wstecz

Język angielski z elementami kultury, Grupa 4, klasa VI SP (12 lat)

nauczyciel: Laura Hęsiak

Zajęcia przeznaczone dla uczniów na poziomie podstawowym A1+, po dwóch lub trzech latach nauki w Pałacu Młodzieży, uczą się prostych form komunikacji, zdobywają umiejętność czytania i słuchania prostych tekstów. Pomocne są piosenki i zadania multimedialne z użyciem tablicy interaktywnej.

Prowadząca: Laura Hęsiak