wstecz

Język angielski - matura rozszerzona (15-19 lat)

nauczyciel: Grzegorz Kosiło

W ramach zajęć realizowane będą poszczególne komponenty między innymi komponent leksykalny zawierający słownictwo z zakresu sylabusa egzaminacyjnego, z każdej kategorii tj. człowiek, dom, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, nauka i technika, kultura, sport, podróżowanie i turystyka itd.. itp. Komponent gramatyczny w ramach którego powtarzane będą czasy i konstrukcje gramatyczne pojawiające się na egzaminie maturalnym, aż wreszcie komponent kulturowy w skład którego wchodzą zajęcia tematyczne związane z tradycjami i kulturą w krajach anglojęzycznych oraz praca z fragmentami oryginalnych materiałów językowych (fragmenty filmów i audycji radiowo-telewizyjnych). Systematycznie będziemy również pracować z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi oraz arkuszami z lat ubiegłych zwiększając umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu. Nie zapomnimy również aby na zajęciach wplatać elementy egzaminu ustnego: dialogi sterowane, opis ilustracji i pracę na podstawie materiału stymulującego. Przypomnimy sobie również procedury egzaminacyjne i odkryjemy strategie pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie czasu na egzaminie. Wszystko to na odpowiednim poziomie egzaminu rozszerzonego w przypadku części pisemnej oraz bez określania poziomu w części ustnej. I ani na chwile nie zapomnimy o miłej i przyjaznej atmosferze w trakcie zajęć i zastosowaniu nowoczesnych metod pracy przy użyciu multimediów. Aby wzbudzić ducha rywalizacji zaproponujemy również konkursy leksykalno-gramatyczne z atrakcyjnymi nagrodami. Co najważniejsze uczestnicy zajęć będą mieli wpływ na ich przebieg sugerując tematykę zajęć lub wyrażając swoje opinie i prośby związane z materiałem edukacyjnym pojawiającym się na zajęciach.

Prowadzący: Grzegorz Kosiło