wstecz

Historia – warsztaty dla maturzystów, ósmoklasistów i miłośników przeszłości (10-19 lat)

nauczyciel: Ewa Puls

Zajęcia dla miłośników historii i osób przygotowujących się do matury z tego przedmiotu. Polegają na intensywnej nauce i głębokim przetwarzaniu wiedzy. Ich uczestnicy uczą się dzięki swojej aktywności. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Bydgoszczy. Celem zajęć jest systematyczne przygotowywanie się do matury rozszerzonej i egzaminu ósmoklasisty z historii oraz rozwijanie zainteresowań dziejami „Wielkiej i Małej Ojczyzny”. Uczniowie pracują z różnymi tekstami kultury (ikonografia, teksty źródłowe, mapy), ćwiczą umiejętność rozwiązywania testów, słuchają mini wykładów z prezentacją, stanowiących wprowadzenie do samodzielnej pracy oraz jej podsumowanie. Najmłodsi prowadzą portfolia zawierające m.in. karty pracy z wycieczek i gier terenowych.

Program warsztatów obejmuje trzy moduły:
Moduł I: Młodzi Badacze Przeszłości, czyli tropicielami dziedzictwa epok;
Moduł II: Historia Polski na tle dziejów Europy i Świata;
Moduł III: Dzieje „Małej i Wielkiej Ojczyzny”.

Termin zajęć i czas trwania: piątek, 3x45 min. (godziny do uzgodnienia). Moduł III będzie realizowany metodyką harcerską (sprawności, „biegi” tematyczne, szyfry) i podsumowany uroczystym wręczeniem odznaki „Znawca Kazimierza Wielkiego i Jego Miasta”. Przykładowe sprawności możliwe do zdobycia w ramach Modułu III: Dokumentalista, Przewodnik, Geograf, Historyk Kultury, Organizator turystyki, Biograf, Strażnik pamięci, Fotograf, Dziennikarz, Ambasador Pałacu Młodzieży i TMMB.