Kontakt

Kierownictwo placówki:

Magdalena Bereda - dyrektor Pałacu Młodzieży
Renata Danielewicz - zastępca dyrektora d/s pedagogicznych
Jolanta Kraszkiewicz
 - zastępca dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych

Adres:

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
tel. centrala 52 321 00 81
tel. sekretariat 52 321 15 21, 52 321 15 87, 695 204 101
fax 52 321 16 42
e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl

Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
NIP 554-18-62-922
REGON 000223361

Sekretariat Pałacu Młodzieży
czynny w godz. 8.00-19.00

Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży

Biuro Rady Rodziców jest czynne:

poniedziałek  7.45-15.45
wtorek 7.45-17.45
środa - czwartek  7.45-15.45
piątek  7.45-13.45 
Pracownik Biura Rady Rodziców Anna Tymkowska-Sowińska

Przypominamy również, że płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
uwaga, zmiana konta bankowego na: Santander Bank Polska SA 54 1090 1072 0000 0001 4486 4574
radarodzicow@palac.bydgoszcz.pl

 

Dział Sportu i Rekreacji

 
Rakowski Wiesław - kierownik działu w.rakowski@palac.bydgoszcz.pl
Białkowska Joanna j.bialkowska@palac.bydgoszcz.pl
Czarnecki Piotr p.czarnecki@palac.bydgoszcz.pl
Gąsior Rafał r.gasior@palac.bydgoszcz.pl
Gill Daniel d.gill@palac.bydgoszcz.pl
Gutkowski Rafał r.gutkowski@palac.bydgoszcz.pl
Hetzig Agnieszka a.hetzig@palac.bydgoszcz.pl
Janowski Jacek j.janowski@palac.bydgoszcz.pl
Kowalski Rafał r.kowalski@palac.bydgoszcz.pl
Kapeliński Szymon s.kapelinski@palac.bydgoszcz.pl
Kromrych Maciej m.kromrych@palac.bydgoszcz.pl
Maciąg Sławomir s.maciag@palac.bydgoszcz.pl
Maćkowiak Małgorzata malgorzata.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl
Malinowska Agnieszka a.malinowska@palac.bydgoszcz.pl
Nowaczyk Wiesław w.nowaczyk@palac.bydgoszcz.pl
Pilewski Robert r.pilewski@palac.bydgoszcz.pl
Posłuszny Sławomir s.posluszny@palac.bydgoszcz.pl
Szymielewicz Bogdan b.szymielewicz@palac.bydgoszcz.pl
Wypych Filip
f.wypych@palac.bydgoszcz.pl
   

Dział Artystyczny

 
Robaszkiewicz Robert - kierownik działu r.robaszkiewicz@palac.bydgoszcz.pl
Andrysiak Emilia e.andrysiak@palac.bydgoszcz.pl
Bebenow Anna a.bebenow@palac.bydgoszcz.pl
Czapiewski Wojciech w.czapiewski@palac.bydgoszcz.pl
Dąbrowski Piotr p.dabrowski@palac.bydgoszcz.pl
Grabowski Marcin m.grabowski@palac.bydgoszcz.pl
Makowski Dorian d.makowski@palac.bydgoszcz.pl
Marszałek Jakub j.marszalek@palac.bydgoszcz.pl
Marszałek Marek m.marszalek@palac.bydgoszcz.pl
Nawrocki Wiesław w.nawrocki@palac.bydgoszcz.pl
Pilewska Wiesława w.pilewska@palac.bydgoszcz.pl
Rewolińska Beata b.rewolinska@palac.bydgoszcz.pl
Rożankowska Enia e.rozankowska@palac.bydgoszcz.pl
Szubarga Iwona i.szubarga@palac.bydgoszcz.pl
Szymanowski Karol k.szymanowski@palac.bydgoszcz.pl
   

Dział Sztuki

 
Lasota Janina - kierowniczka działu j.lasota@palac.bydgoszcz.pl
Baczyńska-Serocka Anna a.baczynska-serocka@palac.bydgoszcz.pl
Haraś Greta g.haras@palac.bydgoszcz.pl
Karcz Tomasz t.karcz@palac.bydgoszcz.pl
Kohnke Weronika w.kohnke@palac.bydgoszcz.pl
Kosińska Dominika dominika@palac.bydgoszcz.pl
Krakowska Romana r.krakowska@palac.bydgoszcz.pl
Lewińska Aleksandra a.lewinska@palac.bydgoszcz.pl
Małachowski Jacek j.malachowski@palac.bydgoszcz.pl
Marecki Mariusz m.marecki@palac.bydgoszcz.pl
Mordyl-Charczyńska Anna a.mordyl-charczynska@palac.bydgoszcz.pl
Pabijan Jarosław j.pabijan@palac.bydgoszcz.pl
Szymielewicz Marta m.szymielewicz@palac.bydgoszcz.pl
Wanko-Jastrowska Ewa e.wanko-jastrowska@palac.bydgoszcz.pl
Zaczek Zofia z.zaczek@palac.bydgoszcz.pl
   

Dział Edukacyjny

 
Dorota Tomaszewska - kierowniczka działu d.tomaszewska@palac.bydgoszcz.pl
Bielińska Joanna j.bielinska@palac.bydgoszcz.pl
Brzykcy-Tomaszewska Agnieszka a.brzykcy-tomaszewska@palac.bydgoszcz.pl
Bukowska Anna a.bukowska@palac.bydgoszcz.pl
Dobosz Robert r.dobosz@palac.bydgoszcz.pl
Dziadko Natalia natalia.dziadko@palac.bydgoszcz.pl
Dąbrowski Mateusz m.dabrowski@palac.bydgoszcz.pl
Golz Anna       a.golz@palac.bydgoszcz.pl
Izajasz Tomasz t.izajasz@palac.bydgoszcz.pl
Kosiło Grzegorz g.kosilo@palac.bydgoszcz.pl
Kutowska Danuta d.kutowska@palac.bydgoszcz.pl
Maciąg Marta m.maciag@palac.bydgoszcz.pl
Pogiel-Kantorska Agnieszka a.pogiel-kantorska@palac.bydgoszcz.pl
Stanecka Agata a.stanecka@palac.bydgoszcz.pl
Stopel Michał michalstopel@palac.bydgoszcz.pl
Szulc Magdalena m.szulc@palac.bydgoszcz.pl
Świerczyńska Bogumiła b.swierczynska@palac.bydgoszcz.pl
Wilińska Elżbieta e.wilinska@palac.bydgoszcz.pl
Wrembel Artur a.wrembel@palac.bydgoszcz.pl
Wolff Krzysztof k.wolff@palac.bydgoszcz.pl
   

Dział Animacji Kulturalnej

 
Luiza Kubowicz-Dorosz - kierowniczka działu l.kubowicz-dorosz@palac.bydgoszcz.pl,
Andrysiak Emilia e.andrysiak@palac.bydgoszcz.pl
Białkowska Joanna j.bialkowska@palac.bydgoszcz.pl
Bujak Krystyna k.bujak@palac.bydgoszcz.pl
Charczuk Katarzyna charczuk@palac.bydgoszcz.pl
Cywińska-Gacka Patrycja p.cywinska-gacka@palac.bydgoszcz.pl
Górzyńska Agnieszka a.gorzynska@palac.bydgoszcz.pl
Jagła Krzysztofa k.jagla@palac.bydgoszcz.pl
Maćkowiak Małgorzata malgorzata.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl
Rosa Anna annarosa@palac.bydgoszcz.pl
Tomaszewska Dorota d.tomaszewska@palac.bydgoszcz.pl
Wierski Dominik dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl
Więckowska Agnieszka a.wieckowska@palac.bydgoszcz.pl