wstecz

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych dla programu

ZDOLNY UCZEŃ NA UCZELNI

 

Formularz zgłoszeniowy

W ramach programu ZDOLNI ZNAD BRDY  Pałac Młodzieży zaprasza i przyjmuje  zgłoszenia na 15 godzinne warsztaty realizowane w ramach  Grantu „Zdolny uczeń na uczelni” skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty odbędą się w następujących modułach tematycznych:

 1. „Doświadczenia i analizy chemiczne”. Miejsce realizacji zajęć: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadząca: dr inż. Małgorzata Sutkowy ⇒
 2. „Sensoryka i aktoryka w pojazdach samochodowych. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska. Prowadzący: dr inż. Michał Liss ⇒
 3. „Aspekty techniczne inżynierii biomedycznej. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska. Prowadzący: dr inż. Sandra Śmigiel, mgr Marek Andryszczyk ⇒
 4. „Zaawansowane metody projektowania i wytwarzania nowych produktów. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska. Prowadzący: dr inż. Artur Kościuszko ⇒

Zgłoszenia do 10 listopada 2022 r. należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela). Ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Grupa może liczyć tylko 15 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Zadanie laboratorium na temat: „Doświadczenia i analizy chemiczne”

Prowadzący zajęcia: dr inż. Małgorzata Sutkowy
Zgłoszenia do 10 listopada. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy:
Laboratorium 1 – 25.11.2022 r. (piątek), godz. 16-19
Laboratorium 2 – 02.12.2022 r. (piątek), godz. 16-19
Laboratorium 3 – 09.12.2022 r. (piątek), godz. 16.30-19.30
Laboratorium 4 – 12.12.2022 r. (poniedziałek), godz. 16-19
Laboratorium 5 – 16.12.2022 r. (piątek), godz. 16-19

Laboratorium 1
 pt.: „Wykrywanie wybranych anionów w roztworach prostych”- chemiczna analiza jakościowa
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z jednym z zagadnień z chemii analitycznej realizowanym na trzech kierunkach studiów Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, jakim jest analiza chemiczna jakościowa.
Zadaniem zespołu będzie przeprowadzenie analizy jakościowej siedmiu roztworów prostych, tj. zawierających jedną sól pod kątem wskazanych anionów. Uczniowie na podstawie wykonanych reakcji chemicznych ustalą do której grupy analitycznej należy analizowany anion. Następnie wykonają reakcje charakterystyczne pozwalające na rozróżnienie anionów w obrębie danej grupy analitycznej. W otrzymanych kartach pracy wskażą, jaki aniony wykryli w analizowanych roztworach oraz które reakcje charakterystyczne musieli przeprowadzili w celu zidentyfikowania danych anionu.

Laboratorium 2
 pt.: „Sporządzanie i mianowanie roztworu NaOH” – chemiczna analiza ilościowa
Ćwiczenia te są kontynuacją zagadnień dotyczących chemii analitycznej. Wcześniejsze zajęcia pozwoliły uczniom udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie anion zawiera analizowany roztwór? To spotkanie natomiast, pozwoli określić, zawartość danego składnika w badanej próbie.
Zadaniem zespołu będzie sporządzenie roztworu wodorotlenku sodu (NaOH) o stężeniu 0,1 mol/l. Uczniowie przy zastosowaniu analizy miareczkowej, jako metody ilościowego oznaczania substancji, przeprowadzą mianowanie (dokładne oznaczenie stężenia) przygotowanego przez siebie roztworu NaOH za pomocą kwasu szczawiowego.  Na zajęciach uczniowie będą wykorzystywali zarówno klasyczne biurety szklane, jak również bardzo precyzyjne biurety cyfrowe. 

Laboratorium 3
pt.: „Pomiar widma absorpcji KMnO4 oraz spektrofotometryczne oznaczanie stężenia roztworu”  – kolorymetria
Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i zasadą działania spektrofotometru UV-VIS. Wykonywane przez uczniów pomiary spektrofotometryczne posłużą do: wyznaczenia widma absorpcji badanej substancji, wykonania krzywej wzorcowej oraz wyznaczenia stężenia substancji na podstawie wykreślonej krzywej A = f(c).

Laboratorium 4
pt.: „Oznaczanie twardości ogólnej wody metodą wersenianową”- oznaczanie zawartości wapnia i magnezu w wodzie
Celem ćwiczenia jest oznaczanie twardości wody, spowodowanej przez rozpuszczone w niej sole, głównie wapnia i magnezu. Uczniowie dokonają ocenę twardości próbki wody, którą sami przyniosą (np. z domu, ze szkoły) na zajecia. Otrzymane w doświadczeniu wartości twardości wody przeliczą na stopień niemiecki [°n], następnie porównają ze skalą twardości wody i odczytają twardość badanej wody (stopień twardości wody).

Laboratorium  5
 pt.: „Jak z aluminiowej puszki otrzymać kryształ ałunu?” - recykling chemiczny
Celem zajęć jest zachęcenie młodzieży do zainteresowania się i zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Uczniowie zapoznają się z problemem odzysku surowców z odpadów na drodze recyklingu chemicznego. Przeprowadzą doświadczenie, polegające na przetworzeniu odpadowej puszki w kryształ ałunu glinowo-potasowego. Kryształ ten naturalnie występuje jako minerał. Jest od wielu lat znany i szeroko stosowany w medycynie i kosmetyce.

 

 

„Sensoryka i aktoryka w pojazdach samochodowych”

Prowadzący: dr inż. Michał Liss
Zgłoszenia do 10 listopada. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

L.p.

Data

Godz. rozpoczęcia zajęć

Numer ćwiczenia dla podgrupy laboratoryjnej

1

19.11.2022 (3h)

od 13:00 do 15:15

1

2

26.11.2022 (3h)

od 10:00 do 12:15

2

3

03.12.2022 (3h)

od 13:00 do 15:15

3

4

10.12.2022 (3h)

od 13:00 do 15:15

4

5

17.12.2022 (3h)

od 10:00 do 12:15

5

Zajęcia odbywają się w sali laboratoryjnej HC003.

Tematy ćwiczeń:

 • Analiza sygnału napięciowego otwarcia wtryskiwaczy dla różnych parametrów roboczych układu wtryskowego Motronic ML 4.1.
 • Analiza kąta wyprzedzenia zapłonu dla różnych parametrów roboczych układu wtryskowego Motronic ML 4.1.
 • Analiza wydatku wtryskiwaczy od czasu impulsu sterującego i ciśnienia systemowego paliwa w układzie wtryskowym COMMON RAIL.
 • Badanie masowego przepływomierza z gorącą powłoką HFM-5 firmy Bosch – zestaw panelowy SENSORYKA.
 • Badanie układu wtryskowego D-Jetronic za pomocą testera diagnostycznego (kody usterek + wartości rzeczywiste).

 

 

Zaawansowane metody projektowania i wytwarzania nowych produktów

 

 1. Zgłoszenia do 10 listopada. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
  Recykling, czyli drugie życie plastiku (3h) dr inż. Artur Kościuszko – 24.11.2022 (16:45), Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. Prof. S. Kaliskego 7, Budynek H, sala H B004

Opis: Obecnie w przestrzeni medialnej krąży wiele informacji na temat plastiku, które podkreślają wyłącznie wady tej grupy materiałów. Uczestnicy warsztatów po zajęciach przedstawiających drogę od śmiecia do nowego produktu będą mogli samodzielnie ocenić, czy plastiki są tak straszne jak o nich się mówi i pisze.  

 1. Wirtualne spawanie (3h) mgr inż. Mateusz Rojewski – 01.12.2022 (16:45), Politechnika Bydgoska, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. Prof. S. Kaliskego 7, Budynek H, sala H B004

 

Opis: Wirtualna rzeczywistość często kojarzy się z grami komputerowymi, jednakże narzędzia informatyczne tego rodzaju znajdują także zastosowanie w zdobywaniu umiejętności spawania, czyli łączenia materiałów. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość samodzielnie i bezpiecznie przeprowadzić proces spawania w wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo, pozna specyfikę technologii łączenia materiałów  formie pokazu.

 1. Metodyka Design Thinking jako narzędzie rozwoju kreatywności (3h) dr inż. Piotr Szewczykowski – 08.12.2022 (16:45), Politechnika Bydgoska, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. Prof. S. Kaliskego 7, Budynek H, sala H B004

Opis: Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoją kreatywność i poznać metodykę Design Thinking stosowaną przez największe koncerny na świecie do projektowania nowych produktów i usług.

 1. Projektowanie nowych produktów z zastosowaniem narzędzi CAD i wytwarzanie modeli z zastosowaniem technologii druku 3D (3h) dr inż. Piotr Czyżewski – 15.12.2022 (16:45), Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. Prof. S. Kaliskego 7, Budynek H,  sala H B004

 

Opis: Obecnie inżynierowe i konstruktorzy w projektowaniu nie używają już kartki i ołówka tylko programy komputerowe, które pozwalają wykonać model wirtualny. Uczestnicy warsztatów w formie pokazu poznają drogę od pomysłu, przez projekt 3D, aż po wykonanie modelu przy zastosowaniu technologii druku 3D. 

 1. Obróbka skrawaniem, czyli rzeźbienie w metalu z zastosowaniem obrabiarek numerycznych oraz ocena geometrii produktów z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych (3h) mgr inż. Jarosław Jasik – 21.12.2022 (16:45), Wydział Inżynierii Mechanicznej, Al. Prof. S. Kaliskego 7, Budynek H, sala H B005

 

Opis: Od prototypu do produktu jeszcze długa droga. Zanim nowy produkt trafi na rynek należy wykonać narzędzie np. formę, w której będzie wytwarzany. Uczestnicy warsztatu wezmą udział w pokazie pracy obrabiarki numerycznej CNC. Ponadto, będą mieli okazję samodzielnie zaprogramować pracę maszyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach programu "Zdolni znad Brdy" Pałac Młodzieży zaprasza na warsztaty grantowe Rozwoju Zdolności skierowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Zafascynowała Cię technologia druku 3D? Chcesz wiedzieć więcej? Rozpocznij przygodę z nowoczesną technologią. Rozwiń swoje kompetencje konstruktorskie, spróbuj swoich sił w tworzeniu ciekawych modeli - weź udział w warsztatach.

1.

Trzeci wymiar edukacji. Jak zaprojektować i wydrukować model 3D? 
Zgłoszenia do 10 listopada

W ramach 60 godzin uczestnik warsztatów pozna budowę różnych drukarek 3D, narzędzia do projektowania oraz rodzaje bezpiecznych dla człowieka i środowiska materiałów, z których drukowane są cyfrowe modele. Ponadto zaprojektuje użyteczne, funkcjonalne modele wspierające człowieka w otaczającej go rzeczywistości, wydrukuje wybrane projekty i pozna narzędzia pomiarowe wspomagające pracę z drukiem 3D. Warsztaty odbywać się będą w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, parter, sala nr 2) w terminie od 17 listopada w każdy czwartek o godz. 15.30.
Zgłoszenia do 10 listopada 2022 r. należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela).
Ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Grupa może liczyć tylko 12 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

2.

Projektuj i wydrukuj w 3D. 
Zgłoszenia do 10 listopada

Warsztaty odbywać się będą na Politechnice Bydgoskiej (ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7) w terminie od 15 listopada w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00. 
Zgłoszenia do 10 listopada 2022 r.
 należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela).
Ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Grupa może liczyć tylko 15 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram zajęć:

 

Data realizacji zajęć

Dzień tygodnia

Godzina rozpoczęcia

Liczba godzin dydaktycznych

15.11.2022         

wtorek

godzina 16:00

4

17.11.2022

czwartek

godzina 16:00

4

22.11.2022

wtorek

godzina 16:00

4

24.11.2022

czwartek

godzina 16:00

4

29.11.2022

wtorek

godzina 16:00

4

01.12.2022

czwartek

godzina 16:00

4

06.12.2022

wtorek

godzina 16:00

4

08.12.2022

czwartek

godzina 16:00

4

13.12.2022

wtorek

godzina 16:00

4

15.12.2022

czwartek

godzina 16:00

4

20.12.2022

wtorek

godzina 16:00

4

22.12.2022

czwartek

godzina 16:00

4

10.01.2023

wtorek

godzina 16:00

4

12.01.2023

czwartek

godzina 16:00

4

17.01.2023

wtorek

godzina 16:00

4

 

Zadanie szczegółowe

Miejsce realizacji

Temat: Zapoznanie uczniów z technologią druku 3D
Zajęcia wykładowo-pokazowe. Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Zapoznanie uczniów z budową i zasadą działania różnych typów drukarek 3D.

Sala 305 budynek D, Kampus Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich,
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 305 budynek D, Kampus Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich,
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Temat: Zapoznanie uczniów z materiałami stosowanymi w technologii druku 3D
Zajęcia wykładowo-pokazowe. Omówienie materiałów stosowanych do wytwarzania wydruków 3D. Zapoznanie uczniów z różnicami pomiędzy najczęściej stosowanymi materiałami. Omówienie parametrów technologicznych dla różnych materiałów.

Temat: Wprowadzenie do rysunku technicznego
Zajęcia wykładowo-pokazowe. Omówienie podstawowych zasad rysunku technicznego.

Temat: Wprowadzenie do rysunku technicznego
Zajęcia warsztatowe. Uczniowie wykonują rysunki prostych brył w rzutowaniu prostokątnym i aksonometrycznym.

Temat: Wprowadzenie do modelowania 3D
Zajęcia wykładowo-pokazowe. Omówienie zagadnień dotyczących modelowania 3D. Omówienie podstawowych zasad dotyczących projektowania wydruków 3D.

Temat: Zapoznanie z projektowaniem wydruków 3D – część 1 – Paint 3D
Zajęcia warsztatowe na komputerach. Zapoznanie uczniów z programem Paint3D. Omówienie podstawowych funkcji programu. Ćwiczenia praktyczne.

Temat: Zapoznanie z projektowaniem wydruków 3D – część 2 – Paint 3D
Zajęcia warsztatowe na komputerach. Ćwiczenia praktyczne. Rysowanie przez uczniów prostych obiektów.

Temat: Zapoznanie z projektowaniem wydruków 3D – część 3 – FreeCad
Zajęcia warsztatowe na komputerach. Zapoznanie uczniów z programem FreeCad. Omówienie podstawowych funkcji programu. Omówienie szkicu. Omówienie funkcji wyciągnięcia, wycięcia, przeciąganie, obrót. Omówienie funkcji fazowanie, zaokrąglanie, otwór, lustro, szyk.

Temat: Zapoznanie z projektowaniem wydruków 3D – część 4 – FreeCad
Zajęcia warsztatowe na komputerach. Zapoznanie uczniów z programem FreeCad. Ćwiczenia praktyczne. Rysowanie przez uczniów obiektów zgodnie z instrukcją. Edycja przez uczniów obiektów.

Temat: Drukowanie 3D
Zajęcia warsztatowe na komputerach i drukarkach 3D.
Zapoznanie uczniów z zasadami przygotowania obiektów do drukowania 3D. Zapoznanie z programami do tworzenia plików gcode. Omówienie podstawowych funkcji programów i możliwości modyfikacji ustawień i ich wpływu na wydruk 3D.

Temat: Projektowanie własnych wydruków 3D – część pierwsza
Projektowanie przez uczniów własnych wydruków 3D pod nadzorem instruktora. Drukowanie obiektów zaprojektowanych przez uczniów.

Temat: Projektowanie własnych wydruków 3D – część druga
Projektowanie przez uczniów własnych wydruków 3D pod nadzorem instruktora. Drukowanie obiektów zaprojektowanych przez uczniów.

Temat: Projektowanie własnych wydruków 3D – część trzecia
Projektowanie przez uczniów własnych wydruków 3D pod nadzorem instruktora. Drukowanie obiektów zaprojektowanych przez uczniów.

Temat: Projektowanie własnych wydruków 3D –  część czwarta
Projektowanie przez uczniów własnych wydruków 3D pod nadzorem instruktora. Drukowanie obiektów zaprojektowanych przez uczniów.

Temat: Projektowanie własnych wydruków 3D –  część piąta
Projektowanie przez uczniów własnych wydruków 3D pod nadzorem instruktora. Drukowanie obiektów zaprojektowanych przez uczniów.

 

Formularz zgłoszeniowy.