wstecz

Zespół Tańca Współczesnego „DMT Juniors” - grupa zaawansowana (10-14 lat)

nauczyciel: Enia Rożankowska

Do działającego od lat zespołu należą uzdolnione tanecznie dziewczęta w wieku 10-14 lat. Rozwijają taneczne umiejętności w oparciu o elementy różnych technik tanecznych, m.in. tańca klasycznego, jazzowego. Wiodącą jednak techniką jest taniec współczesny. Podczas zajęć uczestniczki kształcą estetykę ruchu, prawidłową postawę, sprawność ruchową; wyrabiają poczucie rytmu i wrażliwość na muzykę. Kształcą skoczność, gibkość i koordynację ruchową. Poprzez szereg tanecznych zadań uczestniczki grupy rozwijają wyobraźnię twórczą oraz umiejętność improwizacji ruchowej. Ważną częścią zajęć jest "contact improvisation" dająca możliwość rozwijania współpracy, współdziałania, wyrażania emocji ruchem, a tym samym integracji i lepszego rozumienia się wszystkich tancerek zespołu; tworzenia atmosfery „tanecznej rodziny”. Dziewczęta przygotowując corocznie taneczny repertuar opanowują etiudy taneczne i choreografie kształcąc pamięć ruchową i umiejętność rozplanowania ruchu na scenie. Doskonalą umiejętności podczas licznych warsztatów i tanecznych szkoleń. Rozwijają dyscyplinę wykonawczą przygotowując się do prezentacji scenicznych zarówno podczas koncertów, jak i konkursów tanecznych. Zespół wielokrotnie reprezentował Pałac Młodzieży i Bydgoszcz podczas ogólnopolskich konkursów i międzynarodowych festiwali zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Każdego roku zespół bierze udział w Koncercie-Gali z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Pałacu Młodzieży prezentując specjalnie na tę okazję przygotowany repertuar taneczny.

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki.

Prowadząca: Enia Rożankowska