wstecz

Język angielski z elementami kultury, Grupa 2, klasa V SP (11 lat)

nauczyciel: Anna Golz

Zajęcia przeznaczone dla uczniów na poziomie podstawowym, po roku lub dwóch latach nauki w Pałacu Młodzieży. Uczestnicy zajęć uczą się prostych form komunikacji, zdobywają umiejętność czytania i słuchania prostych tekstów. Pomocne są piosenki i zadania multimedialne z użyciem tablicy interaktywnej.

Prowadząca: Laura Hęsiak