Nabór na rok szkolny 2019/2020

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony


W związku z termomodernizacją Pałacu Młodzieży basen
jest nieczynny do odwołania.


Zasady stosowania ulg dla osób niepełnosprawnych w odpłatności za korzystanie z basenu.

Zwolnienie z odpłatności:
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub osoby traktowanej na równi z nią na podstawie odrębnych przepisów, która zostanie wskazana przez wyżej określoną osobę niepełnosprawną po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osoby niepełnosprawnej.
 2. Opiekun dzieci lub młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia.

Wymagane dokumenty:
1. Wskazanie opiekuna przez osobę niepełnosprawną po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osoby niepełnosprawnej.

Cena biletu: 2,00 zł:
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Dzieci i młodzieży będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia.

Wymagane dokumenty:

 1. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znaczym.
  lub
 2. Wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:
  - Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
  - Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub
  - Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub
  -  Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o  niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży).

Cena biletu: 3,00 zł:
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 1. Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.
  Lub
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej:

- Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, lub
- Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy
- Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Cena biletu: 4,00 zł:  
Osoby uprawnione do ulg:

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim oraz osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 1. Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej w stopniu lekkim, lub
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej:
  - Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do III grupy inwalidów, lub
  - Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, lub
  - Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PRACOWNIA PŁYWANIA

W  Pracowni Pływania w godzinach dopołudniowych (od 7.15 do 16.00) prowadzone są zajęcia z nauki  i doskonalenia pływania dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Biorą w nich udział całe klasy.
Od lat nasza placówka realizuje program obligatoryjnej nauki pływania dla wszystkich uczniów klas trzecich w mieście Bydgoszcz.

W godzinach popołudniowych (od godz. 16.00) nasza pracownia proponuje kilka form zajęć: nauka pływania, doskonalenie techniki pływania, zajęcia fakultatywne dla kandydatów na AWF, zajęcia z Ratownictwa Wodnego, pływanie korekcyjne.

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 14-06-2018