wstecz

Język niemiecki (14-19 lat), grupa IV – kontynuacja po min. 3 latach nauki

nauczyciel: Dorota Jankowska

Deutsch ist mein Hobby. Twoim hobby też jest niemiecki? Skoro zainteresowała Cię ta grupa, to pewnie Twoja przygoda z tym językiem trwa już co najmniej trzy lata. Chciałbyś nadal doskonalić umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, pogłębiać swoją wiedzę i znajomość krajów niemieckiego obszaru językowego? A może myślisz o maturze z języka niemieckiego?

Jeśli chcesz do nas dołączyć, sprawdź, czy przynajmniej w dostatecznym stopniu znasz materiał wymagany od kandydatów do grupy III roku (grupa III B – patrz w ofercie Pałacu Młodzieży). Ponadto powinieneś używać rzeczowniki z rodzajnikami i różne zaimki we wszystkich przypadkach, czasowniki w czasach teraźniejszym i przeszłych, budować zdania złożone współrzędnie i podrzędnie (z różnymi spójnikami). Gramatyka to nie jest Twój żywioł i wszystkie te pojęcia trochę Cię przestraszyły? Spróbujemy temu zaradzić. Przyjdź i przekonaj się, że może być inaczej. Jeśli nie czujesz się w czymś pewnie, powtórzymy wszystko, co zaproponujesz i co Cię interesuje. Poza tym w ciągu roku utrwalimy i poszerzymy znajomość słownictwa z różnych dziedzin, poznamy elementy krajoznawstwa niemieckiego obszaru językowego oraz kolejne, bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nauczycielem. Znajdzie się na pewno także coś odpowiedniego dla Ciebie.

* O ostatecznym zakwalifikowaniu do testu kompetencji i do danej grupy decyduje nauczyciel języka niemieckiego po wcześniejszej osobistej rozmowie z kandydatem.

** O bezpośredni kontakt z nauczycielem proszone są również wszystkie osoby, które chciałyby uczyć się języka niemieckiego w Pałacu Młodzieży, a w podanej wyżej ofercie pozornie nie znalazły odpowiedniej dla siebie grupy.