wstecz

Rytmika - grupa początkująca (4 lata)

nauczyciel: Enia Rożankowska

Zajęcia umuzykalniające i utaneczniające; z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych. Kształcą prawidłową postawę, sprawność ruchową i umiejętność ładnego poruszania się przy muzyce. Zajęcia wyrabiają poczucie rytmu, a przede wszystkim uwrażliwiają na muzykę, która jest bardzo starannie dobrana do tematu każdego spotkania i wieku małych uczestników. Wiele ćwiczeń realizowanych jest przy akompaniamencie wykonywanym na pianinie „na żywo”, co jest jedną z głównych zasad zajęć rytmiki. W ramach zajęć dzieci rozwijają umiejętność prawidłowego śpiewu; rozwijają pamięć opanowując teksty piosenek, a pamięć ruchową – ucząc się do nich prostych ilustracji ruchowych. Poprzez ćwiczenia (oparte na piosenkach, wierszach i opowiadaniach dostosowanych do tej grupy wiekowej) i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów rozwijają wyobraźnię twórczą. Na zajęciach wykorzystywane są dziecięce instrumenty perkusyjne z instrumentarium Carla Orffa – uczestnicy mają możliwość poznania ich brzmienia i różnych sposobów gry, wykonując proste akompaniamenty, rytmy uzupełniające do piosenek oraz utworów ilustracyjnych. Ważnym elementem są zabawy taneczne oparte na tradycyjnych melodiach i prostych elementach tańców ludowych. Wszystkie ćwiczenia, zabawy, tańce integracyjne rozwijają umiejętność współpracy i współdziałania w grupie rówieśników bez udziału rodziców. Dla dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, zajęcia te stanowić mogą pierwszy kontakt z rówieśnikami; wyrabiają dyscyplinę wykonawczą będąc jednocześnie radosną, dostosowaną do potrzeb wiekowych zabawą.

Termin zajęć: czwartek.

Prowadząca: Enia Rożankowska