Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Poczta do sekretariatu Pałacu Młodzieży

Nadawca
Twój e-mail
Treść
   

Kierownictwo placówki:

Joanna Busz - Dyrektor Pałacu Młodzieży
Jolanta Kraszkiewicz
- Zastępca dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych
Magdalena Bereda - Zastępca dyrektora d/s pedagogicznych

Adres:

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl

Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
NIP 554-18-62-922
REGON 000223361

Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży

Informujemy, że na czas prac termomodernizacyjnych
Biuro Rady Rodziców Pałacu Młodzieży jest przeniesione do Gimnazjum nr 16,
ul. Bohaterów Kragujewca 2, pokój nr 7
i będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.


Przypominamy również, że płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
Bank Pocztowy SA I o/Bydgoszcz 91 13201117 2033 9276 2000 0005
radarodzicow@palac.bydgoszcz.pl
NIP 5542157870

Telefony:

tel. centrala: 52 321 00 81, 52 321 15 02, 52 333 91 71, 52 333 80 34
fax 52 321 16 42
sekretariat: 52 321 15 21, 52 321 15 87
Stanica Wodna "Kopernik"

Dział Animacji Kulturalnej:
tel. 52 371 26 56
Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2
Luiza Kubowicz-Dorosz - kierownik działu.

Dział Edukacyjny:
Małgorzata Wojciechowska - kierownik działu: 328,
pracownia języka angielskiego: 341, 347
pracownia języka niemieckiego: 355,
pracownia języka polskiego: 338,305,
pracownia komputerowa: 328,

Dział Artystyczny:
Wiesława Pilewska - kierownik działu: 338,
pracownia rytmiki: 345,
pracownia tańca: 351,
pracownia instrumentalna: 356, 357,
pracownia wokalna: 319, 320,
sala baletowa: 335,

Dział Sztuki:
Janina Lasota - kierownik działu: 338,
pracownia plastyczna: 329,
pracownia teatralna: 317,
pracownia fotograficzna: 317,
pracownia programów TV: 363,
Dziecięca Akademia Sztuki: 314,

Dział Sportu i Rekreacji:
Wiesław Rakowski - kierownik działu: 326,
trenerzy: 326,
ratownicy: 343,
pracownia pływania: 362,

Akustycy: 358, 332, akustycypm@gmail.com

Inne:
Księgowość: 321, 342,
Kierownik administracyjny: 348,
Recepcja: 313,
Kasa: 302,
Kadry: 325
Organizacja półkolonii: 359.

 

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 10-01-2018