wstecz

Camerata (10- 19 lat)

nauczyciel: Iwona Szubarga

Nauka śpiewu dla dzieci. Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych, kształcenie zainteresowań muzycznych, kształcenie słuchu. Realizacja programu ma przygotować do swobodnego, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym, poprzez przygotowanie warsztatu wokalnego tak, aby uczeń odpowiedzialnie władał swoim głosem. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię i otwierają na zainteresowania sztuką. Rozwijają obycie sceniczne, umiejętności muzykowania w zespole, kształtują również w uczniach poczucie systematyczności i świadomego wykorzystywania swojego czasu wolnego. Poprzez zabawę z dźwiękami kształtuje się wrażliwość muzyczna i estetyczna uczestniczących w zajęciach, tworząc z nich świadomych odbiorców sztuki.

Zajęcia obejmują: naukę poprawnej emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, naukę poprawnego rozśpiewania, ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i ogólną muzykalność, pracę nad wybranymi piosenkami, interpretację piosenek, próbę przełamania stresu przed publicznymi występami, występy przed publicznością jako efekt zakończonej pracy nad utworem (koncerty świąteczne, końcowo roczne i inne)

Termin zajęć: piątek po 15:30 (do uzgodnienia).

Prowadzący zajęcia: Iwona Szubarga/p>