wstecz

Bajkowy videoclip (4-5 lat)

nauczyciel: Enia Rożankowska

Zajęcia rozwijające poczucie rytmu, umiejętności ruchowe i pamięć ruchową. Inspirację do zajęć stanowią fragmenty bajek i filmów dla dzieci oraz videoclipy do filmowych piosenek. Zawarte w nich taneczne elementy stają się podstawą do prostych układów tanecznych, których dzieci uczą się na zajęciach. Dodatkowym elementem zabawy, integracji grupy i rozwijania wyobraźni twórczej jest wspólne tworzenie elementów kostiumów i rekwizytów do poszczególnych układów. Opanowane przez dzieci taneczne etiudy są nagrywane, tworząc „bajkowy videoclip”; dając możliwość prezentacji i artystycznej wypowiedzi małym artystom.

Prowadząca: Enia Rożankowska