wstecz

Język francuski (14-19 lat), grupa 4.1.2 – średniozaawansowana i zaawansowana

nauczyciel: Renata Danielewicz

Serdecznie zapraszamy na zajęcia przeznaczone dla starszej młodzieży uczącej się już języka francuskiego. Nauka języka w Pałacu Młodzieży oparta jest na nowoczesnych metodach z wykorzystaniem multimediów ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Uczestnik zajęć nauczy się: wypowiadać się na temat swojej rodziny i przyjaciół, sposobów spędzania czasu wolnego, opisywać swój dzień, wypowiadać się na temat swoich zainteresowań, swego domu, miasta, wyrazić swoje zdanie np. co lubi robić a czego nie, nauczy się jak zaakceptować propozycję i jak odmówić, mówić o swoich planach na przyszłość, wakacjach. Skupimy się na czytaniu i budowaniu swobodnej wypowiedzi przez młodzież.

Uczestnik zajęć pozna: słownictwo związane z: wakacjami, komputerem i telefonem komórkowym, ekologią i ochroną środowiska, rozmową telefoniczną, wyrażaniem swoich emocji, żywnością, historią, pracą etc. Poznamy tajniki gramatyki francuskiej dotyczące zasad stosowania dopełnień, zależności czasów w mowie zależnej, użycia zdań warunkowych, rozwikłamy również zawiłości czasów w języku francuskim.

Przede wszystkim uczymy jak wykorzystywać narzędzie jakim jest język w sytuacjach dnia codziennego, jak myśleć w danym języku i jak mówić, by brzmieć naturalnie. Naszym celem jest swobodne użycie języka francuskiego przez każdego z uczniów, wielokrotnie podczas zajęć. W czasie lekcji koncentrujemy się na rozwoju wszystkich sprawności językowych: słuchania, pisania, czytania, gramatyki oraz mówienia z naciskiem na rozwój słownictwa pozwalający na swobodą wypowiedź w realnej komunikacji: w restauracji, sklepie, szpitalu, hotelu czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z nami język francuski wyda się prosty, a nauka będzie prawdziwą przyjemnością…

? bientôt!

Termin zajęć: wtorek 15:30-17:00 (do ew. uzgodnienia)