wstecz

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej "Promyczek" (9-10 lat)gr.II

nauczyciel: Anna Mordyl - Charczyńska

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9 - 10 lat przejawiających trudności adaptacyjne wynikające najczęściej ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i problemów szkolnych. Na zajęcia dzieci kierowane są przez pedagogów szkolnych. Zajęcia mają formę spotkań grupowych, podczas których szczególny nacisk kładzie się na aktywizację uczestników. Dzieci biorą udział w radosnym byciu z rówieśnikami, rozwijają wyobraźnię, inwencję twórczą oraz zdolności plastyczne, przygotowują przedstawienia teatralne, uczą się również wyrażać uczucia i konstruktywnie rozwiązywać problemy, a także czerpać satysfakcję ze współdziałania z innymi podczas realizacji artystycznych i edukacyjnych projektów. Działania proponowane dzieciom w ramach zajęć, wspomagają ich wszechstronny rozwój, powodują wzmocnienie wiary w siebie, zmniejszenie poziomu lęku i stresu oraz poprawę umiejętności pracy w grupie. Malowanie i inne atrakcyjne techniki plastyczne pomagają uczestnikom wyrazić emocje oraz zintegrować się wewnętrznie. W Klubie „Promyczek” dzieci małomówne, mające problemy z nawiązaniem kontaktów, mają szansę przełamania nieśmiałości i zahamowań. Przyjazna atmosfera w „Promyczku”, zadania dostosowane do wieku uczestników, możliwość odreagowania stresów, wreszcie satysfakcja i duma z osiąganych wyników - wszystko to sprawia, że zajęcia w Klubie „Promyczek” są wartościową alternatywą spędzenia czasu wolnego.

Prowadząca Anna Mordyl - Charczyńska