wstecz

Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z dysleksją rozwojową (10-14 lat)

nauczyciel: Anna Baczyńska - Serocka

„Sukces życiowy co najmniej w 20% zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze 80% innych oddziaływań…” (D. Goleman) Tu jest Twoje miejsce! Celem zajęć jest usprawnienie umiejętności uczenia się i radzenia sobie ze stresem szkolnym. Pracujemy nad wszechstronnym rozwojem uczestników, który gwarantuje odniesienie sukcesów szkolnych. Poprawiamy jakość oraz tempo czytania i pisania. Utrwalamy zasady pisowni na wesoło. Wypracowujemy czujność i wrażliwość ortograficzną. Kształcimy umiejętności autokorekty ortograficznej. Skutecznie uczymy się uczyć. Ćwiczymy pamięć i spostrzegawczość wzrokową. Doskonalimy pamięć i spostrzegawczość słuchową. Stymulujemy koordynację wzrokowo – ruchowo - słuchową, niezbędną w procesie uczenia się. Polepszamy koncentrację uwagi. Uczestnicy poznają sposoby wykonywania notatek za pomocą „map myśli”. Pracujemy nad poprawnością wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczymy rozumienie czytanego tekstu. Systematycznie wzbogacamy słownictwo. Uczymy się jak poradzić sobie ze stresem. Od pierwszych zajęć budujemy poczucie własnej wartości, które wpływa na odniesienie sukcesu i realizację stawianych sobie celów. Pracujemy nad wzrostem wyników nauczania. Uczymy pewności siebie. Doskonalimy kompetencje komunikacyjne, ucząc się różnorodnych schematów komunikacyjnych ułatwiających start w dorosłe życie, np. komunikacji asertywnej, komunikacji bez przemocy a także odczytywania komunikatów niewerbalnych. Bierzemy udział w kiermaszach świątecznych, na których wystawiane są wytwory naszej pracy.

Prowadząca Anna Baczyńska - Serocka