wstecz

Grupa Taneczna „DOMINUTKI II” - grupa początkująca (5-6 lat)

nauczyciel: Enia Rożankowska

Zajęcia taneczne skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat, rozwijające umiejętności ruchowo-taneczne. Kształcą prawidłową postawę, sprawność ruchową i umiejętność ładnego poruszania się przy muzyce. Zajęcia wyrabiają poczucie rytmu, a przede wszystkim uwrażliwiają na muzykę, która jest bardzo starannie dobrana do tematu i celów każdego spotkania. Wiele ćwiczeń realizowanych jest przy akompaniamencie wykonywanym „na żywo”, co daje możliwość szczególnego dostosowania muzyki do potrzeb uczestników. Zajęcia oparte są na elementach różnych technik tanecznych. Dzieci poznają m.in. najprostsze ćwiczenia tańca klasycznego; pozycje rąk i stóp. Ważnym elementem zajęć są tańce integracyjne, zabawy taneczne oparte na melodiach i elementach tańców ludowych oraz etiudy ruchowe opracowane do muzyki folkowej. Poprzez wykorzystanie różnorodnych rekwizytów do tanecznych zadań dzieci rozwijają wyobraźnię twórczą i koordynację ruchową. Uczestnicy zajęć opanowują proste układy taneczne; etiudy ruchowe będące tanecznymi opowiadaniami, dobranymi do wieku uczestników. Przez taką taneczną zabawę kształcą pamięć ruchową, umiejętność współdziałania w zespole, współpracy z rówieśnikami oraz umiejętność rozplanowania ruchu. Rozwijają dyscyplinę wykonawczą. Stanowi to podstawy do rozwijania umiejętności prezentacji scenicznej. Zespół bierze udział w prezentacjach dla rodziców, w koncertach na scenie Pałacu Młodzieży, m.in. w corocznym Koncercie-Gali z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Termin zajęć: poniedziałek.

Prowadząca: Enia Rożankowska