wstecz

Język niemiecki – grupa I A (nauka od podstaw, kl. III-V SP)

nauczyciel: Anna Bukowska

Zainteresował Cię język niemiecki, choć jeszcze nie uczysz się go w szkole? Chciałbyś zacząć mówić w tym języku, poznawać kraje, w których jest językiem ojczystym?

Zapraszamy! Biorąc udział w zajęciach tej grupy, w ciągu roku szkolnego nauczysz się przedstawiać siebie, swoją rodzinę i przyjaciół, mówić o swoim hobby, zwierzętach domowych, zawodach i meblach. Będziesz ćwiczyć umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Poznasz też podstawy gramatyki, niezbędne do poprawnego używania języka (np. odmianę czasowników sein, haben i czasowników regularnych, rzeczowniki z rodzajnikami w mianowniku i bierniku, przeczenia, liczby od 1-100). Na razie brzmi to na pewno bardzo tajemniczo, ale jeśli się postaramy, już za rok możesz być prawdziwym znawcą tych tematów. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej lub rozwiać swoje wątpliwości, skontaktuj się z nauczycielem.