wstecz

Język angielski w konkursach i olimpiadach (15-19 lat)

nauczyciel: Grzegorz Kosiło

Zajęcia dla uczniów utalentowanych chcących wziąć udział w konkurasach i olimpiadach.

Prowadzący: Grzegorz Kosiło