wstecz

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” (9-11 lat), grupa 2

nauczyciel: Anna Mordyl-Charczyńska

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9-11 lat przejawiających trudności adaptacyjne wynikające najczęściej ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i problemów szkolnych. Zajęcia mają formę spotkań grupowych, podczas których szczególny nacisk kładzie się na aktywizację uczestników. Dzieci biorą udział w radosnym byciu z rówieśnikami, rozwijają wyobraźnię, inwencję twórczą oraz zdolności plastyczne, przygotowują przedstawienia teatralne, uczą się również wyrażać uczucia i konstruktywnie rozwiązywać problemy, a także czerpać satysfakcję ze współdziałania z innymi podczas realizacji artystycznych i edukacyjnych projektów.

Różnorodne działania arteterapeutyczne proponowane dzieciom w ramach zajęć wspomagają ich wszechstronny rozwój, powodują wzmocnienie wiary w siebie, zmniejszenie poziomu lęku i stresu oraz poprawę umiejętności pracy w grupie. Malowanie i inne atrakcyjne techniki plastyczne pomagają uczestnikom wyrazić emocje oraz zintegrować się wewnętrznie. Arteterapia zastosowana w pracy z dziećmi rozbudza ich wyobraźnię i zmysły, pobudza do aktywności i wycisza trudne emocje.

W Klubie „Promyczek” dzieci małomówne, mające problemy z nawiązaniem kontaktów, mają szansę przełamania nieśmiałości i zahamowań. Przyjazna atmosfera w „Promyczku”, zadania dostosowane do wieku uczestników, możliwość odreagowania stresów, wreszcie satysfakcja i duma z osiąganych wyników - wszystko to sprawia, że zajęcia w Klubie „Promyczek” są wartościową alternatywą spędzenia czasu wolnego.