wstecz

Język rosyjski z Maszą i Niedźwiedziem gr 1 (6-8 lat)

nauczyciel: Marta Maciąg

Zajęcia językowe dla najmłodszych, prowadzone metodą ustno-słuchową.

Dzieci poznają podstawowe zwroty oraz słownictwo z różnych dziedzin. Nauczyciel, komunikując się z uczniami, posługuje się w większości językiem rosyjskim. Komunikacja wspomagana jest niewerbalnie oraz obrazowo, tak, aby dzieci rozumiały treści komunikatów. Naukę uzupełniają pomoce dydaktyczne, uatrakcyjniające przyswajanie wiadomości (pluszowe zabawki, przedmioty obrazujące znaczenia słów, gry, karty, piłki, poduszki, lalki, maskotki-pacynki itp.).

Podczas zajęć wykorzystywane są również materiały multimedialne z użyciem tablicy interaktywnej. Każde zajęcia rozpoczynają się projekcją bajki "Masza i Niedźwiedź", rozszyfrowaniem tytułu oraz dyskusją na temat przedstawionej historii. Działy tematyczne przeplatane są lekcjami kulturowymi, opartymi na baśniach i bajkach rosyjskich.

Prowadząca: Marta Maciąg