wstecz

Konkurs Recytatorski

to jedna z najbardziej popularnych artystycznych propozycji Pałacu Młodzieży skierowanych do młodych recytatorów z naszego miasta i powiatu. Impreza posiada długoletnią tradycję – od 1996 rokuupowszechnia kulturę słowa wśród środowisk szkolnych, rozwija umiejętności i warsztat recytatorski dzieci i młodzieży oraz daje możliwość zaprezentowania swojego talentu recytatorskiego na scenie poza szkołą. Zaproszenie do udziału w naszym „święcie poezji” przyjmują reprezentanci większości szkół podstawowych Bydgoszczy i okolic.

Każdego roku proponujemy inny temat przewodni Konkursu. Dzięki temu mobilizujemy do poszukiwań tekstów mniej znanych i różnorodnych, a w naszych spotkaniach pojawiają się nowe utwory. Ze względu na dużą liczbę uczestników, konkurs organizujemy dwuetapowo – uczestników wytypowanych przez jury w eliminacjach, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu (II etap przesłuchań), podczas którego wybieramy najlepszych recytatorów konkursu.
W ramach „święta recytacji” wychodzimy z ofertą dodatkowych imprez. Organizowaliśmy konkursy na monodram, etiudę teatralną, na tekst literacki – bajkę i list do poety, konkursy wiedzy o życiu i twórczości poetów, czy konkursy plastyczne inspirowane poezją. Od 2014 roku elementem składowym projektu jest Konkurs Poezji Śpiewanej.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia jest Koncert Galowy w wykonaniu finalistów konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej, realizowany w formie widowiska artystycznegow sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.W koncercie, na który zaproszeni są mieszkańcy naszego miasta, uczestniczą także dziecięce zespoły taneczne z naszej placówki. Z wyróżnionych prezentacji powstaje poetycka opowieść przeplatana barwnymi układami tanecznymi. Całość dopełniają prezentacje multimedialne i gra świateł. Scenografia, obraz, muzyka, taniec, wśród których prezentują się młodzi wykonawcy – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat i każdego roku dostarcza widzom wielu wzruszeń i emocji, wynikających z piękna poezji i płynącej z niej refleksji. Spotkanie kończy odczytanie werdyktu jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom.

Od roku 2000 koordynatorem konkursu jest Dorota Tomaszewska.

123456