wstecz

Bliżej Tataru

W piątek 11.03.2022r, o godz. 12.00 Pracownia Teatralna Pałacu Młodzieży, spektaklem Teatru „W niewoli ust” „Gra w …”, wg scenariusza i w reżyserii Jacka Małachowskiego, zainaugurowała cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Bliżej Teatru”. Młodzi aktorzy zaprezentowali swoim rówieśnikom spektakl, który jest opowieścią o kondycji współczesnego człowieka, o presji jakiej podlega ze strony społeczeństwa, o różnych maskach, które każdy z nas zmuszony jest przywdziewać, aby dopasowywać się do różnych sytuacji i do oczekiwań innych osób, w konsekwencji zatracając siebie, własną osobowość oraz wrażliwość. Spektakl opowiada również o „grze”, którą przez całe życie prowadzimy z samymi sobą i z  innymi ludźmi oraz o tym, że w każdym z nas oprócz tych dobrych i szlachetnych cech, które wspaniale definiują nasze człowieczeństwo, mieści również wiele złych intencji, niegodziwości  i że tylko od nas samych zależy, które z nich tak naprawdę będą nam bliższe, zdominują nasze postępowanie i co tak naprawdę zrobimy aby zasłużyć nie tylko na miano „człowieka myślącego”, ale przede wszystkim „czującego” i „wrażliwego”. Młodzieżowa widownia wspaniale przyjęła przedstawienie, czego dowodem jest niezwykle mądra dyskusja zaraz po prezentacji, w trakcie której  mogli oni porozmawiać z autorami spektaklu i podzielić się  na gorąco swoimi odczuciami i refleksjami dotyczącymi obejrzanej sztuki. Widzowie pomimo tego, że forma sceniczna przedstawienia nie należy do najłatwiejszych w odbiorze i nie posiada konwencjonalnej budowy narracyjnej, doskonale odnaleźli intencje autorów i jego przesłanie. Młodzież w niezwykle wnikliwy sposób interpretowała poszczególne sceny, doszukiwała się głębokich znaczeń, wspaniale odczytywała metafory i symbolikę, przy okazji wnosząc do dyskusji zupełnie nowe, indywidualne i bardzo osobiste interpretacje. Widzowie bardzo docenili grę młodych aktorów, wychwalając ich warsztat sceniczny, ekspresję, siłę wyrazu oraz precyzję przekazu. Pierwsze z cyklu spotkań, przybliżających młodym ludziom teatr, dowiodło, że są oni niezwykle otwarci na ten rodzaj sztuki i że jeżeli stworzy im  się dogodne warunki do jej odbioru, to pomimo niekonwencjonalnej i wymagającej zaangażowania wielu zmysłów formy, są w stanie głęboko uwierzyć w siłę przekazu, którym w niezwykle emocjonalny i autentyczny sposób dzielą się z nimi ich rówieśnicy. Jesteśmy przekonani, że każdy z młodych widzów, uczestniczących w tym spotkaniu, zabrał ze sobą  jakąś cząstkę tego przedstawienia ze świadomością, że może w zupełnie swobodny i indywidulany sposób doszukiwać się jeszcze jego ukrytych znaczeń i interpretować zawarte w nim treści. Taka możliwość ośmieli go na pewno do jeszcze głębszych poszukiwań i refleksji, a sposobność do intelektualnej i emocjonalnej podróży w głąb siebie i własnego umysłu, powinna nie tylko  przybliżyć do teatru ale także wzbogacić sferę doznań, wpłynąć na rozwój osobowości i co równie ważne wrażliwości.   
Bardzo dziękujemy nauczycielom bydgoskich szkół średnich, którzy wraz ze swoimi uczniami uczestniczyli w tym spotkaniu, biorąc tak aktywny udział w dyskusji i zachęcając do niej swoich wychowanków, a jednocześnie tak wspaniale wspierając młodych aktorów uczęszczających również do tych placówek.

Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania …

 

11.03.2022

  • Zdjęcie: 5262.jpg
  • Zdjęcie: 4995.jpg
  • Zdjęcie: 4350.jpg
  • Zdjęcie: 5160.jpg
  • Zdjęcie: 5140.jpg
  • Zdjęcie: 4502.jpg
  • Zdjęcie: 5242.jpg
  • Zdjęcie: 4545.jpg
  • Zdjęcie: 4664.jpg
  • Zdjęcie: 4322.jpg