Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze stronySzanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze stanem pandemii, formularze wniosków dotyczących świadczeń z ZFŚS dostępne są w formie papierowej w sekretariacie i recepcji Pałacu Młodzieży oraz w formie scanów do wydrukowania na stronie internetowej placówki.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do Pałacu Młodzieży w następujący sposób:
a. Osobiście – w zaadresowanej na PM kopercie, z dopiskiem ZFŚS, wrzucając go do specjalnej skrzynki w recepcji placówki
b. Pocztą tradycyjną - w zaadresowanej na PM kopercie, z dopiskiem ZFŚS
c. Drogą elektroniczną – wysyłając scan wypełnionego wniosku na adres e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl.
Wnioski można składać do 31 maja.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z ostatnim aneksem do Regulaminu ZFŚS PM, do dochodu zalicza się również: świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Wsparcie dla nauczycieli:
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9423

 

Bydgoski Grant Oświatowy 2019

Sprawozdania z AKCJI LATO

 

Zasady przyznawania tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie funkcjonowania ogólnodostępnej rekreacji fizycznej zajęć sportowych dla uczniów w placówkach oświatowych


Wniosek o patronat Prezydenta Bydgoszczy

Wniosek o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy   aktualizacja: 1-07-2020