wstecz

Zespół Taneczny „DOMINUTKI I” - grupa średniozaawansowana (7-10 lat)

nauczyciel: Enia Rożankowska

Zespół działający od wielu lat w Pałacu Młodzieży skupia dziewczęta w wieku 7-9 lat. Zajęcia oparte są na elementach różnych technik tanecznych, m.in. tańcu klasycznym, współczesnym i jazzowym – dostosowanych do wieku uczestniczek. Kształcą prawidłową postawę, sprawność ruchową i umiejętność ładnego poruszania się przy muzyce. Wyrabiają poczucie rytmu, uwrażliwiają na muzykę, która jest bardzo starannie dobrana do tematu i celów każdego spotkania. Kształcą skoczność, gibkość i koordynację ruchową. Poprzez wykorzystanie różnorodnych rekwizytów do tanecznych zadań uczestniczki grupy rozwijają wyobraźnię twórczą oraz umiejętność improwizacji ruchowej. Ważnym elementem zajęć są tańce integracyjne, zabawy taneczne oparte na melodiach i elementach tańców ludowych oraz etiudy ruchowe opracowane do muzyki folkowej.

Uczestniczki zajęć opanowują układy taneczne: etiudy ruchowe będące tanecznymi opowiadaniami, dobranymi tematycznie i ruchowo do ich wieku. Przez taką taneczną zabawę kształcą pamięć ruchową, umiejętność współdziałania w zespole, współpracy z rówieśnikami oraz umiejętność rozplanowania ruchu na scenie. Rozwijają dyscyplinę wykonawczą przygotowując się do prezentacji scenicznej zarówno podczas występów dla rodziców i najbliższych, jak i koncertów oraz konkursów tanecznych. Zespół wielokrotnie reprezentował Pałac Młodzieży podczas ogólnopolskich konkursów i festiwali zdobywając nagrody i wyróżnienia. Każdego roku prezentuje taneczny repertuar podczas Koncercie-Gali z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Pałacu Młodzieży.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy.

Prowadząca: Enia Rożankowska