wstecz

Młodzieżowa studium fotografii (15-20 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Jarosław Pabijan

Fotograficzna grupa zaawansowana. Trafiają do niej absolwenci Młodzieżowej Szkoły Fotografii i pozostałych początkowych grup pracowni fotograficznej. Zapraszamy także młodzież, która posiada umiejętności fotograficzne zdobyte poprzez własne poszukiwania. Oferta skierowana do młodzieży od 15 roku życia. Zajęcia ukierunkowane w stronę fotografii cyfrowej pozwala realizować projekty i kierunki fotograficzne preferowane przez uczestników. Przekazywanie wiedzy nie ma mieć charakteru zajęć typowo szkolnych, a raczej dążenia do poznania i zrozumienia. Brak notatek i zeszytów! Pracownia dysponuje sprzętem fotograficznym i komputerowym zapewniającym dużą swobodę podczas zajęć warsztatowych, ale do swoich codziennych działań poza zajęciami uczestnicy powinni posiadać aparaty fotograficzne (możliwie nie „bardzo” automatyczne).

Chętnym do pracy studyjnej możemy zaproponować dobrze wyposażone atelier o powierzchni około 20 metrów kwadratowych z systemem rozwijanych teł i oświetleniem fleszowym. Prowadzący zajęcia preferuje fotografię żywą o zacięciu fotoreporterskim, co oznaczać może, że nacisk położony zostanie na efektywność i sprawność zarówno posługiwania się sprzętem, odnajdywania się w różnych sytuacjach fotograficznych, oświetleniowych.

Z tej grupy wywodzi się grupa fotoreporterów Pałacu Młodzieży, która obsługuje miejskie, ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy realizowane przez placówkę. Prowadzący zajęcia preferuje fotografię żywą o zacięciu fotoreporterskim, co oznaczać może, że nacisk położony zostanie na efektywność i sprawność zarówno posługiwania się sprzętem, odnajdywania się w różnych sytuacjach fotograficznych, oświetleniowych. Potrafimy być skuteczni i sprawni warsztatowo tak, by zapewnić należyty poziom fotoreporterskich i fotograficznych działań.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny dydaktyczne.

Termin zajęć: wtorek 17.00-20.05

Prowadzący: Jarosław Pabijan