wstecz

Język angielski z elementami kultury, Grupa 3, klasa VI SP (12 lat)

nauczyciel: Anna Golz

Zajęcia przeznaczone dla uczniów na poziomie podstawowym A1+, po dwóch lub trzech latach nauki w Pałacu Młodzieży. Uczestnicy zajęć uczą się prostych form komunikacji, zdobywają umiejętność czytania i słuchania prostych tekstów. Pomocne są piosenki i zadania multimedialne z użyciem tablicy interaktywnej (zagadki, krzyżówki, gry planszowe).

Prowadząca: Laura Hęsiak