wstecz

Grafika z kompozycją (12-16 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Tomasz Karcz

Rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno-plastycznej kultury dzieci. Formy aktywności plastycznej spełniające rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco-wychowawczego. Praca nad postawą otwartą i twórczą. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej. Kształcenie umiejętności prawidłowej kompozycji, postrzeganie i wyrażanie w kompozycjach plastycznych sytuacji i zjawisk świata nas otaczającego, bogatych w treściach i znaczenia, zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z punktu widzenia plastyki. Wszechstronny rozwój twórczej osobowości oraz postawy ukierunkowanej na wrażliwe postrzeganie i odbiór zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie.

Percepcja sztuki dawnej i współczesnej poprzez wirtualny oraz bezpośredni kontakt z dziełami o wysokich walorach artystycznych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wypowiedzi plastycznej: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, użytkowa - projektowanie graficzne, konstruowanie przestrzenne, relief, rzeźba, instalacja. Podstawy nauki o kompozycji, cykl ćwiczeń rysunkowych, graficznych oraz malarskich. Nauka o barwach i ich zestawieniach – podstawowe wiadomości o kolorze (praca z paletą: mieszanie barw, rozjaśnianie, przyciemnianie, łamanie barw czystych-barwy podstawowe i pochodne). Gamy barwne ciepłe, zimne, złożone; równowaga barwna. Barwy dopełniające, relatywność barw. Kompozycje dwubarwne oparte na podobieństwie lub kontraście kolorów, zestawienia dwu albo trzech gam barwnych, budowanie planów malarskich w obrazie kolorowym (perspektywa malarska i powietrzna). Cykl ćwiczeń graficznych i malarskich z natury oraz z wyobraźni (zajęcia w pracowni oraz w plenerze). Udział w życiu kulturalnym placówki oraz miasta.

Zapraszamy, zachęcamy, w twórczą podróż wyruszamy. Czekamy na Ciebie!

termin zajęć: wtorek 17.50-20.55

Prowadzący: Tomasz Karcz