wstecz

Konkurs recytatorsko-oratorski RecytatOrator

adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Bydgoszczy i regionu. Uczestnicy przygotowują dwuelementowe wystąpienie składające się z recytacji wybranego fragmentu prozy oraz przemówienia uzasadniającego jego wybór. Premią wynikającą z zasięgu i poziomu konkursu jest przyznanie laureatom I, II i III miejsca dodatkowych punktów za osiągnięcia artystyczne w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły średniej zgodnie z zarządzeniem kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Przedsięwzięcie sprzyja ćwiczeniu pamięci, popularyzacji wiedzy o świecie, przybliżaniu ważnych dzieł literatury polskiej i światowej, poszerza horyzonty i propaguje czytelnictwo.

123456