wstecz

Grafika z kompozycją (9-12 lat), grupa – początkująca

nauczyciel: Tomasz Karcz

Rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno-plastycznej kultury dzieci. Formy aktywności plastycznej spełniające rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco-wychowawczego.

Praca nad postawą otwartą i twórczą. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej. Podstawy prawidłowej kompozycji, rodzaje układów kompozycyjnych – cykl ćwiczeń rysunkowych, graficznych i malarskich (kompozycja otwarta, domknięta, kompozycja z akcentem lub dominantą; układy symetryczne i asymetryczne). Zagadnienie perspektywy linearnej, sposoby wyrażania głębi w obrazie. Ćwiczenia z rysunku, malarstwa i grafiki na podstawie obserwacji (martwa natura, pejzaż, rysunek postaci ludzkiej, portret) z uwzględnieniem modelunku światłocieniowego (techniki rysunkowe i malarskie). Podstawy nauki o barwach, rodzajach gam barwnych i ich zastosowaniu (zajęcia z malarstwa). Podstawy grafiki warsztatowej, techniki graficzne: wklęsłodruk, wypukłodruk, druk płaski; odrębne takie jak monotypia, odbitki na cieście. Grafika użytkowa, projektowanie graficzne: logotypy, okładki, broszury, opakowania, plakat. Percepcja sztuki współczesnej i dawnej w oparciu o kontakt wirtualny i bezpośredni z dziełami o wysokich walorach artystycznych. Postrzeganie i wyrażanie w kompozycjach plastycznych sytuacji i zjawisk świata nas otaczającego, bogatych w treściach i znaczenia, zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z punktu widzenia plastyki. Rozbudzanie i kształcenie wrażliwości posługiwania się barwą, linią, walorem, bryłą, modelunkiem światłocieniowym w ćwiczeniach na płaszczyźnie i przestrzeni - cykl ćwiczeń w pracowni i plenerze. Kształcenie form wypowiedzi artystycznej w kierunku poetyckiej wyobraźni w rysunku, malarstwie, grafice i rzeźbie. Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta.

Nie ważne słońce czy deszcz, plastyka zawsze w „Pałacu” jest! Przyjdź, zobacz, zostań!

termin zajęć: piątek 15.00-17.20

Prowadzący: Tomasz Karcz