wstecz

Animacja, gry komputerowe – zrób to sam (8-9 lat), grupa 1

nauczyciel: Małgorzata Wojciechowska

Grasz w gry komputerowe? A może zrobisz własną na zajęciach w Pałacu Młodzieży? Animacja komputerowa to sztuka tworzenia obrazów ruchomych z użyciem komputera. To sekwencja obrazów o zmiennej zawartości, które są powiązane w logiczną całość. Tak stworzone obrazy wyświetlane po kolei z określoną szybkością dają wrażenie ruchu. Tradycyjne metody animacji są bardzo czasochłonne i pracochłonne, wymagają wspólnej pracy grupy ludzi. Wykorzystanie komputera do animacji pozwoli nam na przekształcanie obrazu (np. przesunięcie, obrót obiektu) oraz łatwiejsze rysowanie ramek i ich automatyczne generowanie sekwencji. Dodatkowo będziemy mogli wprowadzić efekty specjalne. Zastosowanie komputera do animacji umożliwi łatwe i bezpieczne archiwizowanie wykonanej pracy. Na zajęciach przygotujemy animacje komputerowe 2D (dwuwymiarową, płaską) i 3D (trójwymiarową).

Każdy uczestnik zajęć stworzy grę komputerową według własnego pomysłu i scenariusza. Możliwe będzie wykonanie animacji realistycznej, która odzwierciedla świat realny tak dokładnie jak to tylko możliwe z uwzględnieniem praw fizyki oraz animacji stylizowanej, gdzie dozwolone są wszelkie odstępstwa od rzeczywistości i tworzenie własnych reguł. Ponadto stworzymy poradnik - jak zaprojektować i stworzyć grę komputerową. Będziemy pracować na bezpłatnych wersjach programów komputerowych, tak aby każdy uczestnik zajęć mógł w domu pobrać z Internetu program do animacji w którym będzie mógł dokonywać dodatkowych zmian.

Osoby, które chcą uczestniczyć w tych zajęciach powinny posiadać umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym oraz powinny posługiwać się Internetem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 3x45 minut.