wstecz

Ogarnięci? Diagnozy współczesności

Cykl „OGARNIĘCI”? Diagnozy współczesności, to propozycja spotkań dla młodych ludzi na tematy najbardziej aktualne, gorące, a dotyczące ich samych – współczesnej  młodzieży. Prowadzą je specjaliści różnych dziedzin-socjolog, psycholog, pedagog, ale także językoznawca, historyk - znawcy spraw współczesnych, badający zjawiska kulturowe i społeczne, dotyczące młodego pokolenia. Potrafią oni nie tylko ukazać syntetyczny obraz podejmowanych problemów, ale podjąć rozmowę z uczestnikami spotkania, którzy często, mimo słownych deklaracji radzenia sobie i ogarniania życia, naprawdę bywają zagubieni w rzeczywistości. Tematyka imprez bywa różna, nieraz stanowi punkt wyjścia do pogłębionej refleksji i debaty.  Przykładowe kwestie poruszane na zajęciach cyklu: Selfie - autoportret narcyzów czy obywateli wirtualnej wioski?, Młodzi gniewni czy wytresowani”? Możliwości i wyzwania młodzieży z pokolenia NEET. Najnowszy dialog  będzie poświęcony kwestii samotności: Rozmowy które budują. Podróż po ważnych tematach - Samotność tu i teraz, czyli jak patrzymy na samotność i relacje z drugim człowiekiem.

19.10.2021

Rozmowy które budują. Podróż po ważnych tematach - Samotność tu i teraz, czyli jak patrzymy na samotność i relacje z drugim człowiekiem.

  • Zdjęcie: aDSC02414.jpg
  • Zdjęcie: aDSC02408.jpg
  • Zdjęcie: aDSC02405.jpg
  • Zdjęcie: aDSC02410.jpg
  • Zdjęcie: aDSC02388.jpg

W ramach cyklu „OGARNIĘCI”? Diagnozy współczesności  19 X w Pałacu Młodzieży odbyło się kolejne spotkanie pozwalające przeprowadzić rozmowy na ważne, nurtujące młode osoby pytania. Zainteresowanie rozmową z psychologiem było bardzo duże, więc nie wszyscy mogli skorzystać w tym terminie. Na pewno spotkanie będzie  powtórzone, by dotrzeć z tym ważnym tematem do chętnych. Tym razem poruszana była problematyka samotności wśród młodzieży jako zjawiska szeroko dotykającego młode społeczeństwo, także w kontekście nowych okoliczności związanych z pandemią. Prowadząca „rozmowy, które budują” pani psycholog mgr Greta Haraś  zaprosiła uczestników zajęć w „ Podróż po ważnych tematach”, podejmując zagadnienie: Samotność tu i teraz, czyli jak patrzymy na samotność i relacje z drugim człowiekiem. W ramach wystąpienia przedstawiła rodzaje samotności- rzeczywistą i tę wśród ludzi. Mówiła o potrzebie bycia samotnym, o tym, że nie zawsze „sam” oznacza samotny, gdyż bywa samotność z wyboru. Skupiła się jednak na stanie, w którym osoba w sposób subiektywny, emocjonalny odczuwa izolację, ma poczucie odcięcia od innych. Często tak czują się ludzie, gdy zmienia się ich sytuacja życiowa, wówczas poczucie braku zaspokojenia ważnej potrzeby przynależności bywa krótkotrwałe. Jednak w wielkich aglomeracjach, przy obecnym  tempie i stylu życia relacje międzyludzkie są płytkie, interakcje powierzchowne, co prowadzi do przypadkowych kontaktów oraz rodzi stałe wyobcowanie. Zjawisko to zostało spotęgowane sytuacją pandemii, kiedy młodzież została odcięta od naturalnych więzi z rówieśnikami w nowych, niepokojących warunkach. Pani psycholog stwierdziła, że jeżeli człowiek czuje się samotny, to jest samotny. Właśnie rozmowa na temat wielu zjawisk prowadzących do poważnych stanów i chorób psychosomatycznych: chronicznego osamotnienia, poczucia zerwania więzi z ludźmi oraz narastania związanych z tym lęków, niskiej samooceny, ucieczki od drugiego człowieka we własny świat oraz unikanie kontaktów  służyła pokazaniu symptomów groźnych sytuacji. Słowem, młodzi ludzie dowiedzieli się z wykładu podbudowanego prezentacją: Co robić kiedy stan osamotnienia trwa zbyt długo? Czy samotność niesie jakąś wartość. Czy można czuć się samotnym wśród ludzi. Ważnym ostrzeżeniem było stwierdzenie pani psycholog, że nie wszystko samo mija, że  są sytuacje i stany, które wymagają pomocy drugiego człowieka, bo nigdy nie jesteśmy sami, zawsze można otrzymać pomoc specjalisty. Wystąpienia pani psycholog mgr Grety Haraś  zostało wzmocnione pokazem bardzo interesującego filmu, w ramach którego w sposób obrazowy omówione zostały zjawisko samotności, ale i potrzeby bycia we wspólnocie. Pokazano przyczyny, a nawet historyczną genezę konieczności życia z ludźmi. Podczas rozmowy zostały przybliżone i wyjaśnione młodym ludziom fundamentalne kwestie dotyczące bardzo złożonego problemu samotności, który diagnozowany i rozwiązywany musi być indywidualnie. Wybrzmiał  też mocny apel, żeby nie pozostawać samemu z tym problemem, ale szukać pomocy u dorosłych, pedagogów, specjalistów. Rozmowa z  uczestnikami spotkania miała raczej formę indywidualnych pytań po spotkaniu, ale na pewno młodzież zdobyła konkretne informacje na temat zagadnienia wyobcowania i izolacji wśród młodych osób i sposobów oraz  dróg  radzenia sobie z tym stanem.