wstecz

Podróże małe i duże

Cykl warsztatów i spotkań o tematyce podróżniczej, skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których ciekawość świata nie zna granic. Podczas spotkań uczestnicy będą wspólnie odkrywać kraje i kulturę swoich rówieśników z różnych zakątków świata, uczyć się tolerancji i pozytywnego spojrzenia na innych. Spotkają się z podróżnikami, również za pośrednictwem literatury i filmu. Wezmą udział w zajęciach smakowania potraw danego regionu, dotykania i wykonywania etnicznych przedmiotów, symbolów państw. Rozwijając motorykę małą i dużą, bogatą w zmysłowe doświadczenia, będą poznawać różne kultury oraz język pisany i mówiony. Będą rozwijać uzdolnienia, poszerzać zainteresowania i wiedzę związaną ze światem. Podczas zabaw ruchowych, w rytmie melodii charakterystycznej dla danego kraju, dzieci zapoznają się z jego muzyką, tańcem i językiem. Dzieci zagrają w gry planszowe, poznają, jak spędzają czas wolny przyjaciele z różnych zakątków ziemi. Otrzymają osobiste plansze do gry z różnych krajów, jak również zaznajomią się z grami ruchowymi spotykanymi niegdyś w Polsce. Uczestnicy będą uczyć się zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie.

Chcesz poznać kraje i ich kulturę, gry i zabawy rówieśników zamieszkujących odległe zakątki ziemi? Lubisz aktywnie i twórczo spędzać czas? Pragniesz poznać języki, taniec, muzykę i potrawy innych krajów oraz odkryć świat pełen kolorów, smaków i wrażeń zmysłowych?

Zapraszamy do udziału w cyklicznych zajęciach „Podróże małe i duże”. Odkryjemy przed Tobą piękno naszego świata i różnorodność kultur. Porozmawiamy o otwartości na innych ludzi, a podczas wspólnych gier i zabaw uwolnimy pokłady niezmierzonej radości, wzbogacającej dziecięce doświadczenia i rozwój.

123