wstecz

Zajęcia taneczne z elementami baletu - nabór (7 lat )

nauczyciel: Anna Bebenow

Zajęcia skierowane do dziewczynek w wieku 7 lat. Uczestnicy rozwijają umiejętności taneczne. Podczas zajęć oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych dzieci poznają pozycje, pozy i podstawowe ćwiczenia z tańca klasycznego czyli baletu. ćwiczenia te kształtują prawidłową postawę, płynność ruchów, koordynację ruchową, grację. Na zajęciach wykonywane są również ćwiczenia rozciągające. Uczestnicy zajęć powtarzają sekwencje ruchowe przy akompaniamencie muzyki, przez co wyrabiają pamięć ruchową. Uzupełnieniem zajęć są zabawy taneczne, podczas których dzieci mogą swobodnie się ruszać (improwizować), rozwijają kreatywność, ale również uczą się stosowania reguł. W trakcie zajęć dzieci pracują nad układem tanecznym, który prezentują podczas koncertów w Pałacu Młodzieży.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Prowadząca: Anna Bebenow