wstecz

Trening wrażliwości – warsztaty twórcze (9-11 lat), grupa średniozaawansowana

nauczyciel: Janina Lasota

Wyobraźnia - emocje - kreacja


Zajęcia zaadresowane są do dzieci w wieku 9-11 lat zainteresowanych uczestnictwem w inicjatywach teatralnych. Warsztaty przygotowują do swobodnego funkcjonowania na scenie, właściwego wykorzystywania rekwizytów, synchronizacji ruchu scenicznego z muzyką. Zajęcia stanowią okazję do odkrywania możliwości twórczych uczestników, pobudzania ekspresji, uruchamiania wyobraźni, energii ciała. Rozwijają umiejętności odkrywania, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji oraz rozumienia i akceptacji uczuć innych ludzi. Warsztaty twórcze to doskonały sposób na "otwarcie", budowanie poczucia własnej wartości oraz pozytywnych relacji społecznych. Poprzez działania teatralne (praca z ciałem, głosem, przestrzenią, rekwizytem) uczestnicy zajęć poznają swoje mocne strony. Ćwiczenia dramowe i aktorskie wpływają na samoświadomość ćwiczących, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do twórczego myślenia, uczą współpracy, odpowiedzialnego działania zmierzającego do realizacji zadania.

Podczas zajęć wykorzystywane są: ćwiczenia emisyjno-oddechowe, dykcyjne, ćwiczenia słuchowe, koordynacja i automatyzacja ruchów, improwizacje, inscenizacje na zadany temat, pantomima, psychodrama, ćwiczenia relaksacyjne i odprężające. Uczestnicy realizują indywidualne i zespołowe zadania aktorskie. Dzięki wykorzystywaniu różnych dziedzin sztuki, uczestnicy uczą się odbioru i przeżywania dzieł teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich. Efektem tak prowadzonych zajęć są działania parateatralne i spektakle teatralne.

Trening wrażliwości to artystyczne spotkanie z innymi uczestnikami, ale także odkrywanie własnej indywidualności!

Termin zajęć: środa 16.00-19.05

Prowadzący: Janina Lasota