Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


Ceny karnetów na drugi semestr 2016/2017

 • poniedziałek: godz. 20.45 - karnet normalny 152 zł, ulgowy 95 zł
 • wtorek: godz. 20.45 - karnet normalny 160 zł, ulgowy 100 zł
 • środa: godz. 20.45 - karnet normalny 168 zł, ulgowy 105 zł
 • czwartek: godz. 20.00, 20.45 - karnet normalny 168 zł, ulgowy 105 zł
 • piątek: godz. 20.00, 20.45 - karnet normalny 176 zł, ulgowy 110 zł
 • sobota: godz. 8.00, 15.00, 16.00, 16.45 - karnet normalny 144 zł, ulgowy 90 zł

W niedziele basen jest nieczynny.

Istnieje możliwość wykupienia karnetu na dowolny okres czasu.

Dzień tygodnia
Godzina
Tory zarezerwowane- wykupione karnety
Tory wolne - dostepne
 
poniedziałek 19.00 3 3  
poniedziałek 20.00 5 1  
poniedziałek
20.45
2
4
 
wtorek 20.00 6 -  
wtorek
20.45
3
3
 
środa 20.00 3 3  
środa
20.45
2
4
 
czwartek
20.00
6
-
 
czwartek
20.45
-
6
 
piątek
20.00
-
6
 
piątek
20.45
-
6
 
sobota
8.00
3
3
 
sobota 14.00 5 1  
sobota
15.00
5
1
 
sobota
16.00
3
3
 
sobota
16.45
-
6
 


Ceny biletów:

   

Rodzaj biletu Cena Cena dla posiadacza Bydgoskiej Karty Rodzinnej
normalny 9.00 zł 4,50 zł
ulgowy 6.00 zł 3,00 zł
normalny w karnecie 8.00 zł 4,00 zł
ulgowy w karnecie 5.00 zł 2,50 zł
posiadacz Bydgoskiej Karty Seniora 4,50 zł  
dla osoby z lekkim
stopniem niepełnosprawności
4.00 zł 2,00 zł
dla osoby z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności
3,00 zł 1,50 zł
dla osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
2,00 zł 1,00 zł

Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom posiadającym legitymację.


Zasady stosowania ulg dla osób niepełnosprawnych w odpłatności za korzystanie z basenu.

Zwolnienie z odpłatności:
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub osoby traktowanej na równi z nią na podstawie odrębnych przepisów, która zostanie wskazana przez wyżej określoną osobę niepełnosprawną po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osoby niepełnosprawnej.
 2. Opiekun dzieci lub młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia.

Wymagane dokumenty:
1. Wskazanie opiekuna przez osobę niepełnosprawną po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osoby niepełnosprawnej.

Cena biletu: 2,00 zł:
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Dzieci i młodzieży będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia.

Wymagane dokumenty:

 1. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znaczym.
  lub
 2. Wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:
  - Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
  - Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
  - Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub
  -  Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o  niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży).

Cena biletu: 3,00 zł:
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 1. Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.
  Lub
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej:

- Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, lub
- Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
- Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Cena biletu: 4,00 zł:  
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim oraz osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 1. Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej w stopniu lekkim, lub
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej:
  - Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do III grupy inwalidów, lub
  - Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, lub
  - Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PRACOWNIA PŁYWANIA

W  Pracowni Pływania w godzinach dopołudniowych (od 7.15 do 16.00) prowadzone są zajęcia z nauki  i doskonalenia pływania dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Biorą w nich udział całe klasy.
Od lat nasza placówka realizuje program obligatoryjnej nauki pływania dla wszystkich uczniów klas trzecich w mieście Bydgoszcz.

W godzinach popołudniowych (od godz. 16.00) nasza pracownia proponuje kilka form zajęć: nauka pływania, doskonalenie techniki pływania, zajęcia fakultatywne dla kandydatów na AWF, zajęcia z Ratownictwa Wodnego, pływanie korekcyjne.

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 26-01-2017