wstecz

Sekcja saksofonów Big Bandu (od 14 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Marek Marszałek

Zajęcia skierowane są do uczestników i członków Jazz Big Band ’75, grających na saksofonach. Podczas zajęć doskonali się poziom wykonawczy repertuaru wykonywanego przez Big Band. Celem jest poprawa intonacji, równości grania i nauka swingowania. Uczestnicy zapoznają się bardziej szczegółowo z wykonywanym repertuarem. Oprócz tego poznają sposoby artykulacji typowej dla muzyki jazzowej i bigbandowej. Uczą się także swoich partii solowych i zapoznają się z podstawowymi zasadami improwizacji jazzowej (skale, pentatoniki).

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności gry w zespole i w sekcji saksofonów, która jest częścią składową tego zespołu. Zajęcia są prowadzone w trzy- lub czteroosobowych grupach i odbywają się raz w tygodniu.