wstecz

"WSPORNIK” – trening umiejętności społecznych i pomoc psychologiczna (16-19 lat)

nauczyciel: Greta Haraś

Jak wyrazić to, co czuję? Jak oswoić lęki, nieśmiałość w kontaktach społecznych? Jak rozumieć lepiej siebie i innych? Jak komunikować się w bezprzemocowy sposób? Jak poradzić sobie ze skutkami izolacji wprowadzonej w okresie pandemii: narastającym niepokojem, silnym stresem, ciągłymi zmianami, poczuciem bezradności? Jak budować odporność psychiczną w obliczu wydarzeń na świecie, które zaburzają poczucie bezpieczeństwa? "Pałacowy Wspornik" to zajęcia warsztatowe mające na celu wyposażenie dzieci i młodzież w kompetencje społeczno-emocjonalne, które będą pomocne w budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz wartościowych relacji. Zajęcia "Pałacowy WSPORNIK" wyposażają dzieci w teoretyczną oraz praktyczną wiedzę na temat emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi, komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie w sytuacjach przemocy rówieśniczej (wskazanie odpowiednich sposobów postępowania oraz szukania źródeł wsparcia). Uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka poprzez doskonalenie kompetencji słuchania, empatii oraz niesienia pomocy. Umiejętność dbania o swój dobrostan psychiczny-strategie radzenia sobie ze stresem, asertywność, budowanie adekwatnej samooceny. Jednym z kluczowych filarów zajęć jest atmosfera sprzyjająca realizowaniu wyżej wymienionych zagadnień - dlatego zajęcia stwarzają przestrzeń dla zbudowania koleżeńskich i wartościowych relacji opartych na zaufaniu. Dzieci i młodzież mają możliwość ćwiczenia nabytych umiejętności także w praktyce dlatego uczestniczą w grupowych wyjściach, które pełnią funkcję integrującą oraz pozwalającą na współdziałanie. To przede wszystkim zajęcia, które są dla dzieci i z myślą o dzieciach - dlatego to one nadają im właściwy kierunek, zgodny z ich aktualnymi potrzebami.

Prowadzenie: Greta Haraś