wstecz

Plastyka (8-10 lat), grupa młodsza – początkująca

nauczyciel: Tomasz Karcz

Rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno-plastycznej kultury dzieci. Formy aktywności plastycznej spełniające rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco-wychowawczego.

Praca nad postawą otwartą i twórczą. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej. Przybliżanie zasad dobrej kompozycji, podstawy nauki o barwach, rodzajach gam barwnych i ich zastosowaniu (zajęcia z malarstwa). Wykorzystywanie plastyki jako narzędzia umożliwiającego realizację formułowanych celów, poszerzającego wyobraźnię, intensyfikującego refleksję oraz sposoby widzenia. Rozbudzanie wiedzy o formie plastycznej - podstawowych problemach plastycznych, takich jak światło, barwa, linia, faktura, przestrzeń, ruch. Przybliżanie różnorodności postaw i kierunków w sztuce współczesnej i dawnej. Zapoznawanie dzieci z nowymi, nieznanymi im technikami plastycznymi. Wykorzystywanie w pracy różnorodnych materiałów takich jak papier, drewno, metal, tekstylia, tworzywa sztuczne, glina, szkło oraz materiałów sypkich różnego pochodzenia – w tym naturalnego (mąka, sól, kasza, otręby, trociny, piasek). Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta: wystawach, konkursach plastycznych na różnym szczeblu. Instalacje, działalność wystawiennicza, w ramach Galerii „Pałac” oraz galerii korytarzowej. Poznawanie różnorodnych technik rysunkowych i malarskich (techniki mieszane). Konstruowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: formy przestrzenne, relief, asamblaż, instalacja, rzeźba (formowanie w glinie, masie solnej, masie papierowej itp.). Podstawy grafiki warsztatowej i użytkowej, techniki graficzne odrębne takie jak monotypia, odbitki na cieście.

Kto maluje i rysuje, nigdy w życiu nie próżnuje – wystarczy chcieć!

Termin zajęć: poniedziałek 15.00-17.20

Prowadzący: Tomasz Karcz