wstecz

Plastyka (5-7 lat), grupa najmłodsza – początkująca

nauczyciel: Ewa Wanko-Jastrowska

Grupa najmłodsza utworzona dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w plastyce, lubią rysować i malować i chcą poznać inne techniki plastyczne. Na zajęciach przedstawiane są zasady konstruowania obrazu oraz omawiane podstawy nauki o barwach i ich zestawieniach (barwy podstawowe, barwy pochodne, mieszanie barw, ćwiczenia).

Realizacja zadań w różnych technikach plastycznych w zakresie: rysunku, malarstwa, rzeźby i kolażu. Łączenie technik plastycznych w jedną harmonijną całość. Konstruowanie form, figur, rzeźb z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych. Swoboda w tworzeniu. Wykonywanie prac z wyobraźni, obserwacja i wyrażanie oraz interpretacja plastyczna zaobserwowanych zjawisk w naturze: tęcza, dzień, noc. Zachęcanie do dalszej twórczości. Udział w konkursach. Zapoznanie z kolorową twórczością największych mistrzów sztuki malarstwa sztalugowego. Wybór ulubionego dzieła. Próba jego opisu i oceny. Pobudzanie do aktywności i samodzielnego, własnego spojrzenia na zadany temat. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Galeria „Pałac” miejscem obcowania ze sztuką. Prezentacja w galerii twórczości własnej. Kształtowanie postawy świadomego odbiorcy sztuki i wyrabianie nawyku uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.

Termin zajęć: wtorek 14.30-16.00

Prowadzący: Ewa Wanko-Jastrowska