wstecz

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (15-19 lat)

nauczyciel: Monika Dymarkowska-Baron

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy jest to grupa uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych.

Cele działalności MRMB:
upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabiania umiejętności-podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień, zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie młodzieżowych elit społecznych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych, aktywizacja samorządów uczniowskich, działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy: to ludzie, którzy chcą coś zmieniać w naszym mieście, to ludzie, młodzi pomiędzy 14 a 21 rokiem życia, to ludzie, którzy mają pomysły na działanie, to ludzie, którzy chcą czuć się dobrze w miejscu, w którym mieszkają, to ludzie, którym zależy na Bydgoszczy, to ludzie, do których możesz napisać, to ludzie, z którymi możesz się spotkać, to ludzie otwarci na akcje, to ludzie chętni do REAKCJI! Radni spotykają się we wcześniej wyznaczonym dniu w Pałacu Młodzieży, gdzie pracują i naradzają się. Oficjalne sesje mają miejsce w ratuszu przy ulicy Jezuickiej 1.

Strona internetowa:
https://mrm.edu.bydgoszcz.pl/

Prowadząca: Monika Dymarkowska-Baron