wstecz

Siatkówka dziewcząt Kadetki – szkolenie sportowe (15-17 lat); wtorek

nauczyciel: Maciej Kromrych

Opanowanie umiejętności związanych z techniką siatkarską; przemieszczanie się po boisku, odbicia piłki, zagrywka, przyjęcie piłki z zagrywki, wystawienie piłki, różne formy ataku, blok, obrona. Poznanie rozwiązań taktycznych w ataku i obronie. Kształtowanie umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych. Wdrażanie do rzetelnej realizacji zadań i samokontroli, poprawności wykonywania wybranych ćwiczeń. Opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania ćwiczeń kształtujących mięśnie rąk, tułowia i nóg (przygotowujących - rozgrzewka i niezbędnych w czasie gry). Zapoznanie z przepisami i zasadami sędziowania i sygnalizacją sędziowską. Postępowanie indywidualne i zespołowe (tworzenie kolektywu), przestrzeganie zasad fair-play. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i współpracy z trenerem.

Zajęcia trwają 3 godziny.

Termin zajęć: wtorek

Prowadzący: Maciej Kromrych.