wstecz

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (15-19 lat)

nauczyciel: Monika Dymarkowska-Baron

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy jest to grupa 31 uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych.

Cele działalności MRMB:
- upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,
- kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabiania umiejętności-podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
- zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie młodzieżowych elit społecznych,
- reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych,
- aktywizacja samorządów uczniowskich,
- działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
- działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy:
- to ludzie, którzy chcą coś zmieniać w naszym mieście,
- to ludzie, młodzi pomiędzy 14 a 21 rokiem życia,
- to ludzie, którzy mają pomysły na działanie,
- to ludzie, którzy chcą czuć się dobrze w miejscu, w którym mieszkają,
- to ludzie, którym zależy na Bydgoszczy,
- to ludzie, do których możesz napisać,
- to ludzie, z którymi możesz się spotkać,
- to ludzie otwarci na akcje,
- to ludzie chętni do REAKCJI!

Radni spotykają się we wcześniej wyznaczonym dniu w Pałacu Młodzieży, gdzie pracują i naradzają się. Oficjalne sesje mają miejsce w ratuszu przy ulicy Jezuickiej 1.

Strona internetowa: https://mrm.edu.bydgoszcz.pl/