wstecz

Nauka gry na keyboardzie - grupa zaawansowana (8-20 lat)

nauczyciel: Wiesław Nawrocki

Zajęcia nauki gry na keyboardzie dla grupy zaawansowanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich. Pracownia wyposażona jest w 4 instrumenty klawiszowe i słuchawki, w związku z czym każdy uczeń maksymalnie może wykorzystać czas lekcji.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (3 osoby), a uczestnicy dobierani w oparciu o dotychczasowe umiejętności gry na keyboardzie. Od pierwszych zajęć uczniowie zgłębiają swoją wiedzę z zakresu obsługi instrumentu (keyboard) poznając funkcje poszczególnych przycisków instrumentu, możliwości techniczne i muzyczne oraz sposoby gry. Uczestnicy pod kierunkiem nauczyciela na przykładach utworów z literatury muzycznej uczą się odczytywać zapis nutowy dla prawej ręki zwracając uwagę na wysokości dźwięków, zapis rytmiczny, artykulację, dynamikę oraz palcowanie. Poznają występujące w utworze akordy i sposoby palcowania dla lewej ręki. Dobierany jest odpowiedni akompaniament (styl), w początkowym okresie nauczyciel przedstawia zasady doboru i proponuje najlepszy styl w ćwiczonym utworze, następnie uczniowie dobierają styl samodzielnie.

Podczas nauki uczestnicy poznają i stosują charakterystyczne rytmy i rodzaje akompaniamentu, poznają też ciekawe przykłady literatury muzycznej. W repertuarze zajęć znajdują się transkrypcje fragmentów dzieł wybitnych kompozytorów, jak również najnowsze przeboje muzyki rozrywkowej. Uczeń może też przynieść własne nuty utworów, które chciałby nauczyć się grać. Wszyscy mają możliwość prezentowania swoich umiejętności przed publicznością. Wyróżniający się uczestnicy mają możliwości udziału w wielu konkursach organizowanych na terenie Bydgoszczy i Polski.

Zajęcia nauki gry na keyboardzie w tej grupie odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Prowadzący: Wiesław Nawrocki