Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


We wtorek 13 listopada 2018 o godz. 9.00 (w budynku Gimnazjum 27 przy ul. Kruszwickiej 2) odbędzie się szkolenie członków Rady Pedagogicznej dotyczące przepisów i wynikających z nich obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom.
Bezpośrednio po szkoleniu - ok. godz. 11.00 - odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wniosków o Bydgoski Grant Oświatowy na rok 2019;
2. Sprawy bieżące;
3. Wolne głosy i wnioski.
Obecność członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

 

We wtorek 4 grudnia 2018 o godz. 9.00 (w budynku Gimnazjum 27 przy ul. Kruszwickiej 2) odbędzie się szkolenie członków Rady Pedagogicznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, prowadzonej w mniejszych grupach. Przewidywany czas szkolenia: 2,5 godziny.


Bydgoski Grant Oświatowy 2018

Sprawozdania z AKCJI LATO

 

Zasady przyznawania tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie funkcjonowania ogólnodostępnej rekreacji fizycznej zajęć sportowych dla uczniów w placówkach oświatowych


Wniosek o patronat Prezydenta Bydgoszczy

Wniosek o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 5-11-2018