wstecz

Język rosyjski z Maszą i Niedźwiedziem gr 2 (9-19 lat)

nauczyciel: Marta Maciąg

Zajęcia językowe dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

Uczestnicy uczą się komunikować w języku rosyjskim, a także poznają alfabet. Nauka prowadzona jest w oparciu o rosyjskie materiały dydaktyczne (podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do nauki języka rosyjskiego jako obcego „??????”, rozsyłany przez nauczyciela w formie elektronicznej), wzbogacona pomocami dydaktycznymi oraz różnego rodzaju grami i zabawami.

Grupa kontynuująca naukę z serią "?????? 1". Poza nauką języka nacisk kładziony jest również na poznanie kultury rosyjskiej oraz ciekawostek związanych z krajem. Każde zajęcia rozpoczynają się projekcją bajki „Masza i Niedźwiedź”. Materiał wprowadzany jest powoli, stopień trudności dostosowany do wieku i rozwoju uczniów. Praca na zajęciach to przeplatanie wprowadzania nowych informacji oraz wykorzystanie już nabytej wiedzy w grach i zabawach powtarzających i utrwalających wiadomości. Niestandardowe podejście do nauki języka, nowe metody nauczania, zachęcający system motywacyjny!

Prowadząca: Marta Maciąg