wstecz

Formy użytkowe (10-15 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Ewa Wanko-Jastrowska

Zajęcia w tej grupie przeznaczone są dla osób zainteresowanych doskonaleniem tradycyjnych technik plastycznych, a jednocześnie zainteresowanych tworzeniem rzeczy nowych, praktycznych i zarazem estetycznych. To zajęcia dla tych, którzy uwielbiają projektować i realizować projekty. Są to również zajęcia dla tych, którzy planują przygotować się do egzaminów wstępnych do szkół plastycznych. Zadania plastyczne zawarte w programie realizowane są w zakresie: rysunku, malarstwa, reliefu, rzeźby oraz projektowania form użytkowych.

Rysunek jako forma przedstawiania świata za pomocą kreski, konturu, światła i cienia. Rysunek konstrukcyjny. Rysunek studyjny. Rysunek również jako szkic – projekt do realizacji w różnych technikach plastycznych. Malarstwo jako ekspresja barw, poszerzanie gamy barw: „Martwa natura w kolorach tęczy”. Z cyklu: „Ekoreliefy” – łączenie różnych materiałów ekologicznych typu: piasek, muszle, kamienie, makarony, suche liście itp. Rzeźba w glinie. Zbieranie materiałów do realizacji tematów: „Dzieła z odpadów” i „Dizajnerska torebka”. „Surrealistyczna koszulka na wakacje” – dobór techniki do projektu. Swoboda w tworzeniu. Analiza dzieł największych mistrzów malarstwa sztalugowego. Udział w konkursach i wystawach w Galerii „Pałac”. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym placówki.

termin zajęć: piątek 17.30-20.35

Prowadzący: Ewa Wanko-Jastrowska