wstecz

Konkurs recytatorsko-oratorski RecytatOrator

adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Bydgoszczy i regionu. Uczestnicy przygotowują dwuelementowe wystąpienie składające się z recytacji wybranego fragmentu prozy oraz przemówienia uzasadniającego jego wybór. Premią wynikającą z zasięgu i poziomu konkursu jest przyznanie laureatom I, II i III miejsca dodatkowych punktów za osiągnięcia artystyczne w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły średniej zgodnie z zarządzeniem kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Przedsięwzięcie sprzyja ćwiczeniu pamięci, popularyzacji wiedzy o świecie, przybliżaniu ważnych dzieł literatury polskiej i światowej, poszerza horyzonty i propaguje czytelnictwo.

123456

edycja 2022

 

„Życie na huśtawce, czyli młodzi w dorosłym świecie“

3 grudnia 2022 r., godz. 10.00, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Pałac Młodzieży oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zapraszają do udziału w kolejnej edycji RecytatOratora – wyjątkowego konkursu dla miłośników literatury. Jego głównym celem jest promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Poza kanonem lektur istnieje wiele książek, do których chętnie sięgają młodzi czytelnicy, a zachęta ze strony rówieśników może być bardzo skuteczna w promowaniu dobrej literatury, stąd też zapraszamy do udziału w dwuelementowej formie prezentacji: uczestnicy przygotowują wystąpienie składające się z recytacji wybranego fragmentu prozy oraz przemówienia uzasadniającego jego wybór.

W tym roku tematem konkursu są przeżycia młodych ludzi wkraczających w dorosłość. Pierwsza miłość, przyjaźnie, szkoła, poznawanie świata, plany na przyszłość, ale też obawy związane z dojrzewaniem, zmaganie się z mniejszymi i większymi problemami, szukanie własnego miejsca – w literaturze adresowanej do młodych odbiorców znajdziemy wiele intersujących sposobów poruszania tych kwestii.

Prosimy o wybór fragmentów interesujących, ukazujących emocje, ale pozbawionych drastyczności. Teksty powinny pochodzić z polskiej lub światowej literatury młodzieżowej. Jeszcze przed lekturą prosimy uczestników o skonsultowanie trafności i adekwatności wybranego utworu z nauczycielem, by uniknąć ryzyka kontaktu z treściami nieodpowiednimi dla ucznia klas VII-VIII.

Wydarzenie zostało wyróżnione Bydgoskim Grantem Oświatowym.

Organizatorzy:
- Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Adresaci:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, nakielskiego i chełmińskiego.

Warunki uczestnictwa:

 1. - każdy uczestnik przygotowuje dwuelementową prezentację
 2. - przemówienie uzasadniające wybór recytowanego fragmentu – czas trwania do 2 min.
  - recytacja fragmentu prozy - czas trwania 2-3 min.
  1. - w dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment
  2. - kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami (1 uczestnik – 1 karta) należy przesłać do 25 listopada 2022 r. na adres dr. Dominka Wierskiego, koordynatora konkursu: dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl

  Kryteria oceny:
  Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu, a także konstrukcję i prezentację towarzyszącego recytacji przemówienia.

  Termin konkursu:
  Przesłuchania konkursowe odbędą się 5 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminowego czasu swoich prezentacji i  zasad bezpieczeństwa dostępnych na stronie internetowej Pałacu Młodzieży (palac.bydgoszcz.pl).

  karta zgłoszenia