Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Poczta do sekretariatu Pałacu Młodzieży

Nadawca
Twój e-mail
Treść
   

Kierownictwo placówki:

Joanna Busz - Dyrektor Pałacu Młodzieży
Jolanta Kraszkiewicz
- Zastępca dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych
Magdalena Bereda - Zastępca dyrektora d/s pedagogicznych

Adres:

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl

Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
NIP 554-18-62-922
REGON 000223361

Kasa Pałacu Mlodzieży jest czynna:
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży

ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
NIP 5542157870
konto: Bank Pocztowy SA o/Bydgoszcz 91 13201117 2033 9276 2000 0005

Biuro Rady Rodziców jest czynne:
poniedziałek: godz. 8.00-15.45
wtorek: godz. 8.00-17.00
środa: godz. 8.00-15.45
czwartek: godz. 8.00-15.45
piatek: godz. 8.00-15.45

Telefony:

tel. centrala: 52 321 00 81, 52 321 15 02, 52 333 91 71, 52 333 80 34
fax 52 321 16 42
sekretariat: 52 321 15 21, 52 321 15 87
Stanica Wodna "Kopernik": 52 371 26 56

telefony wewnętrzne:

Dział Animacji Kulturalnej:
Luiza Kubowicz-Dorosz - kierownik działu: 339,
pozostałe telefony: 333, 352, 353, 323,

Dział Edukacyjny:
Małgorzata Wojciechowska - kierownik działu: 328,
pracownia języka angielskiego: 341, 347
pracownia języka niemieckiego: 355,
pracownia języka polskiego: 338,305,
pracownia komputerowa: 328,

Dział Artystyczny:
Wiesława Pilewska - kierownik działu: 338,
pracownia rytmiki: 345,
pracownia tańca: 351,
pracownia instrumentalna: 356, 357,
pracownia wokalna: 319, 320,
sala baletowa: 335,

Dział Sztuki:
Janina Lasota - kierownik działu: 338,
pracownia plastyczna: 329,
pracownia teatralna: 317,
pracownia fotograficzna: 317,
pracownia programów TV: 363,
Dziecięca Akademia Sztuki: 314,

Dział Sportu i Rekreacji:
Wiesław Rakowski - kierownik działu: 326,
trenerzy: 326,
ratownicy: 343,
pracownia pływania: 362,

Akustycy: 358, 332, akustycypm@gmail.com

Inne:
Księgowość: 321, 342,
Kierownik administracyjny: 348,
Recepcja: 313,
Kasa: 302,
Kadry: 325
Organizacja półkolonii: 359.

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 23-06-2017