wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne uzdolnienia. Warsztaty poprowadziła psycholog Magdalena Dunajska – pracownik Pałacu Młodzieży oraz Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak wychować mądrego człowieka, który zna swoją wartość, potrafi wskazać swoje zalety i zaprezentować je innym. Zastanawiano się też nad tym, jak nie "przesadzić" i nie stworzyć małego "Narcyza Egoisty", a także nad tym, kto ma wpływ na poczucie własnej wartości dziecka. Podczas ćwiczeń warsztatowych rodzice wymienili się doświadczeniami i wzbogacili swoje kompetencje wychowawcze, a także uzmysłowili sobie, że zdrowe, wysokie poczucie własnej wartości ma znaczący wpływ na poczucie szczęścia i satysfakcji w życiu ich dzieci. Warsztaty „Mały, wielki człowiek, czyli jak budować zdrowe poczucie własnej wartości u naszych dzieci?” z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: IMG_20190208_161217362.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20190208_161156268.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20190208_161141710.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20190208_161213762.jpg

 


do gory

Weekendowy plac zabaw - 10.02.2019

W niedzielę bawiliśmy się wspólnie na kolejnym "Weekendowym placu zabaw". Było jeszcze karnawałowo i jak zawsze kolorowo oraz wesoło. Dziękujemy za wspólną zabawę. Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami na kolejne spotkanie: 10 marca 2019 roku, godz. 11:00.

 • Zdjęcie: DSC_0394.jpg
 • Zdjęcie: DSC_0398.jpg
 • Zdjęcie: DSC_0395.jpg
 • Zdjęcie: DSC_0399.jpg

 


do gory

Porannik muzyczny - 13.02.2019

 • Zdjęcie: 8255.jpg
 • Zdjęcie: 8137.jpg
 • Zdjęcie: 8106.jpg
 • Zdjęcie: 8074.jpg
 • Zdjęcie: 8248.jpg
 • Zdjęcie: 8205.jpg
 • Zdjęcie: 8025.jpg
 • Zdjęcie: 8134.jpg
 • Zdjęcie: 8235.jpg
 • Zdjęcie: 8122.jpg
 • Zdjęcie: 8033.jpg
 • Zdjęcie: 8207.jpg
 • Zdjęcie: 8142.jpg
 • Zdjęcie: 8225.jpg
 • Zdjęcie: 8164.jpg
 • Zdjęcie: 8021.jpg
 • Zdjęcie: 8226.jpg
 • Zdjęcie: 8153.jpg
 • Zdjęcie: 8118.jpg
 • Zdjęcie: 8051.jpg

 


do gory

24. Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Konkurs Poezji Śpiewanej  „Co nam w duszy gra?” - 16.02.2019

19.02.2019 w świetlicy Gimnazjum 27 przy ulicy Kruszwickiej 2 odbyły się przesłuchania konkursowe 24. Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej, w tym roku zatytułowanego „Co nam w duszy gra?”. Podczas spotkania zaprezentowało się prawie 50 uczestników ze szkół podstawowych naszego miasta oraz okolicznych miejscowości, takich jak Osielsko czy Białe Błota. Przesłuchania konkursu recytatorskiego odbyły się z podziałem na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, 4-6 i 7-8, natomiast uczestnicy konkursu poezji śpiewanej zaprezentowali swoje wykonania w jednym bloku. Jury, w skład którego weszli aktorzy, poloniści i muzycy, oceniło: dobór repertuaru, estetykę, emisję i dykcję oraz wybrało najlepszych wykonawców. Każdy uczestnik spotkania nagrodzony został upominkiem, a osoby wyróżnione przez jury – nagrodą rzeczową. Podczas imprezy wystąpił także Teatrzyk „Trzy po trzy” z Pałacu Młodzieży, prowadzony przez panią Janinę Lasotę, który zaprezentował dwa spektakle: „Sąsiada się nie wybiera” oraz „Przyjaciele”. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

WERDYKT JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO i POEZJI ŚPIEWANEJ
„Co nam w duszy gra?”
Pałac Młodzieży, 16 lutego 2019
Jury w składzie:
Teresa Wądzińska-Szpecht – przewodnicząca,
Luiza Kubowicz-Dorosz,
dr Dominik Wierski,
Patrycja Cywińska-Gacka,
Paweł Tomaszewski,
Marek Maciejewski,
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

KONKURS RECYTATORSKI

W KATEGORII KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce – nie przyznano         
II miejsce ex aequo:      
Kornelia Ciecierska z kl. II Szkoły Podstawowej w Białych Błotach,
Szymon Mikołajewski z kl. II Szkoły Podstawowej nr 16,
III miejsce ex aequo:   
Antonina Dekowska z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,          
Emilia Iciek z kl. II Szkoły Podstawowej nr 16,
Wyróżnienia:
Dominik Mrugowski z kl. I Szkoły Podstawowej nr 60,
Witold Łukasik z  Dziecięcej Akademii Sztuki w Pałacu Młodzieży,
Barbara Duczmal z kl. I Szkoły Podstawowej w Osielsku

W KATEGORII KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce:                    
Stanisław Molski z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 10,
II miejsce ex aequo:     
Martyna Murawska z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,
Antonia Ryczak  z kl. V Szkoły Podstawowej nr 31,
III miejsce ex aequo:    
Pola Szypura z kl.VI Szkoły Podstawowej nr 16,
Natalia Suplicka z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 56,
Maja Derecka z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 60,
Wyróżnienie:              
Aleksandra Michalak z kl.VI Szkoły Podstawowej nr 31

W KATEGORII KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce:                    
Hubert Jagła z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 31,
II miejsce ex aequo:         
Małgorzata Szurpita z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 56,
Nadia Majchrzak z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 63,
III miejsce ex aequo:        
Jakub Kotecki z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 10,
Kinga Jonczyńska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 63,
Wyróżnienia:
Maja Bartoszewska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 31,
Zuzanna Kaczmarek z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 62

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ
I miejsce:                    
Kamila Łączna z kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 56,
II miejsce ex aequo:     
Maja Bednarek  z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 63,
Kinga Jonczyńska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 63,
III miejsce:
Draus  z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 18,
Wyróżnienia
Anna Mencfel z kl. V Szkoły Podstawowej nr 41,
Weronika Siwak z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 41

 

 • Zdjęcie: 8358.jpg
 • Zdjęcie: 8297.jpg
 • Zdjęcie: 8541.jpg
 • Zdjęcie: 8669.jpg
 • Zdjęcie: 8390.jpg
 • Zdjęcie: 8312.jpg
 • Zdjęcie: 8511.jpg
 • Zdjęcie: 8365.jpg
 • Zdjęcie: 8266.jpg
 • Zdjęcie: 8532.jpg
 • Zdjęcie: 8385.jpg
 • Zdjęcie: 8637.jpg
 • Zdjęcie: 8645.jpg
 • Zdjęcie: 8626.jpg
 • Zdjęcie: 8257.jpg
 • Zdjęcie: 8615.jpg
 • Zdjęcie: 8483.jpg
 • Zdjęcie: 8342.jpg
 • Zdjęcie: 8308.jpg
 • Zdjęcie: 8326.jpg
 • Zdjęcie: 8553.jpg
 • Zdjęcie: 8604.jpg
 • Zdjęcie: 8655.jpg
 • Zdjęcie: 8570.jpg
 • Zdjęcie: 8280.jpg
 • Zdjęcie: 8573.jpg
 • Zdjęcie: 8472.jpg
 • Zdjęcie: 8460.jpg
 • Zdjęcie: 8631.jpg
 • Zdjęcie: 8416.jpg
 • Zdjęcie: 8488.jpg
 • Zdjęcie: 8622.jpg
 • Zdjęcie: 8580.jpg
 • Zdjęcie: 8500.jpg
 • Zdjęcie: 8435.jpg
 • Zdjęcie: 8594.jpg
 • Zdjęcie: 8547.jpg
 • Zdjęcie: 8302.jpg
 • Zdjęcie: 8426.jpg
 • Zdjęcie: 8466.jpg
 • Zdjęcie: 8476.jpg
 • Zdjęcie: 8337.jpg
 • Zdjęcie: 8404.jpg
 • Zdjęcie: 8447.jpg
 • Zdjęcie: 8398.jpg
 • Zdjęcie: 8414.jpg
 • Zdjęcie: 8378.jpg
 • Zdjęcie: 8270.jpg
 • Zdjęcie: 8582.jpg
 • Zdjęcie: 8276.jpg
 • Zdjęcie: 8334.jpg
 • Zdjęcie: 8408.jpg
 • Zdjęcie: 8526.jpg
 • Zdjęcie: 8370.jpg
 • Zdjęcie: 8555.jpg
 • Zdjęcie: 8536.jpg

 


do gory

„Poradnia Rozwoju Zdolności” - 20.02.2019

Trzecie w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności” odbyły się 20 lutego 2019 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Adresatami spotkania pn. „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się” byli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z Bydgoszczy. Celem spotkania było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznali style i zasady uczenia się, strategie organizowania procesu nauki, techniki pamięciowe oraz higienę pracy umysłowej. Dowiedzieli się również, w jakiej kolejności uczyć się przedmiotów (najlepiej przeplatając treści trudne z łatwiejszymi) a także w jaki sposób należy przygotować swoje miejsce do nauki. Prowadzące warsztaty podkreśliły, że w nauce ważna jest systematyczność, powtarzanie materiału, stosowanie właściwego wypoczynku, odpowiedniej ilości snu, ale też zdrowego odżywiania. Podczas warsztatów wykorzystane zostały różnorodne metody pracy, takie jak: pogadanka, dyskusja czy metoda praktycznego działania. W warsztatach „Jak szybciej i efektywniej się uczyć ..." uczestniczyło ok. 30 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych: SP 18, 38, 58, 65, SP 30 (Gimnazjum nr 23) oraz Zespołu Szkół nr 4 (Gimnazjum nr 17). Spotkanie poprowadziły panie Katarzyna Tłok i Edyta Szott - pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 8734.jpg
 • Zdjęcie: 8678.jpg
 • Zdjęcie: 8709.jpg
 • Zdjęcie: 8693.jpg
 • Zdjęcie: 8674.jpg
 • Zdjęcie: 8731.jpg
 • Zdjęcie: 8706.jpg
 • Zdjęcie: 8738.jpg
 • Zdjęcie: 8685.jpg

 


do gory

Obraz polskiego społeczeństwa lat 70. w Kinie Moralnego Niepokoju - 21.02.2019

W ramach "Dni Humanistyki w Budowlance" klasy trzecie i czwarte naszej szkoły wysłuchały interesującego wykładu pt. "Obraz polskiego społeczeństwa lat 70. w Kinie Moralnego Niepokoju". Lekcję o kinie poprowadził dla nas nauczyciel Pałacu Młodzieży i wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr Dominik Wierski. Podczas spotkania poznaliśmy ramy czasowe istnienia nurtu, jego najważniejszych przedstawicieli, główne strategie narracyjne oraz zawarte w wybranych filmach konteksty społeczne. Ponadto przyjrzeliśmy się debiutowi filmowemu Krystyny Jandy oraz szczególnie zgłębiliśmy twórczość Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy.

 • Zdjęcie: 8749.jpg
 • Zdjęcie: 8774.jpg
 • Zdjęcie: 8763.jpg
 • Zdjęcie: 8793.jpg

 


do gory

W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kultury. Jak czytać dzieła? - 22.02.2019

22 lutego w ramach  cyklu: W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kultury. Jak czytać dzieła? odbyły się zajęcia na temat:”KOBIETA I JEJ TOŻSAMOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH TEKSTACH KULTURY. PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA." Przedstawiająca zagadnienie dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek (UKW) bardzo ciekawie zaprezentowała, w oparciu o przykłady tekstów reklamowych, internetowych oraz literackich, mechanizmy prezentacji kobiet w różnych mediach. Ukazała  różnorodność ich języka. W ramach wykładu, połączonego z rozmową prowadzącą zajęcia w pogłębiony sposób przybliżyła także  obraz kobiety w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej ukazując zarówno  kontekst biograficzny jak  i związany z epoką. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w imprezie, okazało się, że znane są im wiersze  i sylwetki obu autorek, dlatego dyskusja była bardzo ciekawa i merytoryczna.

 • Zdjęcie: 8845.jpg
 • Zdjęcie: 8841.jpg
 • Zdjęcie: 8860.jpg
 • Zdjęcie: 8858.jpg
 • Zdjęcie: 8853.jpg
 • Zdjęcie: 8836.jpg
 • Zdjęcie: 8814.jpg
 • Zdjęcie: 8833.jpg


do gory

Smaki Francji - Francja na słodko. Warsztaty kulinarne - 23.02.2019

Po raz kolejny w ramach spotkań z językiem i kulturą francuską zorganizowane zostały warsztaty kulinarne – SMAKI FRANCJI tym razem pod hasłem "Francja na słodko". Uczestnikami warsztatów byli uczniowie uczęszczający na zajęcia języka francuskiego organizowane przez Pałac Młodzieży.   Spotkania te cieszą się zawsze dużą popularnością, tak było i tym razem. Na podstawie francuskich przepisów uczestnicy przygotowali m.in. Tartę Tatin i  Pièce montée – tradycyjny francuski tort, który w naszym wykonaniu miał ponad metr wysokości. Podczas pieczenia ciasta, jak zwykle młodzież grała w różnego rodzaju gry językowe. Było zabawnie, słodko i bardzo smacznie… Następne spotkanie kulinarne z serii SMAKI FRANCJI, tym razem pod hasłem  "Francja  wytrawnie" odbędzie się jeszcze w marcu...

 • Zdjęcie: 20190223_130704.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_112843.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_122957.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_112135.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_124932.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_120847.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_124822.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_124201.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_112212.jpg
 • Zdjęcie: 20190223_125235.jpg

 


do gory

„Dziecko i jego świat” - wystawa już gotowa! - 23.02.2019

 • Zdjęcie: 225939.jpg
 • Zdjęcie: 225701.jpg
 • Zdjęcie: 225640.jpg
 • Zdjęcie: 225921.jpg

 


do gory

„Dziecko i jego świat”- rozstrzygnięcie XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego - 23.02.2019

Jury XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Dziecko i jego świat” w składzie:
- Agnieszka Napierała
- Magdalena Stępak
- Agnieszka Markowska
- Piotr Ziółkowski
postanowiło przyznać nagrody:

Wyróżnienie w kategorii fotografii urządzeń mobilnych, nagroda dodatkowa SGF Foto i FOTON

Bartosz Górecki – Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Kategoria I (do lat 16)
Wyróżnienie
Katarzyna Prokop – Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie za zdjęcie „Lawendowe pole”
3 miejsce
nagroda dodatkowa SGF Foto i FOTON, nagroda dodatkowa OMG Radio
Mateusz Czarny – Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
2 miejsce
Magdalena Pawłowska – Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego za zdjęcie „Zaczytana”
1 miejsce
Adrianna Włoch – Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Kategoria II (do lat 24)
Wyróżnienie
Mateusz Stasiuk – Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego za zdjęcie „Dziecko rocka”
3 miejsce
nagroda dodatkowa SGF Foto i FOTON, nagroda dodatkowa OMG Radio
Karolina Płotnicka – Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy za zdjęcie „Dziecko i jego podwodny świat”
2 miejsce
Sandra Wróblewska – Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
1 miejsce
Zuzanna Kranc - Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

 


do gory

„Dziecko i jego świat”- wernisaż wystawy - 23.02.2019

 • Zdjęcie: 9201.jpg
 • Zdjęcie: 9160.jpg
 • Zdjęcie: 9067.jpg
 • Zdjęcie: 9120.jpg
 • Zdjęcie: 9057.jpg
 • Zdjęcie: 9130.jpg
 • Zdjęcie: 9213.jpg
 • Zdjęcie: 9058.jpg
 • Zdjęcie: 9205.jpg
 • Zdjęcie: 9176.jpg
 • Zdjęcie: 9211.jpg
 • Zdjęcie: 9229.jpg
 • Zdjęcie: 9248.jpg
 • Zdjęcie: 9249.jpg
 • Zdjęcie: 9090.jpg
 • Zdjęcie: 9084.jpg
 • Zdjęcie: 9189.jpg
 • Zdjęcie: 9113.jpg
 • Zdjęcie: 9163.jpg
 • Zdjęcie: 9072.jpg
 • Zdjęcie: 9104.jpg
 • Zdjęcie: 9210.jpg
 • Zdjęcie: 9053.jpg
 • Zdjęcie: 9106.jpg
 • Zdjęcie: 9152.jpg
 • Zdjęcie: 9272.jpg
 • Zdjęcie: 9133.jpg
 • Zdjęcie: 9116.jpg
 • Zdjęcie: 9149.jpg
 • Zdjęcie: 9191.jpg
 • Zdjęcie: 9087.jpg
 • Zdjęcie: 9076.jpg
 • Zdjęcie: 9186.jpg
 • Zdjęcie: 9166.jpg
 • Zdjęcie: 9107.jpg
 • Zdjęcie: 9139.jpg
 • Zdjęcie: 9168.jpg
 • Zdjęcie: 9195.jpg
 • Zdjęcie: 9217.jpg
 • Zdjęcie: 9126.jpg
 • Zdjęcie: 9227.jpg
 • Zdjęcie: 9204.jpg
 • Zdjęcie: 9183.jpg
 • Zdjęcie: 9190.jpg
 • Zdjęcie: 9177.jpg
 • Zdjęcie: 9143.jpg
 • Zdjęcie: 9267.jpg
 • Zdjęcie: 9279.jpg
 • Zdjęcie: 9081.jpg
 • Zdjęcie: 9068.jpg
 • Zdjęcie: 9150.jpg
 • Zdjęcie: 9278.jpg
 • Zdjęcie: 9102.jpg
 • Zdjęcie: 9240.jpg
 • Zdjęcie: 9137.jpg
 • Zdjęcie: 9221.jpg
 • Zdjęcie: 9079.jpg
 • Zdjęcie: 9093.jpg
 • Zdjęcie: 9061.jpg
 • Zdjęcie: 9245.jpg
 • Zdjęcie: 9146.jpg
 • Zdjęcie: 9088.jpg
 • Zdjęcie: 9103.jpg
 • Zdjęcie: 9099.jpg


do gory

"Gustaw Herling-Grudziński - jako przykład  pisarza Drugiej Emigracji" - 27.02.2019

W ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Pałac Młodzieży zorganizował wykład prof. Wacława Lewandowskiego (Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK) pod tytułem "Gustaw Herling-Grudziński - jako przykład  pisarza Drugiej Emigracji". Wydarzenie przybliżo sylwetkę i wybrane aspekty twórczości autora Innego świata, ze szczególnym uwzględnieniem cech genologicznych oraz najwazniejszych elementów poetyki. Istotnym kontekstem, do którego odwołał się wykładowca, była biografia, a w szczególności powojenny emigracyjny los pisarza. Prof. Lewandowski wskazał, w jaki sposób relacje między poszczególnymi przedstawicielami Drugiej Emigracji, okoliczności społeczne i polityczne, ale też indywidualne przeżycia wpływały na powstawanie, treść i obieg poszczególnych dzieł. W spotkaniu udział wzięli uczniowe Zespół Szkół Mechanicznych nr 1.do gory

Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże” - 9.03.2019

Jury w składzie: Iwona Runowska, Ilona Trybuła, Sebastian Białobrzeski - przewodniczący
po obejrzeniu występów 37 zespołów tanecznych, 109 solistów oraz 21 duetów tanecznych postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii
miniatura taneczna, inscenizacja, etiuda do lat 9
V miejsce zajął ZESPÓŁ  TAŃCA VerSus 2 - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kruszynie
IV miejsce ZESPÓŁ TAŃCA KRASNALE  - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
III miejsce zajął ZESPÓŁ TAŃCA INDIGO DANCE ART MORDY I MROZY - Centrum Kultury Mrozy - Świetlica W Kotuniu
II miejsce ZESPÓŁ TAŃCA MINI FOLLOW - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 400 zł otrzymuje ZESPÓŁ TAŃCA CALINECZKI - Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

W kategorii
miniatura taneczna, inscenizacja, etiuda 10-11 lat
VIII miejsce zajął ZESPÓŁ TAŃCA DEMI - Wąbrzeski Dom Kultury
VII miejsce ZESPÓŁ ZESPÓŁ  TAŃCA VerSus - Szkoła Podstawowa w Kruszynie
VI miejsce  ZESPÓŁ TAŃCA SZMARAGD - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
V miejsce ZESPÓŁ TAŃCA SPLIT - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
IV miejsce ex aequo
ZESPÓŁ TAŃCA SWEET KIDS - SZKOŁA TAŃCA RAZ DWA TRZY Inowrocław,
ZESPÓŁ TAŃCA CALINECZKI  - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
III miejsce ex aequo
ZESPÓŁ TAŃCA CALINECZKI JUNIOR - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ,
ZESPÓŁ TANECZNY AMULECIK - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
II miejsce ZESPÓŁ TAŃCA SWAN DANCE I - OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 400 zł otrzymuje ZESPÓŁ  TAŃCA CLASSIC III - Centrum Kultury „Browar B.”

W kategorii
miniatura taneczna, inscenizacja, etiuda 12-13 lat
VIII miejsce zajął ZESPÓŁ TAŃCA GOLD DANCE ACADEMY TEAM 2 - GOLD DANCE ACADEMY SZCZECIN
VII miejsce ZESPÓŁ TAŃCA RYTMIX POWER - Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza, Studio Taneczno – Artystyczne RYTMIX Szczecin
VI miejsce  ZESPÓŁ TAŃCA RYTMIX PARTY - Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza, Studio Taneczno – Artystyczne RYTMIX Szczecin
V miejsce ZESPÓŁ DANCE STYLE I – Studio tańca Dance Style, Bagrationovsk, Obwód Kaliningradzki
IV miejsce ZESPÓŁ TAŃCA RYTMIX VIP - Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza, Studio Taneczno – Artystyczne RYTMIX Szczecin
III
miejsce ZESPÓŁ TAŃCA FOLLOW - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
II
miejsce ZESPÓŁ  TAŃCA SHOW - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
I
miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 400 zł ZESPÓŁ TAŃCA SWEET JUNIORS - SZKOŁA TAŃCA RAZ DWA TRZY Inowrocław

W kategorii
miniatura taneczna, inscenizacja, etiuda 14-15 lat

VI miejsce zajął ZESPÓŁ TAŃCA JAZZ POINT 2 - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
V miejsce ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO FAJBER FLEX - Gryfiński Dom Kultury
IV miejsce ZESPÓŁ TAŃCA SWAN DANCE II - OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU
III
miejsce ZESPÓŁ TAŃCA INDIGO DANCE ART MROZY I KOTUŃ - Centrum Kultury Mrozy - Świetlica w Kotuniu
II miejsce ex aequo,
ZESPÓŁ  TAŃCA BURSZTYNKI  - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji,
ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO DMT - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 400 zł
ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO KROPKA
– Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

W kategorii
miniatura taneczna, inscenizacja, etiuda powyżej 16 lat

V miejsce ex aequo zajęły:
ZESPÓŁ  TAŃCA MALACHIT - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu,
ZESPÓŁ TAŃCA GOLD DANCE ACADEMY TEAM 1 - GOLD DANCE ACADEMY SZCZECIN
IV miejsce ZESPÓŁ TAŃCA JAZZ POINT 1 - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
III
miejsce ZESPÓŁ DANCE STYLE II – Studio tańca Dance Style, Obwód Kaliningradzki, Bagrationovsk
II
miejsce ex aequo zajęły:
ZESPÓŁ  TAŃCA CLASSIC I
- Centrum Kultury „Browar B.”, Włocławek,
ZESPÓŁ TANECZNY AMULET II  - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
I
miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 400 zł
ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO SIGMA
– PAŁAC MŁODZIEZY W BYDGOSZCZY

W kategorii
solistów do 9 lat

VIII miejsce zajęła Maja Piechnik - SZKOŁA TAŃCA RAZ DWA TRZY Inowrocław
VII miejsce Kaja Rej  - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
VI miejsce Amelia Skubisz - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
V miejsce Zuzanna Mielewczyk - R&D Studio Tańca Spin, Rumia
IV miejsce ex aequo zajęły
Gabrysia Stokowska - Centrum Kultury Mrozy,
Kozłowska Milena - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
III miejsce Chojnacka Hanna - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
II miejsce Tosia Surudo - Centrum Kultury Mrozy
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 200 zł Zofia Pryć Ognisko Pracy Pozaszkolnej e Kołobrzegu

W kategorii
solistów 10-11 lat

VIII miejsce ex aequo zajęły
Kardasińska Aleksandra - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz,
Julia Kuzikowska - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
VII miejsce Lena Barczyńska - STUDIO TAŃCA MUSIC DANCE CHOJNICE
VI miejsce Hardy Pola - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
V miejsce ex aequo zajęły
Magdalena Znajdek - SZKOŁA TAŃCA RAZ DWA TRZY Inowrocła,
Maria Murek – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
IV miejsce ex aequo zajęły
Jóźwiak Kinga - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz’
Weronika Lesiak - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
III miejsce Weronika Wajda - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
II miejsce ex aequo zajęły
Julia Wojdylak - Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
Zofia Nikel - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 200 zł zajęła Zamachowska Aleksandra - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz

W kategorii
solistów 12-13 lat

VIII miejsce zajęła Milena Jastak - GOLD DANCE ACADEMY Szczecin
VII miejsce ex aequo zajęły
Koprowska Iga - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz,
Weronika Gołębiewska - Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy Inowrocław,
Kowalska Sonia - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
VI miejsce ex aequo zajęły
Ewelina Kaczmarek - Centrum Kultury Mrozy,
Roxana Testa - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
V miejsce Zuzanna Wąsik - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
IV miejsce Błażejewska Weronika - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
III miejsce ex aequo zajęły
Wiktoria Lewandowska - Szkoła Podstawowa w Kruszynie ,
Joanna Jedynak - GOLD DANCE ACADEMY Szczecin
II miejsce Kalina Cherezińska - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 200 zł Julita Piechnik - Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy Inowrocław

W kategorii
solistów 14-15 lat

VIII miejsce ex aequo zajęły
 Weronika Gaszewska - Gryfiński Dom Kultury,
 Karolina Szczygieł - GOLD DANCE ACADEMY Szczecin
VII miejsce Wiktoria Bubel - Centrum Kultury Mrozy
VI miejsce  Małgorzata Murek - Ognisko Pracy Pozaszkolnej W Kołobrzegu
V miejsce Iza Sójka - Studio Taneczno-Artystyczne RYTMIX Szczecin
IV miejsce Martyna Falkiewicz - GOLD DANCE ACADEMY Szczecin
III miejsce Martyna Kraske - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
II miejsce Paulina Żurawska - Centrum Kultury Mrozy
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 200 zł Julia Kozakiewicz - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

W kategorii
solistów powyżej 16 lat

VI zajęła miejsce  Iga Szukalska - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
V miejsce ex aequo zajęły
 Zuzanna Sztukowska  - GOLD DANCE ACADEMY,
 Szczecin Patrycja Olszewska - Studio Taneczno-Artystyczne RYTMIX Szczecin
IV miejsce Oliwia Biernacka - Barlinecki Ośrodek Kultury
III miejsce Aleksandra Derecka – Pałac Młodzieży Bydgoszcz
II miejsce Guentzel Monika - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 200 zł Natalia Magdalena Mrozińska - AHE Łódź

W kategorii
duetów do 9 lat

III miejsce zajął duet Kaja Rej & Hanna Ryś - Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
II miejsce Hanna Pawluk i Klara Stefańska - Centrum Kultury Mrozy
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 300 zł otrzymał duet Chojnacka Hanna & Pieszczyńska Patrycja - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz

W kategorii
duetów 10-11 lat

III miejsce zajął duet Julia Afelt & Nikola Sankiewicz - Wąbrzeski Dom Kultury
II miejsce Karolina Kozikowska i Milena Ryś z Malborskiego Centrum Kultury
I
miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 300 zł Maria Murek & Weronika Wajda - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

W kategorii
duetów 12-13 lat

IV ex aequo zajęły duety
Antonina Jagodzińska & Julia Skowron - Centrum Kultury Mrozy,
Julia Ratkiewicz & Amelia Fedorowicz - Powietrzyńska Studio Tańca Toruń
III miejsce Julia Wojdylak &  Ada Mann  - Szkoła Podstawowa w Kruszynie
II miejsce Wiktoria Lewandowska & Maja Woropaj - Szkoła Podstawowa w Kruszynie
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 300 zł Julia Dzielak & Julita Piechnik - SZKOŁA TAŃCA RAZ DWA TRZY Inowrocław

W kategorii
duetów 14-15 lat

VI miejsce  zajął duet Zuzanna Draus &  Julia Król - Szkoła Podstawowa w Kruszynie
V miejsce Izabela Stoltmann & Sandra Szponar - Studio Taneczno-Artystyczne RYTMIX Szczecin
IV miejsce Amelia Wyderska & Natalia Ściesiek - Barlinecki Ośrodek Kultury
III miejsce Gabriela Romaniak & Julia Malinowska - Centrum Kultury Mrozy
II miejsce Paulina Żurawska & Ewelina Kaczmarek - Centrum Kultury Mrozy
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 300 zł Waleria Sipajło & Alisa Koczerszczenko - Studio tańca "Dance Style, Bagrationovsk, Obwód Kaliningradzki

W kategorii
duetów powyżej 16 lat

VI miejsce zajął duet Kowalska Alicja & Deżakowska Agata - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
V miejsce ex aequo
Zuzanna Sztukowska & Martyna Falkiewicz - GOLD DANCE ACADEMY SZCZECIN ,
Pawlewska Klaudia & Budziak Kinga - Szkoła tańca BOHEMA Bydgoszcz
IV miejsce Polina Afansienko & Olga Nikiforowa - Studio tańca "Dance Style, Obwód Kaliningradzki, Bagrationovsk
III miejsce Aleksandra Uchmańska & Wiktoria Wąsowska - Centrum Kultury Mrozy
II miejsce Natalia Paździoch & Amelia Janeczek - Centrum Kultury Mrozy
I miejsce oraz nagrodę finansową w wysokości 300 zł Dominika Kwintal & Krzysztof Tomaszewski – Pałac Młodzieży Bydgoszcz

 

 • Zdjęcie: 4265.jpg
 • Zdjęcie: 1352.jpg
 • Zdjęcie: 1461.jpg
 • Zdjęcie: 1155.jpg
 • Zdjęcie: 1598.jpg
 • Zdjęcie: 0635.jpg
 • Zdjęcie: 1197.jpg
 • Zdjęcie: 0977.jpg
 • Zdjęcie: 1105.jpg
 • Zdjęcie: 1666.jpg
 • Zdjęcie: 1757.jpg
 • Zdjęcie: 1171.jpg
 • Zdjęcie: 1789.jpg
 • Zdjęcie: 4292.jpg
 • Zdjęcie: 1405.jpg
 • Zdjęcie: 1695.jpg
 • Zdjęcie: 1324.jpg
 • Zdjęcie: 1681.jpg
 • Zdjęcie: 0643.jpg
 • Zdjęcie: 1365.jpg
 • Zdjęcie: 1544.jpg
 • Zdjęcie: 1749.jpg
 • Zdjęcie: 1713.jpg
 • Zdjęcie: 1541.jpg
 • Zdjęcie: 1828.jpg
 • Zdjęcie: 1393.jpg
 • Zdjęcie: 1769.jpg
 • Zdjęcie: 1552.jpg
 • Zdjęcie: 1505.jpg
 • Zdjęcie: 1508.jpg
 • Zdjęcie: 1857.jpg
 • Zdjęcie: 4154.jpg
 • Zdjęcie: 1755.jpg
 • Zdjęcie: 4329.jpg
 • Zdjęcie: 1374.jpg
 • Zdjęcie: 1128.jpg
 • Zdjęcie: 1411.jpg
 • Zdjęcie: 1425.jpg
 • Zdjęcie: 1304.jpg
 • Zdjęcie: 1652.jpg
 • Zdjęcie: 1213.jpg
 • Zdjęcie: 1421.jpg
 • Zdjęcie: 1280.jpg
 • Zdjęcie: 1381.jpg
 • Zdjęcie: 1291.jpg
 • Zdjęcie: 1665.jpg
 • Zdjęcie: 1067.jpg
 • Zdjęcie: 1400.jpg
 • Zdjęcie: 1650.jpg
 • Zdjęcie: 1744.jpg
 • Zdjęcie: 1082.jpg
 • Zdjęcie: 0957.jpg

zdjęcia: Weronika Skrzeszewska, Ada Dirska, Ada Włoch, Antoni Staszewski, Sandra Wróblewska, Zosia Bielawska, Bartosz Palicki, Maja Wiącek, Jarosław Pabijan


do gory

Mali artyści na wielkiej scenie - 7.03.2019

Tym razem talent, zainteresowania i pasje na pałacowej scenie zaprezentowali  młodzi aktorzy z Teatrzyku „Pacynka” reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, a także uczestnicy zespołu teatralnego „NaNiby” z Młodzieżowego Domu Kultury  nr 4. Pierwszy zespół, którego instruktorem jest pani Wioleta Górska-Nowik przedstawił spektakl pt. „Pozytywka”, natomiast drugi „Wodylanie”. Podczas spotkania dzieci na widowni, reprezentujące bydgoskie przedszkola i szkoły podstawowe,  aktywnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach muzycznych i tanecznych. Najmłodsi miłośnicy sztuki teatralnej i wokalnej rozmawiali  o teatrze, ale także doskonale się bawili. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna,  pełna radości atmosfera. Impreza wyróżniona Bydgoskim Grantem Oświatowym.

 • Zdjęcie: 9682.jpg
 • Zdjęcie: 9641.jpg
 • Zdjęcie: 9681.jpg
 • Zdjęcie: 9704.jpg
 • Zdjęcie: 9595.jpg
 • Zdjęcie: 9663.jpg
 • Zdjęcie: 9698.jpg
 • Zdjęcie: 9651.jpg
 • Zdjęcie: 9689.jpg
 • Zdjęcie: 9541.jpg
 • Zdjęcie: 9659.jpg
 • Zdjęcie: 9578.jpg
 • Zdjęcie: 9529.jpg
 • Zdjęcie: 9567.jpg
 • Zdjęcie: 9622.jpg
 • Zdjęcie: 9511.jpg


do gory

Weekendowy plac zabaw - 10.03.2019

ZABAWA, ZABAWA, ZABAWA! To znak naszych rodzinnych spotkań podczas WEEKENDOWYCH PLACY ZABAW. Mali, duzi, chudzi, chudsi, długowłosi, krótkowłosi… wszyscy razem bawimy się świetnie. Zobaczcie naszą fotorelację z ostatniej niedzieli.

Kolejne spotkanie 7 kwietnia 2019 roku

 • Zdjęcie: 20190310_120711.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_120416.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_121558.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_115124.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_120329.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_112853.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_114343.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_111115.jpg
 • Zdjęcie: 20190310_113523.jpgdo gory

Czytadełko - 11.03.2019

11 marca 2019 roku, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprosił dzieci z bydgoskich przedszkoli na spotkanie z cyklu „Czytadełko”.
Głównym celem imprezy jest zachęcanie do słuchania i poznawania literatury dziecięcej oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania książek w przyszłości. Ze względu na to, że są to spotkania czytelniczo-animacyjne, nie zabrakło również zabawy, konkursów i tańca.
Pani Dorota Tomaszewska wprowadziła uczestników w świat literatury przygodami Reksia i jego przyjaciół z podwórka. Dzieci uważnie słuchały tekstu, a następnie chętnie rozmawiały na temat wysłuchanych fragmentów książki. Przedszkolaki miały także okazję pochwalić się znajomością innymi bajkami, poprzez odgadywanie puzzli multimedialnych, umiejętnością odgadywania dźwięków zwierząt czy też tańca – zarówno samodzielnego, jak i polegającego na naśladowaniu ruchów z piosenek z animacjami. Na zakończenie każdy otrzymał portret Reksia do pokolorowania w wolnym czasie oraz słodki upominek.
Pomysł i prowadzenie: Krzysztofa Jagła.

 • Zdjęcie: 0272.jpg
 • Zdjęcie: 0226.jpg
 • Zdjęcie: 0286.jpg
 • Zdjęcie: 0212.jpgdo gory

Porannik muzyczny -13.03.2019

Interaktywna audycja muzyczna dla grup zorganizowanych.

 • Zdjęcie: 1031.jpg
 • Zdjęcie: 1089.jpg
 • Zdjęcie: 1079.jpg
 • Zdjęcie: 1017.jpg
 • Zdjęcie: 1006.jpg
 • Zdjęcie: 1081.jpg
 • Zdjęcie: 1002.jpg
 • Zdjęcie: 1075.jpg


do gory

Interaktywna Poradnia Języka Polskiego - 14.03.2019

  14 marca o godzinie 10.30   w ramach  INTERAKTYWNEJ PORADNI JĘZYKA POLSKIEGO  odbył się wykład  na temat: „Od Gutenberga do Zuckerberga – praktyki komunikacyjne w Internecie”, który wygłosił językoznawca dr hab. Rafał Zimny, prof.  UKW. W spotkaniu uczestniczyła młodzież zainteresowana zarówno problematyką komunikacji  jak i kwestiami związanymi ze współczesnymi technologiami i ich wpływem na kształt dzisiejszej  kultury. Wykładowca pokazał w ujęciu  historycznym jak formy  przekazu informacji kształtowały kulturę. Począwszy od epoki oralnej, w której starsi, pamiętający przeszłe zdarzenia, byli tymi, którzy  je udostępniali  przez powtarzanie, co czyniło ich  autorytetami. Kolejnym etapem był wynalazek pisma, który posługującym się nim  dawał kontrolę nad informacją. Znajomość pisma była elitarna. Epokową pod względem kulturowym zdobyczą było dzieło Gutenberga, które umożliwiło tańsze, szybsze i „ masowe ” powielanie informacji, upowszechniając jej  dostępność. To miało fundamentalny wpływ na powstanie modelu kultury zachodniej. Bez  Gutenberga nie byłoby Zuckerberga. Dalsze etapy technologicznych rewolucji - rozwój prasy, radia, telewizji, stanowiły milowe kroki w kształtowaniu  debaty publicznej. Miały one  jednokierunkowy charakter – od centrum nadawczego do masowego odbiorcy, stanowiąc narzędzie kontroli i dominacji. Natomiast wynalazek Internetu był rewolucją cyfrową. Zmienił on model komunikacji na wielokierunkowe medium z partycypacją odbiorców,  a tym samym odmienił  kulturę w stopniu, którego konsekwencje są trudne do przewidzenia.  Usieciowienie komunikacji oprócz tych pozytywnych elementów, jakimi są: nieograniczony, szybki  dostęp do informacji dla każdego, kto ma  dostęp do Sieci w czasie rzeczywistym, zbliżenie ludzi w globalnym wymiarze, natychmiastowe sprzężenie zwrotne, łatwość przekazywania opinii ma  również skutki negatywne. Niewyobrażalna  ilość informacji w Sieci bez   hierarchizacji czy  oceny specjalistów (autorytetów) staje się wielkim zagrożeniem ( w Internecie dziennie pojawia się 3, 5 biliona słów).  Zalew niesprawdzonych, rosnących  w   zawrotnym tempie treści oraz  możliwość interaktywnego zamieszczania  opinii  przez każdego rodzi populizm, możliwość hejtu, zagubienia informacyjnego i dezorientacji przekraczając horyzonty myślowe użytkowników. Uwolnienie danych Czy istnieje obawa, iż to algorytmy będą  w przyszłości w tym potopie informacyjnym  decydowały o doborze i hierarchizacji treści w Sieci, stając się nowymi  autorytetami. Na pewno w tym bezmiarze  informacji będzie  trudno komukolwiek dostrzec całość. 

 • Zdjęcie: 1288.jpg
 • Zdjęcie: 1302.jpg
 • Zdjęcie: 1284.jpg
 • Zdjęcie: 1297.jpg


do gory

28. Konfrontacje Teatralne - 16.03.2019

Impreza wyróżniona Bydgoskim Grantem Oświatowym.
WERDYKT

Jury w składzie: Teresa Wądzińska - aktorka, Krystyna Bujak - polonista, Dominik Wierski - polonista, po obejrzeniu 12 spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrody aktorskie dla:
Bartosza Misiaka za rolę Komandora w spektaklu VENUSKI
Gerarda Bzdawki za rolę Zastępcy w spektaklu VENUSKI
Anny Serafin za rolę Veany w spektaklu VENUSKI
Denisa Deręgowskiego za rolę Narratora w spektaklu WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
Lizy Verby za rolę Żaby w spektaklu WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
Luizy Paczkowskiej za rolę Czapli w spektaklu WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
Amelii Jurdzińskiej za rolę Bibi w spektaklu DYLEMAT ZŁOTEJ RYBKI
Sarah Ładanaj za rolę Soni w spektaklu DYLEMAT ZŁOTEJ RYBKI
Julii Matuły za rolę Mary w spektaklu DYLEMAT ZŁOTEJ RYBKI
Agaty Drygalskiej za rolę Józi w spektaklu POZYTYWKA
Mai Muzalewskiej za role Kata i Stańczyka w spektaklu NA TRONIE

Zespołowa nagroda aktorska:
The Shakespeare`s Group ze Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Sportowymi za spektakl MIŁOSNE ROZTERKI MŁODEGO MIŁOŚNIKA SZEKSPIRA, instruktor: Joanna Harendarska

w kategorii klas I-III szkół podstawowych
I miejsce:
Teatr „Profeska” ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy za spektakl PSZCZOŁA MARZYCIELKA, instruktorzy: Renata Bukowska, Ewa Misko, Renata Murawska

w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych
III miejsce:
Teatr „Profeska” ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy za spektakl CHCEMY JEŚĆ, instruktor: Renata Bukowska
II miejsce:
Grupa teatralna „13+” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie za spektakl BELLA D. NA JĘZYKACH, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz
I miejsce ex aequo
Koło teatralna „Próba” ze Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego za spektakl WITAJCIE W NASZEJ BAJCE, instruktor: Jolanta Nadolna
Teatr „Karramba” ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie za spektakl VENUSKI, instruktorzy: Julia Bafia, Małgorzata Strabel

w kategorii SP VII, VIII i gimnazjów
III miejsce:

Teatr „Klasa 3. gimnazjalna” z Oddziału Gimnazjalnego Zespołu Szkół Handlowych za spektakl PIERWSZA LEPSZA, instruktorzy: Ewa Kokoszczyńska i Elżbieta Biadun
II miejsca nie przyznano
I miejsce ex aequo
Teatr „Kameleon” z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl DYLEMAT ZŁOTEJ RYBKI, instruktorzy: Elżbieta Krenz, Malwina Bielicka
The Shakespeare`s Group ze Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Sportowymi za spektakl MIŁOSNE ROZTERKI MŁODEGO MIŁOŚNIKA SZEKSPIRA, instruktor: Joanna Harendarska

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:
II miejsce:
Teatr „Iskry” z Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za spektakl KOPCIUSZEK, instruktor: Józefina Szałańska
I miejsce:
Teatr „NaNiby” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl WODYLANIE, instruktor: Wioleta Górska-Nowik

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
II miejsce:
Teatr „Pacynka” z MDK nr 2 w Bydgoszczy za spektakl POZYTYWKA, instruktor: Wioleta Górska-Nowik
I miejsce:
Teatr „3 po 3” z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy za spektakl NA TRONIE, instruktor: Janina Lasota

 • Zdjęcie: 1368.jpg
 • Zdjęcie: 1701.jpg
 • Zdjęcie: 1750.jpg
 • Zdjęcie: 1538.jpg
 • Zdjęcie: 1503.jpg
 • Zdjęcie: 1558.jpg
 • Zdjęcie: 1584.jpg
 • Zdjęcie: 1544.jpg
 • Zdjęcie: 1508.jpg
 • Zdjęcie: 1705.jpg
 • Zdjęcie: 1755.jpg
 • Zdjęcie: 1640.jpg
 • Zdjęcie: 1668.jpg
 • Zdjęcie: 1519.jpg
 • Zdjęcie: 1787.jpg
 • Zdjęcie: 1602.jpg
 • Zdjęcie: 1421.jpg
 • Zdjęcie: 1659.jpg
 • Zdjęcie: 1418.jpg
 • Zdjęcie: 1375.jpg
 • Zdjęcie: 1742.jpg
 • Zdjęcie: 1728.jpg
 • Zdjęcie: 1620.jpg
 • Zdjęcie: 1563.jpg


do gory

„45 zadań na 45-lecie Pałacu Młodzieży” - 16.03.2019

45 lat istnienia Pałacu to okazja do przeprowadzenia konkursów, quizów, zagadek o tym co u nas się dzieje każdego dnia. To była dobra zabawa z nauczycielami działu edukacyjnego.  

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 9.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg


do gory

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” - 20.03.2019

Konferencja naukowa dla uczniów zdolnych.

 • Zdjęcie: 1845.jpg
 • Zdjęcie: 2118.jpg
 • Zdjęcie: 2079.jpg
 • Zdjęcie: 1928.jpg
 • Zdjęcie: 2162.jpg
 • Zdjęcie: 1944.jpg
 • Zdjęcie: 1972.jpg
 • Zdjęcie: 1930.jpg
 • Zdjęcie: 2019.jpg
 • Zdjęcie: 1977.jpg
 • Zdjęcie: 1893.jpg
 • Zdjęcie: 2112.jpg
 • Zdjęcie: 1830.jpg
 • Zdjęcie: 2056.jpg
 • Zdjęcie: 2116.jpg
 • Zdjęcie: 2025.jpg
 • Zdjęcie: 1953.jpg
 • Zdjęcie: 1856.jpg
 • Zdjęcie: 1950.jpg
 • Zdjęcie: 1899.jpg
 • Zdjęcie: 1865.jpg
 • Zdjęcie: 2013.jpg
 • Zdjęcie: 2091.jpg
 • Zdjęcie: 2097.jpg


do gory

Międzynarodowy Dzień Frankofonii 20.03.2019

Święto tych, którzy znają i kochają język francuski.
Co roku, frankofoni i frankofile, czyli ci, którzy znają i kochają język francuski i związaną z nim kulturę spotykają się z okazji Światowego Dnia Frankofonii przypadającego w marcu.
Tym razem pasjonaci języka francuskiego z PM wraz z opiekunem Renatą Danielewicz  udali się w minioną sobotę do zaprzyjaźnionego Ośrodka Alliance Française w Bydgoszczy na niezwykłe, pod każdym względem, spotkanie z „Francją”.
Wspaniała atmosfera, fascynujące opowieści na temat kultury i zwyczajów panujących na francuskiej wyspie Mayotte, a wszystko połączone z niezwykłymi warsztatami kulinarnymi prowadzonymi przez Francuzkę, wieloletnią mieszkankę tej przepięknej wyspy, ujmującą p. Michelle Kamuda.
Kolejny weekend z językiem francuskim pełen niezapomnianych wrażeń za nami…
Bawiliśmy się świetnie, sami zobaczcie…

 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg


do gory

Konkurs na małą formę sceniczną pt. „Przyroda na wagę złota” - 27.03.2019

Laureaci Konkursu na małą formę sceniczną „Przyroda na wagę złota” 2019

Kategoria: przedszkola

Kategoria: kl. I-III SP

Kategoria: kl. IV-VI SP

Kategoria: kl. VII-VIII SP i gimnazja:

 

 • Zdjęcie: 2219.jpg
 • Zdjęcie: 2189.jpg
 • Zdjęcie: 2209.jpg
 • Zdjęcie: 2180.jpg
 • Zdjęcie: 2204.jpg
 • Zdjęcie: 2178.jpg
 • Zdjęcie: 2237.jpg
 • Zdjęcie: 2191.jpg
 • Zdjęcie: 2216.jpg
 • Zdjęcie: 2196.jpg
 • Zdjęcie: 2222.jpg
 • Zdjęcie: 2200.jpgdo gory

Rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „17 gram miłości” - 28.03.2019

W tym roku tematem przewodnim imprezy było hasło. „Tato”.

 • Zdjęcie: 2294.jpg
 • Zdjęcie: 2254.jpg
 • Zdjęcie: 2316.jpg
 • Zdjęcie: 2286.jpg
 • Zdjęcie: 2248.jpg
 • Zdjęcie: 2240.jpg
 • Zdjęcie: 2300.jpg
 • Zdjęcie: 2319.jpgdo gory

Konkurs recytatorsko-oratorski RECYTATORATOR - 1.04.2019

 • Zdjęcie: 2695.jpg
 • Zdjęcie: 2731.jpg
 • Zdjęcie: 2717.jpg
 • Zdjęcie: 2693.jpg
 • Zdjęcie: 2722.jpg
 • Zdjęcie: 2710.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 2744.jpg


do gory

Poradnia Rozwoju Zdolności - Trening twórczości dla uczniów zdolnych - 3.04.2019

Celem warsztatów było kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności poznawczych szczególnie: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, myślenia metaforycznego oraz transformacji  a także elastyczności i giętkości myślenia.  Służyły do tego specjalnie opracowane zadania oraz techniki. Ponadto program warsztatu wzbogacony był o ćwiczenia wzmacniające samoocenę uczestników oraz integrujące grupę. Na warsztaty przybyło ponad 20 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych: SP 18, SP 41, SP 45 i SP 48. Spotkanie poprowadzili specjaliści zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska (psycholog) i Beata Walasek (pedagog).

Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 2767.jpg
 • Zdjęcie: 2746.jpg
 • Zdjęcie: 2757.jpg
 • Zdjęcie: 2755.jpg
 • Zdjęcie: 2797.jpg
 • Zdjęcie: 2810.jpg
 • Zdjęcie: 2764.jpg
 • Zdjęcie: 2780.jpg


do gory

BRAX zatańczył na Wyspie Młyńskiej - 01.05.2019 r.

1 maja 2019r. przypadła 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji na Wyspie Młyńskiej bydgoszczanie hucznie świętowali to wydarzenie. Zespół Tańca Współczesnego BRAX pod kier. Beaty Rewolińskiej zatańczył z 28 flagami państw członkowskich

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg


do gory

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - 26.04.2019 r.

"Niezwykły umysł..." ma na celu wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne uzdolnienia. Warsztaty poprowadziła psycholog Magdalena Dunajska – pracownik Pałacu Młodzieży oraz Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.

Podczas spotkania rodzice dowiedzieli się, jak pozbyć się języka przemocy, czyli tzw. „języka szakala", który generuje konflikty i negatywne emocje oraz w jaki sposób należy zamienić go na „język żyrafy". Dzięki ćwiczeniom warsztatowym uczestnicy nauczyli się, jak przemawiać językiem pełnym empatii i szacunku dla własnego dziecka, a jednocześnie wyznaczać mądre granice, które dadzą mu poczucie bezpieczeństwa. Wymienili się także doświadczeniami
i wzbogacili swoje kompetencje wychowawcze oraz nabyli umiejętności komunikowania się według Marshall’a Rosenberga - autora „komunikacji bez barier”.

Warsztaty „Komunikacja bez barier – jak język żyrafy uzdrawia nasze relacje?” z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg


do gory

Młodzi Mądrzy - 9.05.2019

9 maja w Gimnazjum nr 27 odbyło się spotkanie profilaktyczne, realizowane w ramach programu MŁODZI MĄDRZY przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII SP 10 (67 osób). Na początku wysłuchali wykładu nt. konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy, który poprowadził dr n. med. Marek Jurgowiak z Collegium Medicum. W drugiej części odbyły się warsztaty w grupach poświęcone utrwaleniu pozyskanej wiedzy oraz przekonania o niebezpieczeństwach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych w wymiarze fizycznym, psychicznym oraz społecznym.
Program MŁODZI MĄDRZY  jest w całości realizowany ze środków Miasta Bydgoszczy i zgodny z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

 • Zdjęcie: 6237.jpg
 • Zdjęcie: 6177.jpg
 • Zdjęcie: 6160.jpg
 • Zdjęcie: 6248.jpg
 • Zdjęcie: 6196.jpg
 • Zdjęcie: 6119.jpg
 • Zdjęcie: 6130.jpg
 • Zdjęcie: 6135.jpg
 • Zdjęcie: 6095.jpg
 • Zdjęcie: 6141.jpg
 • Zdjęcie: 6137.jpg
 • Zdjęcie: 6224.jpg


do gory

Bieg charytatywny - #MisjaMarcin - 11.05.2019

 • Zdjęcie: 7117.jpg
 • Zdjęcie: 7243.jpg
 • Zdjęcie: 7042.jpg
 • Zdjęcie: 7249.jpg
 • Zdjęcie: 7255.jpg
 • Zdjęcie: 7241.jpg
 • Zdjęcie: 7225.jpg
 • Zdjęcie: 6983.jpg
 • Zdjęcie: 7059.jpg
 • Zdjęcie: 7179.jpg
 • Zdjęcie: 7157.jpg
 • Zdjęcie: 6969.jpg
 • Zdjęcie: 6991.jpg
 • Zdjęcie: 6973.jpg
 • Zdjęcie: 7065.jpg
 • Zdjęcie: 7011.jpg
 • Zdjęcie: 7193.jpg
 • Zdjęcie: 6987.jpg
 • Zdjęcie: 6975.jpg
 • Zdjęcie: 7166.jpg
 • Zdjęcie: 7252.jpg
 • Zdjęcie: 7159.jpg
 • Zdjęcie: 7230.jpg
 • Zdjęcie: 7217.jpg
 • Zdjęcie: 7210.jpg
 • Zdjęcie: 7006.jpg
 • Zdjęcie: 7237.jpg
 • Zdjęcie: 7104.jpg
 • Zdjęcie: 7081.jpg
 • Zdjęcie: 6996.jpg
 • Zdjęcie: 7044.jpg
 • Zdjęcie: 7114.jpg


do gory

Weekendowy plac zabaw - 12.05.2019

W niedzielę odbyło się kolejne rodzinne spotkanie w ramach Weekendowego Placu Zabaw.
Pogoda nie dopisała, za to chumory i poziom energii nie zawiodły.

 • Zdjęcie: 11.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 10.jpg


do gory

Czytadełko - 13.05.2019

13 maja 2019 roku, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprosił dzieci z bydgoskich przedszkoli na spotkanie z cyklu „Czytadełko”.
Głównym celem imprezy jest zachęcanie do słuchania i poznawania literatury dziecięcej oraz rozbudzenie zamiłowania do czytania książek w przyszłości. Ze względu na to, że są to spotkania czytelniczo-animacyjne, nie zabrakło również zabawy, konkursów i tańca.
Pani Dorota Tomaszewska wprowadziła uczestników w świat literatury przygodami Reksia i jego przyjaciół z podwórka. Dzieci uważnie słuchały tekstu, a następnie chętnie rozmawiały na temat wysłuchanych fragmentów książki. Przedszkolaki miały także okazję pochwalić się znajomością innymi bajkami, poprzez odgadywanie puzzli multimedialnych, umiejętnością odgadywania dźwięków zwierząt czy też tańca – zarówno samodzielnego, jak i polegającego na naśladowaniu ruchów z piosenek z animacjami. Na zakończenie każdy otrzymał portret Reksia do pokolorowania w wolnym czasie oraz słodki upominek.
Pomysł i prowadzenie: Krzysztofa Jagła.

 • Zdjęcie: 3119.jpg
 • Zdjęcie: 3009.jpg
 • Zdjęcie: 3113.jpg
 • Zdjęcie: 3036.jpg
 • Zdjęcie: 3126.jpg
 • Zdjęcie: 2993.jpg
 • Zdjęcie: 3130.jpg
 • Zdjęcie: 3023.jpg
 • Zdjęcie: 2981.jpg
 • Zdjęcie: 3079.jpg
 • Zdjęcie: 3054.jpg
 • Zdjęcie: 3084.jpg
 • Zdjęcie: 3102.jpg
 • Zdjęcie: 3017.jpg
 • Zdjęcie: 2972.jpg
 • Zdjęcie: 2986.jpg


do gory

Maluchy ciekawe przeszłości – opowiedzcie, proszę, jak to było? - 14.05.2019

14 maja dzieci z bydgoskich  przedszkoli uczestniczyły w  niezwykłym spotkaniu. Były to pierwsze zajęcia w ramach grantowego  projektu: Gdzie są dzieci z tamtych lat – młodzi pytają.  80. rocznica wybuchu  II wojny światowej,  podczas którego najmłodsi mieszkańcy naszego miasta poznają  jego przeszłość związaną z II wojną światową. Tym razem maluchy mogły podczas zajęć z historykiem dr Ewą Puls przenieść się - dzięki opowieści,  przytoczonym wspomnieniom uczestników tamtych wydarzeń, prezentowanym zdjęciom i pamiątkom, a także rekwizytom -  wczuć się w atmosferę odległych czasów; a nawet, dzięki przeprowadzonym grom edukacyjnym,  wejść w realia w epoki.  Dzieci były bardzo aktywne, doskonale podjęły konwencję spotkania, które najpierw przenosiło je w czas beztroskich zabaw ich rówieśników  z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku w Bydgoszczy, następnie dostrzegły bolesną różnicę w  życiu  najmłodszych bydgoszczan wraz z wybuchem wojny, by  potem porównać przeszłość z dzisiejszymi czasami, z ich bezpiecznym i pogodnym dzieciństwem. Dzięki włączeniu przedszkolaków do odtwarzania zabaw, do rozmów o dawnych i współczesnych  zabawach, zabawkach i  o sposobie spędzania czasu, maluchy nie tylko przeżyły i zrozumiały tragedię ich rówieśników sprzed osiemdziesięciu lat, ale także pojęły, w jak szczęśliwych czasach same żyją. Dzieci bardzo dużo wiedziały o życiu w czasie wojny z rodzinnych opowieści pradziadków i prababek, także z pogadanek w przedszkolu, zadawały też wiele pytań- w myśl tytułowego hasła: Dzieci ciekawe przeszłości. Opowiedzcie proszę, jak to było. Ich postawa podczas spotkania świadczyła, że ta trudna, ale bardzo ważna tematyka ich zaciekawiła i poruszyła. Dużo i chętnie mówiły, a później przelały na papier swoje przeżycia i przemyślenia. Ich prace plastyczne będą zaprezentowane podczas finałowej imprezy tego  projektu.

 • Zdjęcie: 3342.jpg
 • Zdjęcie: 3370.jpg
 • Zdjęcie: 3315.jpg
 • Zdjęcie: 3448.jpg
 • Zdjęcie: 3318.jpg
 • Zdjęcie: 3405.jpg
 • Zdjęcie: 3428.jpg
 • Zdjęcie: 3327.jpg


do gory

Porannik muzyczny – audycja muzyczna pt. "Święto polskiej muzyki i plastyki" - 15.05.2019

 • Zdjęcie: 3758.jpg
 • Zdjęcie: 3818.jpg
 • Zdjęcie: 3840.jpg
 • Zdjęcie: 3712.jpg
 • Zdjęcie: 3854.jpg
 • Zdjęcie: 3851.jpg
 • Zdjęcie: 3777.jpg
 • Zdjęcie: 3751.jpgdo gory

„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” - 15.05.2019

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli biologii i geografii pn. Kreatywność i metody aktywne w nauczaniu geografii i biologii" zorganizowane zostały w celu wzbogacenia wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym a poprowadził je dr Jerzy Norbert Radomski (doradca metodyczny z zakresu geografii MOEN).
Ekspert podkreślił, że niezmiernie ważne jest aby stwarzać uczniom sytuacje wymagające twórczego myślenia, nie narzucać sztywnych schematów, zachęcać do tworzenia ciekawych projektów. Przedstawił również kilka kreatywnych sposobów na zachęcenie uczniów do nauki i poszerzania wiedzy, a były to m.in.: „plastelinowa” mapa, wokalna lekcja geografii i biologii, praca z kalką techniczna czyli „tworzymy własne dzieło”, prace „duuuuużego formatu”, kreatywność w szkolnej geografii i biologii, akademickie zwyczaje w szkole, czy „aby było ciekawiej”.
Podczas warsztatów nauczyciele poznali wskazówki do pracy z uczniem uzdolnionym z zakresu geografii czy biologii, ale także do rozwoju uzdolnień pozostałych uczniów. Zapoznali się także z wieloma aktywnymi metodami wspierającymi rozwój inteligencji dzieci i młodzieży.

Warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”. 

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg


do gory

V Wojewódzki Konkurs Piosenki  „Młodzi Mistrzowie Sceny” 18.05.2019 r.

Werdykt

Jury w składzie: Izabela Cywińska-Łomżyńska, Mirosława Maison, Łukasz Przykłocki
po wysłuchaniu 24 wykonawców postanowiło przyznać:

W kategorii I        kl. I-III             
wyróżnienie - Lena Podlasińska - Bydgoszcz
III miejsce - Lena Banasiewicz - Świecie
II miejsce - Aleksandra Michalska – Świecie
I miejsce - Marzena Lipkowska- Świecie

W kategorii II        kl. IV-VI             
wyróżnienia  
Kamil Kosowski - Tuchola
Zofia Idzikowska – Tuchola
Marcelina Łysiak - Inowrocław
III miejsce - Filip Winklarz - Świecie
II miejsce - Emilia Pilińska - Świecie
I miejsce - Karolina Kreja - Świecie

W kategorii III        kl. VII-VIII i III gimnazjum             
wyróżnienia
Stanisław Andryszak – Bydgoszcz
Martyna Paradzińska – Lubraniec
III miejsce - Nadia Główczyńska - Świecie
II miejsce - Lilia Lange - Bydgoszcz
I miejsce - Amelia Dankiewicz - Lubraniec

W kategorii IV        szkół średnich             
wyróżnienie Eliza Stawicka - Lubraniec
III miejsce – nie przyznano
II miejsce - Olga Gwizdała - Barcin
I miejsce ex aequo
Weronika Chojnacka - Lubraniec
Maciej Wojciechowski - Lubraniec

W kategorii V        zespołów             
I miejsce - Laboratorium Piosenk i- Barcin

Nominacja do działu w 21. Festiwalu Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Bydgoszczy w 2020 otrzymują
Weronika Chojnacka - Lubraniec
Maciej Wojciechowski - Lubraniec

Grand Prix V Wojewódzkiego Konkursu Piosenki  „Młodzi Mistrzowie Sceny”
Otrzymuje Patrycja Kałużna - Izbica Kujawska

 • Zdjęcie: 4677.jpg
 • Zdjęcie: 4738.jpg
 • Zdjęcie: 4695.jpg
 • Zdjęcie: 4767.jpg
 • Zdjęcie: 4655.jpg
 • Zdjęcie: 4622.jpg
 • Zdjęcie: 4681.jpg
 • Zdjęcie: 4615.jpg


do gory

Finał Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu „Młody Przyjaciel Bydgoszczy” - 21.05.2019

 • Zdjęcie: 9946.jpg
 • Zdjęcie: 9927.jpg
 • Zdjęcie: 9943.jpg
 • Zdjęcie: 9918.jpg
 • Zdjęcie: 9922.jpg
 • Zdjęcie: 9926.jpg
 • Zdjęcie: 9920.jpg
 • Zdjęcie: 9935.jpg
 • Zdjęcie: 9948.jpg
 • Zdjęcie: 9933.jpg
 • Zdjęcie: 9953.jpg
 • Zdjęcie: 9924.jpg


do gory

„Poradnia Rozwoju Zdolności” - 22.05.2019

Głównym celem warsztatów było kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności poznawczych szczególnie: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, myślenia metaforycznego oraz transformacji  a także elastyczności i giętkości myślenia. Uczniowie zapoznali się ze sposobami stymulowania twórczego myślenia według W. Gordona tj. ze stosowaniem analogii fantastycznej, metafory sensorycznej i analogii personalnej.  Uczestnicy warsztatów wykonywali wiele ciekawych, pobudzających spostrzegawczość ćwiczeń, m.in. „burza mózgów”, zabawy słowne czy  zadania rysunkowe.

Na warsztaty przybyło ponad 20 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych: SP 36, SP 38 oraz SP 41. Spotkanie poprowadzili specjaliści zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska (psycholog) i Beata Walasek (pedagog).

Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 0014.jpg
 • Zdjęcie: 0029.jpg
 • Zdjęcie: 9974.jpg
 • Zdjęcie: 9992.jpg
 • Zdjęcie: 9967.jpg
 • Zdjęcie: 9962.jpg
 • Zdjęcie: 0012.jpg
 • Zdjęcie: 9984.jpgdo gory

Oblicza uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży - 23.05.2019

23 maja odbyło się pierwsze w roku 2019 spotkanie w ramach programu „Oblicza uzależnień”.
Nauczyciele, pedagodzy i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Otrzymujemy informacje, że po naszych spotkaniach część młodzieży rezygnuje z eksperymentowania z narkotykami, a nawet nakładania rówieśników do zajęcia się problemem. Jednym z efektów tych działań jest przykład młodego chłopaka, który dał przekonać się do leczenia odwykowego, a tym samym dał sobie szansę na powrót do zdrowia, nauki, przyjaciół i rodziny.
O tym co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska, czym tak właściwie jest uzależnienie, czym tak naprawdę są dopalacze, jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach - rozmawiają z młodzieżą przygotowani do tego tematu instruktorzy.
Wykład pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak. Warsztaty w małych grupach poprowadzili: Natalia Stańko – psycholog, pracownik socjalny, socjoterapeuta; Magdalena Łuba – kurator, policjantka ds. nieletnich, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynacja: Krzysztofa Jagła i Beata Przybojewska.

Zdjęcia: Jarosław Pabijan.

 • Zdjęcie: 0233.jpg
 • Zdjęcie: 0240.jpg
 • Zdjęcie: 0184.jpg
 • Zdjęcie: 0228.jpg
 • Zdjęcie: 0202.jpg
 • Zdjęcie: 0215.jpg
 • Zdjęcie: 0250.jpg
 • Zdjęcie: 0137.jpg
 • Zdjęcie: 0231.jpg
 • Zdjęcie: 0191.jpg
 • Zdjęcie: 0214.jpg
 • Zdjęcie: 0171.jpg


do gory

Młodzi Mądrzy - 24.05.2019

24 maja 2019 r. odbyły się warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zagrożeń nowoczesnych technologii, realizowane w ramach programu MŁODZI MĄDRZY przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy. Szkolenie dedykowane było dzieciom z Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” oraz ich rodzicom.
Truizmem jest powiedzenie, że Internet zdominował świat. Dla coraz młodszych dzieci jest codziennością, naturalnym elementem życia. Dla jednych to przekleństwo cywilizacyjne, dla innych przełom technologiczny dający wręcz nieograniczone możliwości. Czy Internet jest czymś złym? Nie, ale można go źle używać! Wychodząc z tego założenia, prowadząca warsztaty pani  Małgorzata Wojciechowska mówiła o korzyściach, jakie niesie ze sobą Internet, ale skoncentrowała się jednak na tym, że łatwo można wpaść w pułapkę sieci (m.in. uzależnienie).
Podczas warsztatów rodzice zdobyli wiedzę na temat zagrożeń dla rozwoju dzieci wynikających z korzystania przez najmłodsze pokolenie z nowych technologii, dowiedzieli się jak być "dobrym przewodnikiem" dla dzieci w sieci. Młodsi uczestnicy warsztatów uświadomili sobie negatywne skutki nadmiernego korzystania z nowych technologii i stali się bogatsi w przekonanie o konieczności trzymania się ważnych zasad dotyczących odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg


do gory

Warsztaty Flamenco - 24.05.2019

"W życiu nie chodzi o czekanie aż burza minie,
chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu..."
I taką oto próbę podjęli uczestnicy zajęć języka hiszpańskiego, poznając tajniki tańca flamenco pod okiem wspaniałej tancerki Anny Bebenow.
Wyruszyliśmy w tę taneczną podróż w rytmie flamenco również po to, aby przybliżyć sobie kulturę Hiszpanii, poczuć mentalność hiszpańską i tę ich wyjątkowość... Dzieci doskonale "weszły" w role tancerzy/tancerek flamenco, próbując nie tylko wystukać obcasem właściwy rytm, ale również wyrazić swoje emocje.

 • Zdjęcie: 1122.jpg
 • Zdjęcie: 1199.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 1172.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg


do gory

Decathlon intelektualny, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch - 27.05.2019

27 maja Pałac Młodzieży tradycyjnie gościł twórcze i radosne dzieci z bydgoskich przedszkoli w ramach cyklicznej imprezy Decathlon intelektualny. Podczas spotkania, tym razem przebiegającego pod hasłem: Bezpieczne i radosne wakacje, maluchy bawiły się – tańcząc, rywalizując w kilku sportowych konkurencjach oraz konkursach, stanowiących wakacyjny poradnik z różnych dziecin. Przedszkolaki wykazały się doskonalą znajomością Polski i godnych odwiedzenia miejsc w naszym kraju, bezbłędnie wymieniały zasady bezpiecznego pobytu w lesie oraz pokazały, że znają mieszkańców naszych borów. Dzieci, zgodnie z ideą imprezy, w zdrowym ciele, zdrowy duch, z niespożytą energią i zapałem uczestniczyły w sportowych zmaganiach. Tym razem do podejmowania wysiłku fizycznego zachęcała je pani Krzysztofa Kinczel, która przeprowadziła kilka konkurencji, a także tańców i animacji, podczas których swój talent i umiejętności ujawnił mały mistrz breakdance. Za odwagę i solowy popis otrzymał wielkie brawa. Zapał przedszkolaków nagrodzony został, jak zawsze, drobnymi słodkościami, jako że Dzień Dziecka tuż, tuż. Zresztą sam udział w Decathlonie intelektualnym tym razem stanowił formę wyróżnienia za aktywność i twórczą postawę podczas imprezy: Gdzie są dzieci z tamtych lat. Każda grupa zaprezentowała się także w kilku fantastycznych występach. Było wesoło, kolorowo, aktywnie i artystycznie. Zapachniało już wakacjami i letnimi przygodami - oczywiście bezpiecznymi.

 • Zdjęcie: 2690.jpg
 • Zdjęcie: 2788.jpg
 • Zdjęcie: 2707.jpg
 • Zdjęcie: 2701.jpg
 • Zdjęcie: 2798.jpg
 • Zdjęcie: 2683.jpg
 • Zdjęcie: 2794.jpg
 • Zdjęcie: 2817.jpg
 • Zdjęcie: 2726.jpg
 • Zdjęcie: 2694.jpg
 • Zdjęcie: 2709.jpg
 • Zdjęcie: 2792.jpg


do gory

„Poradnia Rozwoju Zdolności" - 29.05.2019

„Żyć na MAXA POZYTYWNIE!”

Celem warsztatów było rozwijanie przydatnych kompetencji, takich jak: rozwijanie empatii, samoocena, samodyscyplina, określanie ważnych życiowo celów i umiejętności ich osiągania a także radzenie sobie z porażką, oceną, krytyką oraz docieranie do swoich zasobów i predyspozycji.
Dzięki psychoedukacyjnym ćwiczeniom warsztatowym uczniowie: zdobyli umiejętności kreowania swoich życiowych wyborów - głównie wyboru kształcenia, poznali swoje mocne strony i ograniczenia, czy przekonali się o możliwości połączenia edukacji z korzystną i atrakcyjną formą organizacji wolnego czasu. Opanowali sztukę kompromisów i dowiedzieli się czym jest "gniewny mózg" i jak go reedukować.
Spotkanie poprowadziła psychopedagog, terapeuta, interwent kryzysowy, profilaktyk: Danuta Winiecka-Felix. Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 2830.jpg
 • Zdjęcie: 2827.jpg
 • Zdjęcie: 2823.jpg
 • Zdjęcie: 2825.jpgdo gory

Młodzi, mądrzy – Jak nie zniszczyć siebie i innych? - 30.05.2019

 • Zdjęcie: 8445.jpg
 • Zdjęcie: 8472.jpg
 • Zdjęcie: 8460.jpg
 • Zdjęcie: 8439.jpg

 


do gory

Porannik muzyczny, czyli interaktywna lekcja muzyki - 3.06.2019 

Ostatni przed wakacjami Porannik w Pałacu Młodzieży pozwolił na muzyczną integrację dzieci. Zatańczyliśmy w rytmie letnich przebojów Majki Jeżowskiej, zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę harcerską pt. "Mój kask", obejrzeliśmy filmy edukacyjne o bezpieczeństwie podczas wakacji i o zachowaniu czystości w lesie i na plaży.  Nie zabrakło również najpiękniejszych przebojów z bajek (m. in. piosenka Olafa z filmu "Kraina Lodu") oraz przebojów muzyki klasycznej (fragment Symfonii Pastoralnej Ludwiga van Beethovena w animacji Walta Disneya). Jedną z ulubionych atrakcji jest dla dzieci gra na instrumentach perkusyjnych i podczas porannika była taka możliwość, wesoły akompaniament pojawił się podczas piosenki Happy oraz Mamma Mia grupy ABBA.  Dzieci rozwiązały wakacyjne zagadki, a na zakończenie otrzymały słodki poczęstunek. 

 • Zdjęcie: 8581.jpg
 • Zdjęcie: 8516.jpg
 • Zdjęcie: 8503.jpg
 • Zdjęcie: 8598.jpg
 • Zdjęcie: 8534.jpg
 • Zdjęcie: 8508.jpg
 • Zdjęcie: 8543.jpg
 • Zdjęcie: 8481.jpg


do gory

„Poradnia Rozwoju Zdolności” - 05.06.2019

Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości dla uczniów zdolnych”, którego celem było kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności poznawczych szczególnie: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, myślenia metaforycznego oraz transformacji  a także elastyczności i giętkości myślenia. Specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy wzbogaciły program warsztatu o ćwiczenia wzmacniające samoocenę uczestników oraz integrujące grupę a także specjalnie opracowane zadania oraz techniki do pracy nad sobą.

Uczestnicy warsztatów wykonywali wiele ciekawych, pobudzających spostrzegawczość ćwiczeń, m.in. „burza mózgów”, zabawy słowne czy  zadania rysunkowe. Uczniowie zapoznali się ze sposobami stymulowania twórczego myślenia według W. Gordona tj. ze stosowaniem analogii fantastycznej, metafory sensorycznej i analogii personalnej. 

Na warsztaty przybyli uczniowie z bydgoskich szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół Drzewnych. Spotkanie poprowadzili specjaliści zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska (psycholog) i Beata Walasek (pedagog).

Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 9067.jpg
 • Zdjęcie: 9076.jpg
 • Zdjęcie: 9050.jpg
 • Zdjęcie: 9081.jpgdo gory

Poezja na językach - 5.06.2019

Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Konkurs skierowany był do uczestników grup językowych klas 4 – 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum. Wzięło w nim udział 16 uczestników, recytujących wiersze w językach: rosyjskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci z poezją obcojęzyczną, zachęta do nauki języków obcych oraz rozwijanie pewności siebie poprzez wystąpienia przed publicznością. Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie: Małgorzata Wojciechowska – kierownik Działu Edukacji Pałacu Młodzieży, Wojciech Metlicki – pedagog, wychowawca w Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy, wokalista, uczestnik 7 edycji The Voice of Poland. Podczas obrad jury, w oczekiwaniu na werdykt uczestnicy mieli okazję skorzystać z warsztatów teatralnych, które poprowadziła Karolina Sosińska – pedagog teatru z Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Po burzliwej naradzie jurorzy ogłosili werdykt oraz wręczyli nagrody uczestnikom.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Kalina Paciorek - j.hiszpański
II miejsce: Maja Monarcha - j.francuski
III miejsce: Szymon Tomaszewski - j.rosyjski
wyróżnienia: - Michał Barański -  j.hiszpański
                     - Judyta Turowska - j.włoski
                     - Oliwia Małecka - j.niemiecki

 • Zdjęcie: 9233.jpg
 • Zdjęcie: 9158.jpg
 • Zdjęcie: 9212.jpg
 • Zdjęcie: 9264.jpg
 • Zdjęcie: 9252.jpg
 • Zdjęcie: 9098.jpg
 • Zdjęcie: 9246.jpg
 • Zdjęcie: 9215.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 9227.jpg
 • Zdjęcie: 9219.jpg
 • Zdjęcie: 9203.jpg
 • Zdjęcie: 9267.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 9240.jpg
 • Zdjęcie: 9223.jpg


do gory

Oblicza uzależnień - warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 6.06.2019

Spotkanie rozpoczęło się wykładem pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy", które poprowadził dr nauk medycznych, wykładowca Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marek Jurgowiak.
Drugą część spotkania stanowiły warsztaty. Młodzież rozmawiała m.in. o tym, co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska, czym tak właściwie jest uzależnienie, czym tak naprawdę są dopalacze, jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach.
Warsztaty w małych grupach poprowadzili: Natalia Stańko – psycholog, pracownik socjalny, socjoterapeuta; Magdalena Łuba – kurator, pracownik policji, pedagog; Anna Kaczmarek – pedagog, terapeuta poznawczo-behawioralny.
Zadanie „Oblicza uzależnień” dofinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynacja: Krzysztofa Jagła i Beata Przybojewska.

 • Zdjęcie: 9276.jpg
 • Zdjęcie: 9687.jpg
 • Zdjęcie: 9321.jpg
 • Zdjęcie: 9360.jpg
 • Zdjęcie: 9344.jpg
 • Zdjęcie: 9393.jpg
 • Zdjęcie: 9287.jpg
 • Zdjęcie: 9328.jpg


do gory

Spotkania artystyczne „Zamieszanie, czyli mali artyści na wielkiej scenie” - 6.06.2019

Podczas kolejnego w tym roku szkolnym spotkania artystycznego pn. „Mali artyści na wielkiej scenie” zaprezentowali się młodzi aktorzy z Teatrzyku „Witraż” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, którzy przedstawili dwa spektakle: „Kopciuszek” i „Bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach”. Dzieci na widowni reprezentujące bydgoskie przedszkola i szkoły podstawowe nie tylko rozmawiały o zaprezentowanych formach scenicznych, ale także aktywnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach ruchowych i tanecznych.
Impreza wyróżniona Bydgoskim Grantem Oświatowym.

 • Zdjęcie: 9607.jpg
 • Zdjęcie: 9575.jpg
 • Zdjęcie: 9729.jpg
 • Zdjęcie: 9472.jpg
 • Zdjęcie: 9565.jpg
 • Zdjęcie: 9421.jpg
 • Zdjęcie: 9614.jpg
 • Zdjęcie: 9407.jpg
 • Zdjęcie: 9589.jpg
 • Zdjęcie: 9630.jpg
 • Zdjęcie: 9591.jpg
 • Zdjęcie: 9592.jpg
 • Zdjęcie: 9747.jpg
 • Zdjęcie: 9632.jpg
 • Zdjęcie: 9710.jpg
 • Zdjęcie: a9741.jpgdo gory

Ogólnopolskie Biennale Plakatu „Plakat Młodych” - 8.06.2019

Pałacowe Centrum Wyobraźni organizuje w tym roku jubileuszowe, dziesiąte Ogólnopolskie Młodzieżowe Biennale Plakatu - Plakat Młodych" Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie Młodzieżowych Domów Kultury, Pałaców Młodzieży, Liceów sztuk plastycznych z całego kraju.Zadany temat przewodni obecnego biennale brzmi: „Przedmiot Uwielbienia”. Impreza została zrealizowana w dwóch grupach wiekowych od 11-15 lat oraz 16-20 lat. 

Jury X Biennale oceniło poziom konkursu jako zadawalająco wysoki. Temat przewodni został zinterpretowany w sposób zrozumiały i adekwatny odnośnie do samej idei i zawartości intelektualno-merytorycznej. Autorzy z grupy starszej mogli zaimponować walorami czysto formalnymi w sztuce plakatu jak: skrótowość, błyskotliwość, pomysł oraz czystość i biegłość warsztatowa. W grupie młodszej naiwność i szczerość przekazu połączone zostały z warsztatową ekspresją i odręcznym efektem wykonania.

Grupa młodsza 11-15 lat
I miejsce - Martyna Marchlik - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
II miejsce - Zofia Dudek - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
III miejsce - Jelizawieta Dmytruk - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
wyróżnienie - Anna Drygulska - Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Grupa starsza 16-20 lat
I miejsce - Magdalena Pisarska - Liceum Plastyczne w Gliwicach
II miejsce - Weronika Andrzejak - Liceum Plastyczne w Kościelcu
III miejsce - Monika Ośliślok - Liceum Plastyczne w Gliwicach
wyróżnienie - Natalia Wlach - Liceum Plastyczne w Gliwicach
Grand Prix - Małgorzata Rozkrut - Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu

 • Zdjęcie: 9908.jpg
 • Zdjęcie: 9915.jpg
 • Zdjęcie: 9825.jpg
 • Zdjęcie: 9797.jpg
 • Zdjęcie: 9764.jpg
 • Zdjęcie: 9806.jpg
 • Zdjęcie: 9779.jpg
 • Zdjęcie: 9910.jpg
 • Zdjęcie: 9923.jpg
 • Zdjęcie: 9885.jpg
 • Zdjęcie: 9869.jpg
 • Zdjęcie: 9793.jpg
 • Zdjęcie: 9903.jpg
 • Zdjęcie: 9896.jpg
 • Zdjęcie: 9783.jpg
 • Zdjęcie: 9814.jpg
 • Zdjęcie: 9832.jpg
 • Zdjęcie: 9928.jpg
 • Zdjęcie: 9769.jpg
 • Zdjęcie: 9829.jpgdo gory

Weekendowy plac zabaw - 9.06.2019

W niedzielę, odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie WEEKENDOWEGO PLACU ZABAW. Dziękuję dzieciom i ich rodzicom za całoroczne zaangażowanie, radość i kreatywność. Życzę udanych, bezpiecznych i pełnych atrakcji wakacjiJ
Ciocia Krzysia.

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpgdo gory

Podsumowanie projektu „Bydgoszcz-moja mała Ojczyzna” - 11.06.2019

 • Zdjęcie: 0356.jpg
 • Zdjęcie: 0357.jpg
 • Zdjęcie: 0401.jpg
 • Zdjęcie: 0372.jpg


do gory

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - 14.06.2019

Spotkanie miało na celu wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne uzdolnienia. Warsztaty poprowadziła psycholog Magdalena Dunajska – pracownik Pałacu Młodzieży oraz Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Podczas warsztatów rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać o chorobie, śmierci, umieraniu a także jak ukoić lęki naszych dzieci, które pojawiają się na każdym etapie rozwoju psychospołecznego. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym uczestnicy poznali zaburzenia nastroju u dzieci i nastolatków oraz nauczyli się, w jaki sposób dostosować komunikat do wieku i możliwości poznawczych swoich pociech. Wymienili się także doświadczeniami i wzbogacili swoje kompetencje wychowawcze. Warsztaty pn. „Strach ma wielkie oczy, czyli jak pomóc dzieciom oswajać ich lęki (profilaktyka zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków)” z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg


do gory

Premiera spektaklu w Dzieciecej Akademii Sztuki - 14.06.2019

ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO W DZIECIĘCEJ AKADEMII SZTUKI TO TRADYCYJNIE PREMIERA NOWEGO SPEKTAKLU. TYM RAZEM KREATYWNE DZIECIAKI WZIĘŁY NA WARSZTAT TEMAT INDIAŃSKI. W SPEKTAKLU „INDIAŃSKI SMYK” LICZNIE ZGROMADZONA WIDOWNIA ZOBACZYŁA POLOWANIE NA DZIKIE MUSTANGI, CZARY SZAMANÓW, TAŃCE PLEMIENNE I POSŁUCHAŁA STARYCH INDIAŃSKICH LEGEND. INDIAŃSKI SMYK DOWIEDZIAŁ SIĘ TAKŻE CO ROBIĆ BY POKONAĆ ZŁOŚĆ, LĘK I ZAZDROŚĆ. KOLOR, ENERGIA, ETNICZNE KOSTIUMY, BARWNE PIÓRA I MUZYKA STWORZYŁY W SKROMNEJ ŚWIETLICY ŚWIAT FANTAZJI POD WRAŻENIEM KTÓREGO BYLI: MALI AKTORZY, RODZICE I GOŚCIE.

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 7.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg
 • Zdjęcie: 8.jpg


do gory

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Pałacu Młodzieży - 18.06.2019

 • Zdjęcie: 1257.jpg
 • Zdjęcie: 1146.jpg
 • Zdjęcie: 0964.jpg
 • Zdjęcie: 1158.jpg
 • Zdjęcie: 0945.jpg
 • Zdjęcie: 1074.jpg
 • Zdjęcie: 0999.jpg
 • Zdjęcie: 1031.jpg
 • Zdjęcie: 1088.jpg
 • Zdjęcie: 1252.jpg
 • Zdjęcie: 0980.jpg
 • Zdjęcie: 0993.jpg
 • Zdjęcie: 0960.jpg
 • Zdjęcie: 0974.jpg
 • Zdjęcie: 1101.jpg
 • Zdjęcie: 1102.jpg
 • Zdjęcie: 1007.jpg
 • Zdjęcie: 1078.jpg
 • Zdjęcie: 1264.jpg
 • Zdjęcie: 1215.jpg
 • Zdjęcie: 1112.jpg
 • Zdjęcie: 1050.jpg
 • Zdjęcie: 1174.jpg
 • Zdjęcie: 1196.jpg
 • Zdjęcie: 1179.jpg
 • Zdjęcie: 1164.jpg
 • Zdjęcie: 1182.jpg
 • Zdjęcie: 1154.jpg
 • Zdjęcie: 1259.jpg
 • Zdjęcie: 0954.jpg
 • Zdjęcie: 1001.jpg
 • Zdjęcie: 1276.jpg
 • Zdjęcie: 1198.jpg
 • Zdjęcie: 1121.jpg
 • Zdjęcie: 1021.jpg
 • Zdjęcie: 1280.jpg
 • Zdjęcie: 1173.jpg
 • Zdjęcie: 1230.jpg
 • Zdjęcie: 1221.jpg
 • Zdjęcie: 0965.jpg
 • Zdjęcie: 1170.jpg
 • Zdjęcie: 1192.jpg
 • Zdjęcie: 1204.jpg
 • Zdjęcie: 1012.jpg
 • Zdjęcie: 1212.jpg
 • Zdjęcie: 1223.jpg
 • Zdjęcie: 1131.jpg
 • Zdjęcie: 0950.jpg
 • Zdjęcie: 1245.jpg
 • Zdjęcie: 1065.jpg
 • Zdjęcie: 1062.jpg
 • Zdjęcie: 1046.jpg


Zdjęcia: Jarosław Pabijan.

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 14-11-2019