Informacje dla nauczycieli

 

Uwaga, wniosek, regulamin i sprawozdanie z BGO 2024 są takie same jak w roku poprzednim - 2023.

 

 

dog

Bydgoski Grant Oświatowy 2023

 

 

dog

Zasady przyznawania tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej 2022

dog

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie funkcjonowania ogólnodostępnej rekreacji fizycznej zajęć sportowych dla uczniów w placówkach oświatowych

 

dog

Wniosek o patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 

dog

Wniosek o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty