Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


We wtorek 16 października 2018 o godz. 12.00 (w budynku Gimnazjum 27 przy ul. Kruszwickiej 2) odbędzie się szkolenie członków Rady Pedagogicznej na temat profilaktyki uzależnień (zgodnie z wnioskiem przedstawionym podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 22 czerwca br.).


Sprawozdania z AKCJI LATO

 

Bydgoski Grant Oświatowy 2017

Zasady przyznawania tytułu Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie funkcjonowania ogólnodostępnej rekreacji fizycznej zajęć sportowych dla uczniów w placówkach oświatowych


Wniosek o patronat Prezydenta Bydgoszczy

Wniosek o patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 14-09-2018