wstecz

Moja Gościnna Bydgoszcz

 

KONKURS PLASTYCZNY MOJA GOŚCINNA BYDGOSZCZ
SKIEROWANY DO ZAMIESZKAŁYCH W BYDGOSZCZY DZIECI CUDZOZIEMCÓW – UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KONKURS ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY.
„Najcudowniejsze miasto to miasto, w którym człowiek czuje się szczęśliwy”.
Serdecznie zapraszamy dzieci pochodzące z innych krajów, mieszkające w Bydgoszczy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym Moja Gościnna Bydgoszcz.
Celem konkursu jest pokazanie Grodu nad Brdą oczami dzieci cudzoziemców i gościnności w kontekście naszego miasta. „Jaka jest Twoja Bydgoszcz?” „Na czym polega Jej gościnność?” „Co cię w Niej zachwyca?”, „Jakie jest Twoje ulubione miejsce?” To tylko niektóre z pytań, na które można poszukać odpowiedzi przed rozpoczęciem prac plastycznych.
Czekamy na wyjątkowe przedstawienie nie tylko zabytków, atrakcji turystycznych oraz symboli naszego miasta, lecz także urokliwych miejsc, tych może jeszcze nieodkrytych.

THE ART COMPETITION ‘MY HOSPITABLE BYDGOSZCZ’
ADDRESSED TO FOREIGN CHILDREN - PRIMARY SCHOOL STUDENTS LIVING IN BYDGOSZCZ
THE HONORARY PATRONAGE OF THE COMPETITION UNDERTAKEN BY RAFAŁ BRUSKI, THE MAYOR OF BYDGOSZCZ.

‘The most wonderful city, is the city where you feel happy.’

We would like to invite children from other countries who live in Bydgoszcz to take part in an art competition entitled ‘My Hospitable Bydgoszcz’.

The aim of the competition is to show the City on the Brda River through the eyes of foreign children, and hospitality in the context of our city. ‘What is your Bydgoszcz like?’ ‘What is its hospitality?’ ‘What delights you about It?’, ‘What is your favourite place?’ These are just some of the questions you can look for answers before starting your artworks.

We look forward to a unique representation not only of the monuments, tourist attractions and symbols of our city, but also charming places, those perhaps still undiscovered.

КОНКУРС "МІЙ ГОСТИННИЙ БИДГОЩ"
ДЛЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У БИДГОЩІ – УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ
КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ ПІД ПАТРОНАТОМ МЕРА МІСТА БИДГОЩ.
"Найдивовижніше місто - це місто, де людина почувається щасливою".
Запрошуємо дітей з інших країн, які проживають у Бидгощі, взяти участь у художньому конкурсі під назвою "Мій гостинний Бидгощ".
Метою конкурсу є показати місто розташоване на річці Брда очима дітей іноземців а також  показати гостинність у контексті нашого міста. «Яким містом для тебе є Бидгощ?»,  «У чому полягає його гостинність?», «Що тебе вражає у Бидгощі?», «Яке є твоє улюблене місце?» Це лише деякі з питань, на які ви можете постаратись знайти  відповідь ще перед початком вашої художньої  роботи.
Чекаємо на оригінальну презентацію не лише пам’яток архітектури, туристичних місць та символів нашого міста, але також чарівних закуточків, тих, які можливо ще не відкриті.

 

 

 

III edycja

„Najcudowniejsze miasto to miasto, w którym człowiek czuje się szczęśliwy”.

Serdecznie zapraszamy dzieci pochodzące z innych krajów, mieszkające w Bydgoszczy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym Moja Gościnna Bydgoszcz.
Celem konkursu jest pokazanie Grodu nad Brdą oczami dzieci cudzoziemców i gościnności w kontekście naszego miasta. „Jaka jest Twoja Bydgoszcz?” „Na czym polega Jej gościnność?” „Co cię w Niej zachwyca?”, „Jakie jest Twoje ulubione miejsce?” To tylko niektóre z pytań, na które można poszukać odpowiedzi przed rozpoczęciem prac plastycznych.
Czekamy na wyjątkowe przedstawienie nie tylko zabytków, atrakcji turystycznych oraz symboli naszego miasta, lecz także urokliwych miejsc, tych może jeszcze nieodkrytych.
Obowiązują trzy kategorie wiekowe:

  • I kategoria, klasy I-III
  • II kategoria, klasy IV-VI
  • III kategoria, klasy VII-VIII.

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (wykluczamy jednak plastelinę). Format pracy A3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

Na wykonane prace czekamy do dnia 12 kwietnia 2023 roku. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięskich prac przez Komisję Konkursową. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia.
Prace płasko zapakowane prosimy nadsyłać na adres:

Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz

z dopiskiem Moja Gościnna Bydgoszcz

lub złożyć w kopercie osobiście (portiernia Pałacu Młodzieży lub sekretariat, pok. 112, I piętro).
Werdykt zostanie ogłoszony na stronie Pałacu Młodzieży i na profilu placówki na Facebooku w dniu 19 kwietnia 2023 r., w Dniu Urodzin Miasta. Laureatom przyznamy nagrody oraz dyplomy podpisane przez Prezydenta Miasta. Wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie i Facebooku Pałacu Młodzieży.
Planujemy także zorganizowanie wystawy w Pałacu Młodzieży oraz w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Kontakt Anna Rosa annarosa@palac.bydgoszcz.pl

 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu plastycznego „Moja Gościnna Bydgoszcz”,

odbywającego się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Bydgoszczy.
W Dniu Urodzin Miasta z ogromną przyjemnością ogłaszamy w wyniki konkursu plastycznego, skierowanego do dzieci cudzoziemców zamieszkałych w Bydgoszczy, uczących się w szkołach podstawowych. Dziękujemy Wam za udział w konkursie i wykonanie prac, przedstawiających nasze otwarte dla każdego miasto. Cieszy nas fakt, iż w nagrodzonych pracach drugiej edycji pojawia się element figuralny, który wskazuje na związki z rodziną, przyjaciółmi. Miastu nadane zostały walory ożywione. Przedstawiłyście nie tylko architekturę i pejzaże kojarzące się z Bydgoszczą, ale również ich mieszkańców, skupiając się na technice malarskiej. Doceniając Wasze indywidualne spojrzenie na Bydgoszcz, serdecznie gratulujemy!
Protokół Komisji Konkursowej
Komisja w składzie:
Katarzyna Charczuk
Tomasz Karcz

po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienie:

 

I miejsce ex aequo:
Sofiia Kravets ze Szkoły Podstawowej nr 37, kl. III
Alisa Krasko ze Szkoły Podstawowej nr 13, kl. III

II miejsce
Dana Hiltova ze Szkoły Podstawowej nr 45, kl. V

III miejsce
Jana Piechota ze Szkoły Podstawowej nr 25, kl. III

Wyróżnienie:
Anastasiia Słobodeniuk ze Szkoły Podstawowej nr 32, kl. II

W sprawie odbioru nagród i dyplomów, podpisanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy wkrótce skontaktujemy się z nagrodzonymi i wyróżnionymi uczestnikami drogą mailową.

Wystawa prac z pierwszej oraz drugiej edycji konkursu zostanie zorganizowana w Pałacu Młodzieży w terminie późniejszym.

 

Alisa Krasko
Sofiia Kravets
Dana Hiltova
Jana Piechota
Anastasiia Słobodeniuk