wstecz

Język niemiecki – grupa II B (po 1 roku nauki, kl. VII-VIII+ szkoły średnie)

nauczyciel: Anna Bukowska

Sprichst du Deutsch? Nawet jeśli jeszcze nie mówisz dobrze po niemiecku, ale masz za sobą rok nauki w szkole lub na kursie, zapraszamy do tej grupy. Aby Twój udział w jej zajęciach był efektywny, powinieneś znać choć w pewnym stopniu słownictwo z zakresu: rodzina, hobby, czas wolny, szkoła, zawody, czynności dnia codziennego, jedzenie i picie. Gramatyka też jest ważna. Potrafisz już pewnie stosować w czasie teraźniejszym czasowniki regularne i nieregularne (np. essen, lesen, schlafen) oraz czasowniki modalne können, müssen i mögen. Pamiętasz, że niemieckie rzeczowniki mają rodzajniki, i znasz ich formy w mianowniku i bierniku, a liczebniki od 1-100 stosujesz m.in. przy podawaniu wieku, cen i czasu zegarowego? Nie martw się, jeśli jeszcze nie czujesz się w tym wszystkim pewnie. Powtórzymy te zagadnienia. Poza tym w ciągu roku szkolnego będziemy ćwiczyć sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Poznamy słownictwo z zakresu: zakupy, kalendarz i pogoda, części ciała i dolegliwości, obowiązki domowe, sport i mieszkanie. Nauczysz się stosować czas przeszły Perfekt i liczebniki porządkowe, używać rzeczowniki i zaimki w celowniku, stopniować przymiotniki, budować zdania złożone współrzędnie (ze spójnikami und, aber, oder, sondern, denn, deshalb, sonst, trotzdem) i podrzędnie (dass, weil); poznasz różne rodzaje przyimków.

Jeśli masz wątpliwości, czy ta grupa jest dla Ciebie, zapraszamy do kontaktu z nauczycielem. Na pewno znajdziemy coś odpowiedniego dla Ciebie.