wstecz

Język niemiecki (13-19 lat), grupa III B – kontynuacja po 2 latach nauki

nauczyciel: Dorota Jankowska

Magst du Deutsch? Chyba lubisz niemiecki, skoro chcesz się go uczyć już trzeci rok. A może chcesz pogłębić jego znajomość zdobytą w szkole lub na kursie? Ta grupa będzie odpowiednia dla Ciebie, jeśli znasz choć w pewnym stopniu zagadnienia wymagane od kandydatów do grupy II roku (grupa II B – patrz wyżej), a ponadto nie jest Ci całkiem obce słownictwo nt. zakupów, pogody, części ciała i dolegliwości, obowiązków domowych, sportu i mieszkania. A co z gramatyką? Powinieneś używać czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym Perfekt, odmieniać i używać rzeczowniki w mianowniku, bierniku i celowniku, stopniować przymiotniki i przysłówki, znać różne rodzaje przyimków, budować zdania złożone współrzędnie (ze spójnikami und, aber, oder, sondern, denn, deshalb, sonst, trotzdem) i podrzędnie (dass, weil). Trochę Cię to przestraszyło?

Nie martw się, jeśli jeszcze nie czujesz się w tym wszystkim pewnie. Powtórzymy wszystko, co trzeba. Poza tym w ciągu roku szkolnego będziemy ćwiczyć sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Utrwalimy i poszerzymy Twoją znajomość słownictwa z różnych dziedzin. Poznasz też elementy krajoznawstwa niemieckiego obszaru językowego oraz kolejne, bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne (m.in. czas przeszły Präteritum, odmianę przymiotnika, zdania podrzędnie złożone). Jeśli masz wątpliwości, czy ta grupa jest dla Ciebie, zapraszamy do kontaktu z nauczycielem. Na pewno znajdziemy coś odpowiedniego dla Ciebie.

* O ostatecznym zakwalifikowaniu do testu kompetencji i do danej grupy decyduje nauczyciel języka niemieckiego po wcześniejszej osobistej rozmowie z kandydatem.

** O bezpośredni kontakt z nauczycielem proszone są również wszystkie osoby, które chciałyby uczyć się języka niemieckiego w Pałacu Młodzieży, a w podanej wyżej ofercie pozornie nie znalazły odpowiedniej dla siebie grupy.