wstecz

Rockowe warsztaty wokalne - grupa początkująca i zaawansowana (14-20 lat)

nauczyciel: Jarosław Pabijan

Zajęcia skierowane do uczniów od 14. roku życia. Indywidualne lub prowadzone w małych grupach zajęcia wokalne przygotowujące do aktywności estradowej. Obejmują techniki wokalne, ale także zajęcia "ogólnomuzyczne" i umuzykalniające, takie jak kształtowanie poczucia rytmu i estetyki muzycznej pomagającej w budowaniu interpretacji utworu muzycznego. Na zajęciach nie tylko "się" śpiewa, ale również słucha muzyki i rozmawia o niej. Znalezienie kontekstu w historii muzyki rozrywkowej pozwala zrozumieć formę utworu, linię melodyczną, skale i barwy. Stąd prócz zajęć stricte warsztatowych w programie znajdują się mini-audycje muzyczne i poznawanie utworów znaczących dla rozwoju muzyki rozrywkowej. Zajęcia mają dostarczyć uczestnikom umiejętności, które pozwolą im na jak najbardziej swobodne posługiwanie się techniką wokalną i głosem w wybranych i preferowanych przez siebie stylach i aktywnościach muzycznych, ale także teatralnych czy sytuacjach wymagających publicznego posługiwania się głosem. Przełamujemy także nieśmiałość i pielęgnujemy wrażliwość, a przede wszystkim lubimy muzykę! Przygotowujemy do aktywności w szeroko pojętej muzyce rozrywkowej, stąd też pojawiają się raczej techniki pracy z mikrofonem niż klasycznego śpiewu. Pracownia jest przygotowana akustycznie do zajęć muzycznych i wyposażona w sprzęt nagłośnieniowy i odsłuchowy z mikrofonami dynamicznymi. Nie nastawiamy się na przygotowanie uczestników do rywalizacji konkursowych, ale pomagamy chętnym i ambitnym. Uczestniczki zajęć Warsztatów zasilają wokalnie charytatywny projekt muzyczny zainicjowany przez prowadzącego zajęcia - Bydzia.com-band!!!, a także występowały w ogólnopolskich konkursach wokalnych i interpretacyjnych.

Indywidualne zajęcia w Rockowych warsztatach wokalnych odbywają się raz w tygodniu i trwają 0,5 godziny dla każdego uczestnika.

Prowadzący: Jarek Pabijan